Glagoli sa prefiksom “an”

Emir M.

1,8 min read
Sadržaj

Šta znači prefiks “an-” na njemačkom?

Prefiks “an-” u njemačkom jeziku ima različita značenja, ovisno o kontekstu. Neki od osnovnih značenja prefiksa “an-” uključuju:

 1. Početak radnje ili stanja: Prefiks “an-” često označava početak neke radnje ili stanja. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “anfangen” (početi), “anbrennen” (nagoriti) i “anwachsen” (prirasti).
 2. Približavanje, dodavanje ili vezivanje: Prefiks “an-” može također značiti približavanje, dodavanje ili vezivanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “ankommen” (stići), “anbinden” (vezati) i “anhängen” (priključiti).
 3. Stavljanje u neko stanje ili položaj: Prefiks “an-” može označavati da se nešto stavlja u određeno stanje ili položaj. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “anstellen” (postaviti), “anziehen” (obući) i “anbringen” (postaviti).
 4. Povećanje intenziteta ili stepena: Prefiks “an-” može značiti povećanje intenziteta ili stupnja nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “anheizen” (zagrijati), “anstrengen” (napregnuti se) i “anreizen” (provocirati).
 5. Usmjeravanje pažnje ili fokusiranje: Prefiks “an-” može označavati usmjeravanje pažnje ili fokusiranje na nešto. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “ansehen” (gledati), “anhören” (slušati) i “anlesen” (pročitati).

Važno je napomenuti da značenje prefiksa “an-” u kombinaciji s različitim glagolima može varirati, pa je najbolje razumjeti značenje prefiksa u kontekstu specifičnog glagola.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom “an-”

Evo nekoliko primjera njemačkih glagola s prefiksom “an-“:

 • anfangen – početi, započeti
 • ankommen – stići, pristići
 • anhören – slušati, preslušati
 • ansehen – gledati, posmatrati
 • anbieten – ponuditi, nuditi
 • anrufen – nazvati, telefonirati
 • anschließen – priključiti, spojiti
 • anziehen – obući, navući
 • anmelden – prijaviti, prijavljivati
 • anleiten – voditi, upućivati
 • anbringen – postaviti, pričvrstiti
 • ankreuzen – označiti križićem, zaokružiti
 • anlächeln – osmijehnuti se
 • anpassen – prilagoditi, uskladiti
 • anhalten – zaustaviti, zadržati

Ovo je samo nekoliko primjera glagola s prefiksom “an-“. Imajte na umu da značenje prefiksa “an-” može varirati ovisno o kontekstu i kombinaciji s različitim glagolima.