Glagoli sa prefiksom an-

Verben mit dem Präfix "an-"

Sadržaj

Šta znači prefiks “an-” na njemačkom?

Prefiks “an-” u njemačkom jeziku ima različita značenja, ovisno o kontekstu. Neki od osnovnih značenja prefiksa “an-” uključuju:

  1. Početak radnje ili stanja: Prefiks “an-” često označava početak neke radnje ili stanja. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “anfangen” (početi), “anbrennen” (nagoriti) i “anwachsen” (prirasti).
  2. Približavanje, dodavanje ili vezivanje: Prefiks “an-” može također značiti približavanje, dodavanje ili vezivanje nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “ankommen” (stići), “anbinden” (vezati) i “anhängen” (priključiti).
  3. Stavljanje u neko stanje ili položaj: Prefiks “an-” može označavati da se nešto stavlja u određeno stanje ili položaj. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “anstellen” (postaviti), “anziehen” (obući) i “anbringen” (postaviti).
  4. Povećanje intenziteta ili stepena: Prefiks “an-” može značiti povećanje intenziteta ili stupnja nečega. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “anheizen” (zagrijati), “anstrengen” (napregnuti se) i “anreizen” (provocirati).
  5. Usmjeravanje pažnje ili fokusiranje: Prefiks “an-” može označavati usmjeravanje pažnje ili fokusiranje na nešto. Primjeri glagola s ovim značenjem uključuju “ansehen” (gledati), “anhören” (slušati) i “anlesen” (pročitati).

Važno je napomenuti da značenje prefiksa “an-” u kombinaciji s različitim glagolima može varirati, pa je najbolje razumjeti značenje prefiksa u kontekstu specifičnog glagola.

Primjeri njemačkih glagola sa prefiksom “an-”

Ovo je samo nekoliko primjera glagola s prefiksom “an-“. Imajte na umu da značenje prefiksa “an-” može varirati ovisno o kontekstu i kombinaciji s različitim glagolima.

anfangen početi
ankommen stići
ansehen gledati
anrufen telefonirati
anbieten ponuditi
anhalten zaustaviti
anmelden prijaviti
annehmen prihvatiti
anordnen urediti
anziehen obući
anfeuern bodriti
anbauen uzgajati
anbraten pržiti
anerkennen priznati
anfassen dodirnuti
ankreuzen označiti križićem
anleinen vezati (za povodac)
anlocken privući
anmachen upaliti
anprobieren isprobati
anbieten ponuditi
anblasen duvati u
anbraten pržiti
anbrechen početi
anerkennen priznati
anfahren pokrenuti
anfassen dodirnuti
anfeuern navijati
anfliegen letjeti prema
anfertigen izraditi
anfragen upitati
anführen predvoditi
angeben hvalisati se
angeln riboloviti
angeraten preporučiti
angliedern pripojiti
angreifen napasti