Fraze za Njemački B2

Phrasen für Deutsch B2

Fraze za ispit Njemacki B2

U ovoj lekciji ćemo se baviti frazama koje se često koriste u njemačkom jeziku. Ove fraze su važne za razumijevanje i korištenje njemačkog jezika u svakodnevnom životu, kao i na ispitu za Njemački B2.

Fraze su kombinacije riječi koje imaju posebno značenje. Mogu se sastojati od dvije ili više riječi, a mogu biti i složene. Fraze se često koriste u razgovoru, pisanju i čitanju.

Na ispitu za Njemački B2, fraze se mogu naći u različitim zadacima. Na primjer, mogu se naći u:

  • zadacima slušanja: u zadacima slušanja, fraze se mogu koristiti za razumijevanje razgovora ili govora.
  • zadacima čitanja: u zadacima čitanja, fraze se mogu koristiti za razumijevanje teksta.
  • zadacima pisanja: u zadacima pisanja, fraze se mogu koristiti za izradu gramatički ispravnog i logičkog teksta.

U ovoj lekciji ćemo naučiti neke od najčešćih fraza koje se koriste u njemačkom jeziku. Na kraju lekcije, moći ćete:

  • prepoznati i razumjeti fraze u njemačkom jeziku
  • koristiti fraze u svom govoru i pisanju

Pripremite se da naučite nove fraze i poboljšate svoje znanje njemačkog jezika!

Lista fraza za Njemački B2

zur Verfügung haben imati na raspolaganju
zur Verfügung stehen stajati na raspolaganju
zur Verfügung stellen staviti na raspolaganje
zur Vernunft bringen dovesti do pameti
zur Vernunft kommen doći do pameti
zur Verzweiflung bringen dovesti do ocaja
zum Abschluss bringen dovesti do kraja
zum Ausdruck bringen izraziti
zum Ausdruck kommen doći do izražaja
zum Vorschein kommen pojaviti se
zur Debatte stellen staviti na debatu
zur Diskussion stellen staviti na diskusiju
zur Kenntnis bringen obavijestiti o
zur Kenntnis nehmen uzeti na znanje
ums Leben bringen ubiti
unter Beweis stellen dokazati
unter dem Einfluss stehen stajati pod utjecajem
Unterstützung finden dobiti potporu
In Anspruch nehmen zahtjevati
in Besitz haben posjedovati
in Betracht ziehen uzeti u obzir
in Betrieb setzen staviti u pogon
in Bewegung kommen pokrenuti se
in Bewegung setzen staviti u pokret
in Erfüllung gehen ostvariti se
in Frage kommen doći u pitanje
in Gefahr sein biti u opasnosti
in Ordnung bringen dovesti u red
in Ordnung halten držati u redu
in Schutz nehmen zaštititi
in Schwung bringen pokrenuti
in Verwirrung bringen zbuniti
ins Gespräch bringen uvesti u razgovor
Kritik üben an kritizirati
Mut haben imati hrabrosti
Mut machen ohrabriti
Rücksicht nehmen auf obazirati se na
sich eine Erkältung zuziehen navući prehladu
Anklage erheben gegen podići optužbu protiv
Annerkennung finden biti priznat
Anspruch erheben auf podići zahtjev za
Anstrengungen unternehmen poduzeti napore
Anwendung finden biti primijenjen
auf einen Gedanken bringen navesti na misao
außer Frage stehen stajati van pitanja
Eindruck machen auf učiniti utisak na
eine Beziehung haben zu imati vezu spram
eine Wirkung ausüben auf djelovati na
einen Beitrag leisten doprinijeti