Fraze koje su Vam potrebne za nastavak razgovora

Phrasen, die Sie benötigen, um das Gespräch fortzusetzen

Kada vodimo razgovor, često je važno znati kako ga nastaviti i održati zanimljivim. Postoji niz fraza koje mogu pomoći u održavanju toka razgovora, pogotovu ako nam je znanje jezika slabo. One uključuju pitanja, komentare i izraze koji pokazuju zanimanje za temu ili sugovornika. Ove fraze su korisne u svakodnevnim situacijama, bilo da se radi o neformalnom razgovoru s prijateljima ili formalnom poslovnom sastanku. Naučiti ih može poboljšati našu komunikacijsku vještinu i pomoći nam da se osjećamo sigurnije u razgovoru.

Fraze za nastavak razgovora
Sadržaj

Učenje stranog jezika može biti zahtjevno, a održavanje fluidnog razgovora može predstavljati poseban izazov kada se jezik ne poznaje dovoljno dobro. U slučaju njemačkog jezika, postoje određene ključne fraze koje mogu biti veoma korisne kako bi se razgovor održao tečnim i kako biste dali do znanja sugovorniku da ste zainteresirani za razgovor, unatoč jezičnim barijerama.

Evo nekoliko savjeta i fraza koje možete koristiti:

  1. Zatražite ponavljanje ili pojašnjenje – Ako niste sigurni što je osoba rekla, možete koristiti frazu “Können Sie das bitte wiederholen?” (Možete li to molim vas ponoviti?) ili “Könnten Sie das bitte erklären?” (Možete li to molim vas objasniti?).
  2. Priznajte svoje jezično ograničenje – Budite otvoreni u vezi svoje razine znanja jezika. Možete reći “Mein Deutsch ist nicht so gut” (Moj njemački nije tako dobar), kako biste dali do znanja da možda nećete razumjeti sve što se govori.
  3. Zamolite za sporiji govor – Ako sugovornik govori prebrzo, koristite “Können Sie bitte langsamer sprechen?” (Možete li molim vas govoriti sporije?).
  4. Upotreba fraza za održavanje razgovora – Koristite fraze poput “Das ist interessant” (To je interesantno) ili “Erzähl mir mehr davon” (Pričaj mi više o tome) kako biste pokazali interes i potaknuli daljnji razgovor.
  5. Iskazivanje mišljenja ili neznanja – Ako želite izraziti svoje mišljenje ili priznati da ne znate nešto, možete reći “Ich denke…” (Mislim…) ili “Ich weiß nicht” (Ne znam).
  6. Zahvalnost i izvinjenje – Kada je to potrebno, upotrijebite “Danke für Ihre Geduld” (Hvala na vašem strpljenju) i “Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch” (Izvinjavam se za moj loš njemački).
  7. Traženje riječi ili izraza – Ako ne znate kako nešto reći na njemačkom, pitajte “Wie sagt man das auf Deutsch?” (Kako se to kaže na njemačkom?).

Ove fraze mogu poslužiti kao most koji će vam pomoći da pređete preko jezičnih prepreka. Važno je zapamtiti da većina ljudi cijeni trud koji ulažete u učenje i korištenje njihovog jezika, pa će vam vjerojatno rado pomoći u vašem učenju. Korištenje ovih fraza pokaže vašu spremnost da se uključite u razgovor i učite, što može dovesti do bogatijeg i ispunjenijeg iskustva učenja jezika.

Rečenice na njemačkom jeziku za nastavak razgovora

Wirklich? Zaista?
Das ist interessant. To je interesantno.
Erzähl mir mehr davon. Pričaj mi više o tome.
Wie denkst du darüber? Šta ti misliš o tome?
Das kann ich mir vorstellen. Mogu to zamisliti.
Das ist ein guter Punkt. To je dobar argument.
Wie bist du darauf gekommen? Kako si to zaključio/la?
Das macht Sinn. To ima smisla.
Kannst du das erklären? Možeš li to objasniti?
Das sehe ich anders. Ja to vidim drugačije.
Ich bin nicht sicher, dass ich zustimmen kann. Nisam siguran/na da mogu pristati.
Das habe ich nicht erwartet. To nisam očekivao/la.
Können wir das Thema wechseln? Možemo li promijeniti temu?
Was sind deine Gedanken dazu? Koji su tvoji stavovi po tom pitanju?
Das habe ich nicht gewusst. To nisam znao/la.
Könntest du ein Beispiel geben? Možeš li dati primjer?
Das ist eine schwierige Frage. To je teško pitanje.
Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Nisam o tome jošrazmišljao/la.
Das würde ich gerne genauer wissen. To bih želio/la bolje razumjeti.
Kannst du mir deine Sichtweise erläutern? Možeš li mi objasniti svoj stav?
Interessant, wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Zanimljivo, kako si došao/la do tog zaključka?
Ich hätte nicht gedacht, dass… Nisam mislio/la da…
Das übersteigt meine Erwartungen. To prevazilazi moja očekivanja.
Das ist eine Perspektive, die ich in Betracht ziehen sollte. To je perspektiva koju bih trebao/la uzeti u obzir.
Ich bin offen für Vorschläge. Otvoren/a sam za prijedloge.
Was meinst du damit genau? Šta tačno misliš time?
Das ist eine interessante Sichtweise. To je interesantan pogled na stvari.
Glaubst du, dass das realistisch ist? Misliš li da je to realistično?
Das hatte ich nicht in Betracht gezogen. To nisam uzeo/la u obzir.
Das gibt mir etwas zum Nachdenken. To mi daje materijal za razmišljanje.
Wie kamst du zu dieser Idee? Kako si došao/la do te ideje?
Das würde ich nicht ausschließen. To ne bih isključio/la.
Ich spreche nur ein wenig Deutsch.

Govorim samo malo njemačkog.

Ich lerne Deutsch, aber ich bin erst am Anfang.

Učim njemački, ali sam tek na početku.

Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas falsch sage.

Molim ispravite me, ako nešto pogrešno kažem.

 Was bedeutet…………?

Šta znači (dodaj njemačku riječ)?

Was bedeutet das?

Šta to znači?

 Können Sie das für mich auf Englisch erklären?

Možete li to za mene objasniti na engleskom?

Ist das richtig?

Je li to tačno?

Was bedeutet das in diesem Zusammenhang?

Šta to znači u tom kontekstu?

Was ist das deutsche Wort für……..?

Šta je njemačka riječ za (dodaj njemačku riječ)?

Liege ich falsch?

Da li griješim?

Liege ich richtig?

Jesam li u pravu?

 Verstehen Sie?

Razumijete li?

Ich verstehe Sie leider nicht.

Na žalost, ne razumijem Vas.

Ich möchte mein Sprachniveau verbessern.

Želim poboljšati jezički nivo.

Ich brauche Übung in Deutsch.

Treba mi vježba za njemački.

Stört es Sie, wenn wir Deutsch sprechen?

Smeta li Vas ako pričamo njemački?

Können Sie bitte Deutsch sprechen? Das hilft mir beim Lernen.

Možete li, molim Vas, govoriti njemački. To mi pomaže pri učenju.

Können Sie bitte langsamer sprechen? Das hilft mir beim Lernen.

Možete li, molim Vas, govoriti sporije? To mi pomaže pri učenju.

Können Sie das bitte wiederholen?

Možete li to, molim, ponovit?

Ich habe Sie leider nicht verstanden.

Na žalost, nisam Vas razumjela.

Ich spreche Deutsch nicht fließend.

Ne govorim tečno njemački.

Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.

Ne znam, kako se to kaže na njemačkom.

 Entschuldigung, was haben Sie gesagt?

Izvinite, šta ste rekli?

Ich habe Sie akustisch nicht verstanden.

Nisam Vas akustički razumio/razumjela. ( zbog buke )

Das habe ich noch nie gehört.

To još nikad nisam čula.

 Erzählen Sie mir langsam, was passiert ist.

Ispričajte mi polako, šta se desilo.

 Vorhin hast du erwähnt, dass ………?

Prije si spomenuo, da … (dodaj njemački tekst).

Willst du damit sagen, dass……..?

Hoćeš time reći da (dodaj njemački tekst)?

Es ist in Ordnung.

U redu je.

Ich wüsste gerne mehr darüber.

Željela bih da znam više o tome.

Erzähle mir mehr.

Ispričaj mi više.

Možda Vas interesuje