Imenice sa dva određena člana

Substantive mit zwei bestimmten Artikel

Njemačka gramatika: imenice sa dva člana

U njemačkom postoje i mnogobrojne imenice sa dva člana. Radi se uglavnom o riječima, koje su preuzete iz drugih jezika i tamo imaju drugi gramatički rod. Najčešće se radi o engleskim riječima i stranim nazivima voća, povrća i jela. Isto tako, stare njemačke riječi, koje više nisu tako često u upotrebi, imaju ponekad dva određena člana. Obje varijante su ispravne.

Pojava imenica koje mogu koristiti više od jednog određenog člana obično je rezultat regionalnih razlika, istorijskog razvoja jezika i etimologije riječi. Ovdje ćemo detaljnije razmotriti ove aspekte:

Regionalne razlike

Njemački jezik je bogat dijalektima koji variraju ne samo između različitih zemalja koje govore njemački, poput Njemačke, Austrije i Švicarske, već i unutar samih zemalja. Ovi dijalekti mogu uticati na upotrebu članova kod nekih imenica. Na primjer, u nekim regijama Austrije, često se čuje "das Cola" umjesto "die Cola", što je češće u standardnom njemačkom.

Istorijski razvoj jezika

Njemački jezik je prošao kroz mnoge promjene tokom vijekova. Nekadašnje gramatičke norme su se razvijale i mijenjale, ostavljajući traga u savremenom jeziku. Neke riječi su zadržale dvostrukost u upotrebi članova zbog svoje istorije u jeziku, gdje su možda prvobitno imale jedan rod, ali su se vremenom promijenile, često uslijed promjena u upotrebi ili percepciji tih riječi.

Porijeklo riječi

Etimologija također igra ulogu u određivanju člana koji se koristi s imenicom. Riječi posuđene iz drugih jezika mogu donijeti sa sobom određenu rodnu ambiguitet. Kad se riječ pozajmi, ponekad nije jasno kojem rodu bi trebala pripadati. Na primjer, riječ "Blog" uvedena je relativno nedavno u njemački jezik, i može se čuti i kao "der Blog" i "das Blog".

Promjene u značenju

Ponekad različiti člani mogu uticati na nijanse u značenju riječi. Na primjer, "der See" znači "jezero", dok "die See" znači "more". Iako ove dvije riječi dijele isti korijen, član koji se koristi razlikuje se i daje različita značenja. Ovdje je prominentan primjer i riječ "Band": der Band je komplet knjiga, die Band (anglicizam, izgovaraj kao bend) je muzička grupa, dok je das Band - traka.

Sociolingvistički faktori

Sociolingvistički faktori također mogu utjecati na upotrebu članova. Na primjer, u neformalnoj komunikaciji, ljudi mogu koristiti članove koji nisu u skladu sa standardnim jezikom, a koji se možda više koriste u njihovom lokalnom okruženju ili društvenoj grupi.

Fenomen više članova za pojedine imenice u njemačkom jeziku odražava složenost i bogatstvo jezika. Svaki od gore navedenih faktora doprinosi dinamičnoj prirodi njemačkog jezika i njegovoj sposobnosti da se prilagođava, mijenja i raste s vremenom i kroz različite kulture koje ga govore.

ENGLESKI

der/das Blog
das/der Event
der/das Laptop
der/das Poster
der/das Pyjama

STARI NJEM. IZRAZI

der/die Abscheu
der/das Balg
der/das Drangsal
der/das Hehl

STRANE RIJEČI

der/das Barock
der/das Biotop
der/das Gummi
der/das Kalkül
der/das Liter
der/das Radar
der/das Quiz
der/das Sakko

NAMIRNICE

der/das Bonbon
das/der Gelee
der/das Gulasch
der/das Joghurt
der/das Keks
der/das Ketchup