Imenice u njemačkom jeziku

Substantive im Deutschen

Njemačka gramatika: Imenice

Iako gramatika njemačkog jezika može na prvi pogled izgledati složeno, s razumijevanjem osnovnih pravila možete s pouzdanjem koristiti jezik. Centralni element njemačke gramatike su imenice, koje čine oko polovine svih riječi u jeziku. U ovom tekstu razjasnit ćemo koncept imenica u njemačkom, te upotrebu članova "der", "die" i "das".

Šta su imenice?

Imenice su riječi koje označavaju osobe, mjesta, stvari, ideje i osjećaje. U njemačkom jeziku, imenice uvijek započinju velikim slovom. Na primjer, "Haus" (kuća), "Mädchen" (djevojka), "Auto" (automobil) su imenice.

Važno-zapamti

Imenice se u njemačkom jeziku nazivaju Substantiv ili Nomen (Plural: Nomina). Imenice označavaju osobe i stvari (Konkreta), kao i apstraktne pojmove (Abstrakta)

Artikli "der", "die" i "das"

U njemačkom jeziku, imenice uvijek imaju određeni ili neodređeni član (artikl). Određeni član "der" koristi se s muškim imenicama, "die" sa ženskim i "das" sa imenicama srednjeg roda.

Učenje gramatičkog roda uz imenicu u njemačkom je važno za pravilno korištenje gramatičkih struktura u rečenici, kao i za izbjegavanje pogrešaka u padežima i korištenju odgovarajućih pridjeva.

Određeni članci 'der', 'die' i 'das' su više od gramatičke konstrukcije; oni su integralni dio njemačkog jezičnog izraza i ključni za pravilno formiranje rečenica. Poznavanje pravila i izuzetaka određuje razumijevanje i fluidnost govornika. Stoga je za učenike njemačkog jezika važno ne samo naučiti osnovne upotrebe ovih članaka, već i razumjeti složenosti koje oni donose.

Zašto je neophodno učiti određeni član uz imenicu

određeni član imenica značenje gramatički rod u njemačkom jeziku gramatički rod u našem jeziku
der Rock suknja muški ženski
das Haus kuća srednji ženski
der Löffel kašika muški ženski
das Messer nož srednji muški
die Gabel viljuška ženski ženski

Prirodni rod imenica

Prirodni rod (natürliche Geschlecht) u njemačkom jeziku odnosi se na spol koji je stvarno povezan s osobom ili životinjom u stvarnom svijetu. To znači da muške osobe i životinje obično imaju muški gramatički rod (Maskulinum), ženske osobe i životinje imaju ženski gramatički rod (Femininum), a za objekte, pojmove ili živa bića koja po prirodi nemaju spol koristi se srednji rod (Neutrum).

Evo nekoliko primjera:

 • Muški prirodni rod: "der Mann" (muškarac), "der Kater" (mačak), "der Hahn" (pijetao).
 • Ženski prirodni rod: "die Frau" (žena), "die Kuh" (krava), "die Henne" (kokoš).
 • Srednji rod: "das Kind" (dijete), "das Pferd" (konj - zanimljivo je da se u njemačkom jeziku ne razlikuje spol konja u nazivu, pa se koristi srednji rod, iako konji imaju biološki spol).

U nekim slučajevima, prirodni rod se može izraziti i kroz odgovarajuće završetke ili posebne riječi koje označavaju spol:

 • "Lehrer" (učitelj) postaje "Lehrerin" (učiteljica) dodavanjem nastavka -in za ženske osobe.
 • Riječi poput "Freund" (prijatelj) ili "Freundin" (prijateljica) koriste različite oblike ovisno o spolu osobe na koju se odnose.
Važno-zapamti

Važno je napomenuti da ni i ovim slučajevima gramatički rod nije uvijek u skladu s prirodnim rodom. Na primjer, "das Mädchen" (djevojčica) je srednjeg roda, iako se odnosi na žensku osobu. To je zato što su imenice koje završavaju na "-chen" uvijek srednjeg roda, budući da je nastavak "-chen" diminutivni nastavak (diminutiv = umanjavna riječ, npr. prst-prstić, kuća-kućica) i u njemačkom jeziku nosi srednji rod.

Tri osnovne karakteristike njemačkih imenica su rod, broj i padež

ROD (Genus/Geschlecht)

 • muški (maskulin)
 • ženski (feminin)
 • srednji (neutrum)

BROJ (Nummerus)

 • jednina (Singular)
 • množina (Plural)

PADEŽ (Kasus/Fall)

 • Nominativ
 • Genitiv
 • Dativ
 • Akkusativ
 • Rod (Geschlecht): Njemačke imenice mogu pripadati jednom od tri gramatička roda: muškom (maskulin), ženskom (feminin) ili srednjem (neutrum). Rod imenice utječe na oblik određenog i neodređenog članka te pridjeva koji se odnose na imenicu. Rod imenice često može biti predvidljiv na osnovu njenog završetka ili kategorije, ali postoje mnoge iznimke koje je potrebno naučiti napamet.
 • Broj (Numerus): Imenice mogu biti u jednini (Singular) ili množini (Plural). U njemačkom jeziku formiranje množine nije uvijek jednostavno jer ne postoji jedinstveno pravilo. Množina se može formirati na više načina, ovisno o imenici: dodavanjem nastavka (npr., "-e", "-er"), promjenom vokala u tzv. Umlaut (npr., "Apfel" postaje "Äpfel"), ili bez promjene oblika imenice (npr., "das Mädchen" ostaje isto u množini - "die Mädchen").
 • Padež (Kasus): Njemačke imenice se dekliniraju po četiri padeža:

padež pomoćna pitanja za određivanje padeža
Nominativ wer - ko? was - šta?
Genitiv wessen - čiji? / (od) koga / (od) čega
Dativ wem - kome? wo - gdje?
Akkusativ wen - koga? was - šta? wohin - kuda?

Padež imenice određuje njen položaj u rečenici i odnos s drugim riječima u rečenici. Deklinacija imenica uključuje promjene članova i pridjeva te ponekad i samih imenica, osobito u genitivu i množini.

Ove tri karakteristike su međusobno povezane i zajedno određuju gramatičku strukturu i smisao rečenica u njemačkom jeziku. Pravilna upotreba roda, broja i padeža ključna je za pravilnu komunikaciju i izražavanje u njemačkom.