Imenice sa dva određena člana

Emir M.

0,8 min read
Sadržaj

U njemačkom postoje i mnogobrojne imenice sa dva člana. Radi se uglavnom o riječima, koje su preuzete iz drugih jezika i tamo imaju drugi gramatički rod. Najčešće se radi o engleskim riječima i stranim nazivima voća, povrća i jela. Isto tako, stare njemačke riječi, koje više nisu tako često u upotrebi, imaju ponekad dva određena člana. Obje varijante su ispravne.

ENGLESKI

der/das Blog
das/der Event
der/das Laptop
der/das Poster
der/das Pyjama

STARI NJEM. IZRAZI

der/die Abscheu
der/das Balg
der/das Drangsal
der/das Hehl

STRANE RIJEČI

der/das Barock
der/das Biotop
der/das Gummi
der/das Kalkül
der/das Liter
der/das Radar
der/das Quiz
der/das Sakko

NAMIRNICE

der/das Bonbon
das/der Gelee
der/das Gulasch
der/das Joghurt
der/das Keks
der/das Ketchup

Categories: A1