Glagol lassen

Verb lassen

Sadržaj

Njemački glagol ‘lassen’: Razumijevanje i primjena u svakodnevnom govoru

Glagol “lassen” je jedan od najfleksibilnijih i najčešće korištenih glagola u njemačkom jeziku, s raznim značenjima i funkcijama.

Glagol “lassen” je jedan od najzanimljivijih i najfleksibilnijih glagola u njemačkom jeziku. Njegova široka paleta značenja i upotreba čini ga ključnim elementom za izražavanje raznih akcija i ideja, od dopuštanja i naručivanja do uzrokovanja i omogućavanja. Njegova sposobnost da se kombinuje s drugim glagolima i stvara jedinstvene frazalne glagole dodatno obogaćuje njemački jezički izraz.

Ovaj vodič pružit će detaljno razumijevanje glagola “lassen”, istražujući njegove različite upotrebe kroz praktične primjere i objašnjenja. Cilj nam je da Vam omogućimo da potpuno shvate kako i kada koristiti “lassen” u svakodnevnoj komunikaciji, kao i da razumijete suptilnosti koje ovaj glagol donosi u njemački jezik. Od osnovnih konstrukcija do složenijih frazalnih glagola, istražit ćemo kako “lassen” oblikuje značenje rečenica i kako se može koristiti za efikasno i precizno izražavanje misli.

Značenje “dopustiti” ili “dozvoliti”

Kada se glagol “lassen” koristi u značenju “dopustiti” ili “dozvoliti”, on ukazuje na to da subjekt dopušta ili omogućuje nekoj drugoj osobi ili sebi da izvrši određenu radnju. Ovo je jedno od osnovnih značenja glagola “lassen” i često se koristi u svakodnevnom govoru. Evo nekoliko primjera:

  • Ich lasse meine Kinder spät aufbleiben. (Dopuštam svojoj djeci da ostanu budna do kasno.)

Ovdje “lassen” znači da roditelj dopušta djeci da ostanu budna kasno.

  • Wir lassen ihn die Entscheidung treffen. (Dopuštamo mu da donese odluku.)

U ovom slučaju, “lassen” implicira da subjekti dopuštaju nekoj trećoj osobi da donese odluku.

U ovim primjerima, glagol “lassen” koristi se za izražavanje dopuštanja ili dozvoljavanja, čime se daje sloboda ili prilika drugima da nešto učine.

Značenje “naručiti” ili “zatražiti da se nešto učini”

Kada se glagol “lassen” koristi u značenju “naručiti” ili “zatražiti da se nešto učini”, on stvara konstrukciju gdje subjekt uzrokuje da neka radnja bude izvršena od strane druge osobe ili službe. Ova upotreba glagola “lassen” je česta u svakodnevnom govoru i koristi se za izražavanje da je nešto urađeno od strane nekog drugog, a ne samog subjekta. Evo nekoliko primjera:

 • Naručiti uslugu:
  • Ich lasse mein Auto in der Werkstatt reparieren. (Dajem svoj auto na popravak u radionici.)

Ovdje “lassen” znači da subjekt naručuje popravak automobila, ali ne obavlja sam popravak.

 • Zatražiti da se nešto učini:
  • Sie lässt ihr Haar beim Friseur schneiden. (Dosl.: Ona pušta frizera da je ošiša.)

U ovom primjeru, “lassen” implicira da subjekt zatraži frizera da joj ošiša kosu.

U oba ova primjera, “lassen” se koristi za izražavanje situacije gdje subjekt omogućava ili uzrokuje da se neka radnja izvrši od strane nekoga drugog, često u kontekstu naručivanja usluge ili traženja izvršenja određene aktivnosti.

Značenje “ostaviti” ili “ne dirati”

Kada se glagol “lassen” koristi u značenju “ostaviti” ili “ne dirati”, on ukazuje na to da subjekt odlučuje nešto ne mijenjati, ne intervenisati, ili ostaviti stvari kakve jesu. Ovo je jedna od čestih upotreba glagola “lassen” i može se primijeniti u različitim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

 • Ostavljanje nečega u određenom stanju:
  • Lass das Fenster offen. (Ostavi prozor otvoren.)

Ovdje “lassen” znači da subjekt odlučuje ostaviti prozor u stanju u kojem je, odnosno otvorenim.

 • Odluka da se nešto ne mijenja ili ne dira:
  • Wir lassen die Möbel so, wie sie sind. (Ostavljamo namještaj onakav kakav jest.)

U ovom slučaju, “lassen” ukazuje na odluku da se postojeći raspored namještaja ne mijenja.

 • Ne poduzimanje akcije ili intervencije:
  • Lass ihn in Ruhe! (Pusti ga na miru!)

Ovdje “lassen” sugerira da se od subjekta traži da ne interveniše ili ne smeta nekoj drugoj osobi.

Značenje kao dio frazalnih glagola

Kada se glagol “lassen” koristi kao dio frazalnih glagola, on zajedno s drugim riječima stvara posebne izraze s određenim značenjima. Frazalni glagoli sa “lassen” često mijenjaju svoje osnovno značenje ovisno o kontekstu i dodatnim riječima koje se koriste. Evo nekoliko primjera:

 1. Sich gehen lassen (zanemariti se):
  • Er hat sich in letzter Zeit gehen lassen. (U posljednje vrijeme se zanemario.)

Ovaj izraz ukazuje na to da je osoba zanemarila svoj izgled ili zdravlje.

 1. Es darauf ankommen lassen (prepustiti tok nečega):
  • Ich werde es darauf ankommen lassen. (Prepustit ću to toku događaja.)

Ovdje “lassen” u kombinaciji s frazom ukazuje na to da se osoba odlučila prepustiti situaciji i vidjeti što će se dogoditi.

 1. Jemanden im Stich lassen (napustiti nekoga u nevolji):
  • Ich würde dich niemals im Stich lassen. (Nikada te ne bih ostavio na cjedilu.)

U ovom izrazu, “lassen” znači napustiti nekoga ili ne pružiti očekivanu pomoć.

 1. Sich etwas nicht nehmen lassen (insistirati na nečemu):
  • Ich lasse mir das nicht nehmen. (Ne dopuštam da mi se to uzme.)

Ovdje frazalni glagol označava upornost ili odlučnost u vezi s nečim.

Značenje “prestati” ili “zaustaviti”

Kada se njemački glagol “lassen” koristi u značenju “prestati” ili “zaustaviti”, on ukazuje na prekid ili završetak neke radnje ili aktivnosti. Ova upotreba glagola “lassen” se često nalazi u izrazima koji sugeriraju zaustavljanje ili prestanak nečega što se trenutno događa. Evo nekoliko primjera:

 • Prestati s nekom aktivnošću:
  • Lass uns mit dem Spiel aufhören. (Prestanimo igrati.)

Ovdje “lassen” u kombinaciji s “aufhören” znači prekid igre.

 • Zaustaviti neku radnju:
  • Ich werde das Rauchen lassen. (Doslovno: Ostaviti ću pušenje / Prestat ću pušiti.)

U ovom slučaju, “lassen” ukazuje na odluku da se zaustavi radnja pušenja.

 • Prekid nečega što je u toku:
  • Wir sollten die Diskussion jetzt lassen. (Trebali bismo sada prekinuti diskusiju.)

Ovdje “lassen” sugerira da se treba prestati s diskusijom.

U svim ovim primjerima, “lassen” se koristi za izražavanje ideje zaustavljanja ili prekidanja nečega što se trenutno događa. Ova upotreba glagola “lassen” naglašava prekid ili prestanak aktivnosti, često kao odluka ili izbor subjekta.

Značenje “uzrokovati” ili “omogućiti”

Kada se glagol “lassen” koristi u značenju “uzrokovati” ili “omogućiti”, on implicira da subjekt uzrokuje određenu situaciju ili omogućuje da se nešto dogodi. Ova upotreba je često prisutna u izrazima gdje subjekt ne izvršava radnju direktno, ali stvara uvjete ili situacije u kojima se radnja događa. Evo nekoliko primjera:

 • Uzrokovati neko stanje ili situaciju:
  • Seine Worte ließen mich nachdenken. (Njegove riječi su me navele na razmišljanje.)

Ovdje “lassen” ukazuje na to da su riječi druge osobe uzrokovale razmišljanje.

 • Omogućiti da se nešto dogodi:
  • Ich lasse die Kinder selbst entscheiden. (Dopuštam djeci da sama odlučuju.)

U ovom primjeru, “lassen” znači omogućavanje djece da donose vlastite odluke.

 • Uzrokovati neku reakciju ili osjećaj:
  • Das lässt mich kalt. (To me ostavlja hladnim/-om.)

Ovdje “lassen” sugeriše da situacija ne uzrokuje nikakvu emotivnu reakciju.

U svim ovim primjerima, “lassen” se koristi za izražavanje da subjekt stvara uvjete ili situacije u kojima se nešto događa ili omogućava da se nešto dogodi, ali ne obavlja radnju direktno. Ova upotreba glagola “lassen” naglašava ideju uzrokovanja ili omogućavanja.

Passivne konstrukcije sa glagolom lassen

Pasivne konstrukcije s glagolom “lassen” u njemačkom jeziku koriste se za izražavanje mogućnosti ili sposobnosti da se nešto učini. Ove konstrukcije su poznate kao “Modalpassiv” (modalni pasiv) i često se koriste za opisivanje toga što se može ili ne može učiniti. Evo nekoliko primjera:

 • Tür lässt sich nicht schließen:
  • Die Tür lässt sich nicht schließen. (Vrata se ne mogu zatvoriti.)

U svim ovim primjerima, “lassen” u kombinaciji s refleksivnim zamjenicama i glagolima formira modalni pasiv, koji izražava mogućnost, sposobnost ili nemogućnost obavljanja određene radnje.

Kombinacija glagola lassen sa povratnim zamjenicama

Kada se glagol “lassen” kombinuje s povratnim zamjenicama, stvara se posebna vrsta tzv. frazalnih glagola. Ovi glagoli često mijenjaju svoje osnovno značenje i dobivaju nove, specifične konotacije. Evo nekoliko primjera kako “lassen” funkcioniše u takvim konstrukcijama:

 1. Sich etwas (Akkusativ) lassen:
  • Značenje: Dopustiti si nešto, priuštiti si.
  • Ich lasse mir Zeit. (Pustiti/priuštiti ću si vremena.)
  • U ovom kontekstu, “lassen” s refleksivnom zamjenicom “mir” znači dopuštanje ili davanje sebi nečega, u ovom slučaju vremena.
 2. Sich (Dativ) etwas gefallen lassen:
  • Značenje: Trpjeti nešto ili dopustiti da se nešto dogodi.
  • Ich lasse mir das nicht gefallen. (Neću to trpjeti.)
  • Ovaj izraz ukazuje na odbijanje toleriranja ili prihvaćanja neke situacije.
 3. Sich gehen lassen:
  • Značenje: Zanemariti sebe, svoj izgled ili ponašanje.
  • Er hat sich in letzter Zeit gehen lassen. (U posljednje vrijeme se zanemario.)
  • Ovdje “lassen” s refleksivnom zamjenicom “sich” sugerira zanemarivanje vlastitog izgleda ili zdravlja.
 4. Sich hängen lassen:
  • Značenje: Postati obeshrabren ili depresivan.
  • Du darfst dich nicht hängen lassen. (Doslovno: Ne smiješ si dopustiti da visiš/Ne smiješ se obeshrabriti.)
  • U ovoj upotrebi, “lassen” označava pad u stanje obeshrabrenosti ili apatije.

Kombinacija “lassen” s refleksivnim zamjenicama stvara značenja koja se često fokusiraju na promjenu stanja, ponašanja ili emocionalnog odgovora subjekta. Važno je razumjeti kako se značenje mijenja s kontekstom i konstrukcijom rečenice.

Slični članci