Deklinacija imenica u njemačkom jeziku

Deklination von Substantiven in der deutschen Sprache

Njemačka gramatika: deklinacija imenica

Deklinacija imenica je jezični fenomen koji se odnosi na promjenu oblika riječi kako bi se odrazile različite gramatičke kategorije poput padeža, roda, broja i drugih. U njemačkom jeziku, deklinacija imenica je ključni aspekt gramatike koji omogućuje precizno i raznoliko izražavanje odnosa između riječi i ideja. Razumijevanje ovih oblika i pravila koja stoje iza njih osnovna je vještina za svakoga tko želi govoriti i pisati na visokoj razini u jezicima koji koriste deklinaciju.

Njemački jezik ima četiri padeža: nominativ, genitiv, dativ i akuzativ. Imenice se mijenjaju ovisno o padežu, rodu (muški, ženski ili srednji) i broju (jednina ili množina). Deklinacija imenica u njemačkom jeziku može se podijeliti na tri vrste: jaku, slabu i mješovitu deklinaciju.

Jaka deklinacija imenica

Jaka deklinacija odnosi se na imenice koje mijenjaju svoje oblike više nego ostale vrste deklinacije. Jakom deklinacijom najčešće se mijenjaju imenice muškog roda, ali i neke imenice ženskog i srednjeg roda. Jaka deklinacija karakterizira značajne promjene u imenicama, posebno u genitivu i dativu.

Imenice muškog i srednjeg roda tvore genitiv jednine s -es ili -s: des Glases (čaše), des Papiers (papira). Nominativ množine završava s -e, -er ili -s; die Schafe (ovce), die Bretter (daske), die Uhus (sove), ali može biti i bez završetka ili imati Umlaut: die Lehrer (učitelji), die Gärten (vrtovi). Kod ženskih imenica jednina je bez završetka: nominativ u množini završava s -e ili -s i djelomično ima Umlaut: die Trübsale (tuge), die Muttis (mame), die Kräfte (sile). Izuzetak čine imena osoba. Ona nemaju član, ali u genitivu imaju -s: Giselas bester Freund (Giselin najbolji prijatelj)

Primjeri jake deklinacije imenica u sva tri roda:

EINZAHL (SINGULAR) MEHRZAHL (PLURAL)
NOMINATIV der Hund
das Glas
die Luft
die Hunde
die Gläser
die Lüfte
GENITIV des Hundes
des Glases
der Luft
der Hunde
der Gläser
der Lüfte
DATIV dem Hund
dem Glas(e)
der Luft
den Hunden
den Gläsern
den Lüften
AKKUSATIV den Hund
das Glas
die Luft
die Hunde
die Gläser
die Lüfte

Slaba deklinacija imenica

Slaba deklinacija odnosi se na imenice koje mijenjaju svoje oblike u manjoj mjeri od jakih deklinacija. Slabom deklinacijom najčešće se mijenjaju imenice ženskog roda, a manje imenice muškog i srednjeg roda. Slaba deklinacija karakterizira manje promjene u imenicama, posebno u genitivu i dativu.

Sa izuzetkom nominativa jednine, oblici muških imenica ove grupe završavaju s -en ili -n des Menschen (čovjeka), die Hasen (zečevi). Ženske imenice su bez završetka u jednini, a u množini završavaju s -en ili -n: die Frauen (žene), die Gaben (darovi)

Primjeri slabe deklinacije imenica:

EINZAHL (SINGULAR) MEHRZAHL (PLURAL)
NOMINATIV der Bär
die Rede
die Frau
die Bären
die Reden
die Frauen
GENITIV des Bären
der Rede
der Frau
der Bären
der Reden
der Frauen
DATIV dem Bären
der Rede
der Frau
den Bären
den Reden
den Frauen
AKKUSATIV den Bären
die Rede
die Frau
die Bären
die Reden
die Frauen

Mješovita deklinacija imenica

Mješovita deklinacija kombinuje karakteristike jake i slabe deklinacije. Mješovitom deklinacijom najčešće se mijenjaju imenice srednjeg roda, ali i neke imenice muškog i ženskog roda. Mješovita deklinacija karakterizira srednje izražene promjene u imenicama, posebno u genitivu i dativu.

Mala grupa muških i srednjih imenica deklinira se u jednini snažno, a u množini slabo. Genitiv jednine završava s -es ili -s, a nominativ množine završava s -en ili -n. das Herz (srce), des Herzens (srca); der Gedanke (misao), des Gedankens (misli); der Aberglaube (praznovjerje), des Aberglaubens (praznovjerja).

Primjeri mješovite deklinacije imenica:

EINZAHL (SINGULAR) MEHRZAHL (PLURAL)
NOMINATIV der See
das Auge
das Mädchen
die Seen
die Augen
GENITIV des Sees
des Auges
des Mädchens
der Seen
der Augen
der Mädchen
DATIV dem See
dem Auge
dem Mädchen
den Seen
den Augen
den Mädchen
AKKUSATIV den See
das Auge
das Mädchen
die Seen
die Augen
die Mädchen

Zaključak

Deklinacija imenica u njemačkom jeziku ključan je aspekt gramatike koji pomaže razumjeti padeže, rodove i brojeve u rečenicama. Poznavanje jakih, slabih i mješovitih deklinacija važno je kako bi se pravilno koristile imenice u njemačkom jeziku. Tijekom učenja njemačkog jezika, bitno je redovito vježbati deklinaciju imenica, kako bi se lakše usvojila pravila i što bolje razumjela struktura jezika.