Glagol sein kao osnovni i pomoćni glagol

Das Verb 'sein' als Voll- und Hilfsverb

Njemačka gramatika: glagol sein

Glagol 'sein' u njemačkom jeziku ima dvije važne uloge. Prvo, koristi se kao pomoćni glagol kada želimo reći da se nešto dogodilo u prošlosti, posebno kada pričamo o kretanju ili promjeni stanja. Drugo, 'sein' je i osnovni glagol koji znači 'biti'. Dakle, možemo ga koristiti da kažemo 'ja sam' ili 'mi smo'. U ovom tekstu pogledat ćemo kako koristiti 'sein' na oba načina.

Glagol "sein" kao osnovni glagol

Glagol „sein“ je ključni glagol u njemačkom jeziku. Ovaj glagol se mijenja ili savija (flektira) prema osobi, vremenu i stanju. Kroz specifične promjene infinitivnog oblika, glagol ukazuje na osobu koja je povezana s njim. U njemačkom jeziku, kao i u našem, postoji razlika između tri osobe u jednini (ja, ti, on/ona/ono) i tri osobe u množini (mi, vi, oni). U sljedećim tablicama prikazan je glagol „sein“ u sadašnjem vremenu, kako u jednini tako i u množini.

Glagol "sein" u jednini (Singular):
Person Anzahl Personalpronomen "sein"
1. Person Singular ich bin
2. Person Singular du bist
3. Person Singular er
sie
es
ist
Njemačka gramatika: glagol sein
Präsens glagola "sein" u jednini
Ich bin müde. Umoran/Umorna sam.
Du bist schnell. Brz/Brza si.
Er ist mein Bruder. On je moj brat.
Ich bin glücklich. Sretan/Sretna sam.
Du bist spät. Kasniš.
Sie ist Lehrerin. Ona je učiteljica.
Ich bin hier. Ovdje sam.
Du bist mein Freund. Ti si moj prijatelj.
Es ist kalt. Hladno je.
Ich bin sicher. Siguran/Sigurna sam.