Informacije o porodici na njemačkom jeziku

Informationen über die Familie auf Deutsch

Kroz ovu temu ćete naučiti osnovne riječi i fraze koje se odnose na članove porodice. Osim toga, ćete naučiti razgovarati o različitim aktivnostima i događajima vezanim za porodicu.

Porodica na njemackom jeziku
Sadržaj

Familie • Porodica

Meine Eltern sind beide Lehrer. Moji roditelji su oboje učitelji.
Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Imam sestru i brata.
Meine Großeltern wohnen in einem Dorf. Moji djed i baka žive u selu.
Meine Tante und mein Onkel haben zwei Kinder. Moja strina i stric imaju dvoje djece.
Ich habe viele Cousins und Cousinen. Imam mnogo rođaka i rođakinja.
Meine Stiefmutter ist sehr nett. Moja maćeha je vrlo ljubazna.
Mein Schwiegervater ist Arzt. Moj tast je doktor.
Mein Adoptivbruder kommt aus einem anderen Land. Moj posvojeni brat dolazi iz druge zemlje.
Meine Patin ist meine Tante. Moja kuma je moja tetka.
In meiner Kultur sind enge Freunde wie Familie. U mojoj kulturi, bliski prijatelji su kao obitelj.
Meine Nichte hat gerade ihren Führerschein gemacht. Moja nećakinja je upravo dobila vozačku dozvolu.
Mein Neffe spielt gerne Schach. Moj nećak voli igrati šah.
Meine Schwägerin ist Lehrerin. Moja šogorica je učiteljica.
Mein Schwager ist Polizist. Moj šogor je policajac.
Mein Halbbruder ist jünger als ich. Moj polubrat je mlađi od mene.
Meine Halbschwester studiert Architektur. Moja polusestra studira arhitekturu.
Mein Adoptivvater ist sehr unterstützend. Moj posvojni otac je vrlo podržavajući.
Meine Adoptivmutter arbeitet bei einer NGO. Moja posvojena majka radi u nevladinoj organizaciji.
Mein Pate ist mein Onkel. Moj kum je moj stric.
Meine Familie ist sehr groß. Moja porodica je vrlo velika.

Familienstände • Bračna stanja

Ich bin ledig. Ja sam slobodan/slobodna.
Wir sind in einer Beziehung. U vezi smo.
Ich bin verheiratet. U braku sam.
Ich bin geschieden. Rastavljen(a) sam.
Ich bin verwitwet. Udovac/udovica sam.
Wir sind verlobt. Zaručeni smo.
Was ist dein Familienstand? Koji je tvoj bračni status?
Sind Sie verheiratet oder ledig? Jeste li u braku ili slobodni?
Meine Eltern sind seit 30 Jahren verheiratet. Moji roditelji su u braku 30 godina.
Meine Schwester ist noch ledig. Moja sestra je još uvijek slobodna.
Mein Bruder ist seit zwei Jahren geschieden. Moj brat je rastavljen već dvije godine.
Meine Tante ist verwitwet und lebt alleine. Moja tetka je udovica i živi sama.
Mein Cousin hat gerade geheiratet. Moj rođak se upravo oženio.
Meine Cousine hat sich verlobt. Moja rođakinja se zaručila.
Meine beste Freundin ist in einer glücklichen Beziehung. Moja najbolja prijateljica je u sretnoj vezi.
Meine Großeltern feiern dieses Jahr ihre goldene Hochzeit. Moji djed i baka slave zlatni pir ove godine.
Mein Onkel und meine Tante leben in einer eingetragenen Partnerschaft. Moj stric i moja tetka žive u registriranom partnerstvu.

Kinder • Djeca

Wir haben zwei Kinder. Imamo dvoje djece.
Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Imam sina i kćerku.
Unsere Kinder sind noch klein. Naša djeca su još mala.
Meine älteste Tochter geht zur Schule. Moja najstarija kćerka ide u školu.
Mein jüngster Sohn ist drei Jahre alt. Moj najmlađi sin ima tri godine.
Unser ältestes Kind ist im Teenageralter. Naše najstarije dijete je tinejdžer.
Wir erwarten unser erstes Kind. Očekujemo naše prvo dijete.
Meine Kinder sind schon erwachsen. Moja djeca su već odrasla.
Meine Enkelkinder besuchen uns oft. Moji unuci nas često posjećuju.
Wir planen, noch ein Kind zu bekommen. Planiramo imati još jedno dijete.
Meine Kinder spielen gerne zusammen. Moja djeca vole igrati se zajedno.
Unsere Kinder gehen in den Kindergarten. Naša djeca idu u vrtić.
Meine Tochter ist sehr gut in Mathe. Moja kćerka je vrlo dobra u matematici.
Mein Sohn spielt gerne Fußball. Moj sin voli igrati nogomet.
Wir haben Zwillinge. Imamo blizance.
Unsere Kinder sind gute Freunde. Naša djeca su dobri prijatelji.
Wir verbringen viel Zeit mit unseren Kindern. Provođimo puno vremena sa našom djecom.
Meine Stiefkinder leben bei ihrer Mutter. Moja pastorka žive sa svojom majkom.

Saznati informacije o porodici

Familienmitglieder • Članovi porodice

Wie viele Geschwister hast du? Koliko imaš braće i sestara?
Erzähl mir von deiner Familie. Ispričaj mi o svojoj porodici.
Wie alt ist dein Bruder? Koliko ti je star brat?
Was macht deine Schwester beruflich? Čime se bavi tvoja sestra?
Haben deine Eltern noch Kontakt zu ihren Geschwistern? Da li tvoji roditelji održavaju kontakt sa svojom braćom i sestrama?
Wo wohnen deine Großeltern? Gdje žive tvoji djed i baka?
Wie oft siehst du deine Verwandten? Koliko često viđaš svoje rođake?
Hast du Kinder? Imaš li djecu?
Wie heißt dein Neffe? Kako se zove tvoj nećak?
Wie viele Kinder haben deine Eltern? Koliko djece imaju tvoji roditelji?
Ist dein Vater in Rente? Da li je tvoj otac u penziji?
Was ist das Lieblingsessen deiner Mutter? Koje je omiljeno jelo tvoje majke?
Wie viele Enkelkinder haben deine Großeltern? Koliko unučadi imaju tvoji djed i baka?
Hat deine Familie gemeinsame Hobbys? Da li tvoja porodica ima zajedničke hobije?
Sind deine Eltern geschieden? Da li su tvoji roditelji razvedeni?
Wie verbringt deine Familie die Ferien? Kako tvoja porodica provodi odmore?
Haben deine Geschwister Haustiere? Da li tvoja braća i sestre imaju kućne ljubimce?
Wie oft feiert deine Familie zusammen? Koliko često tvoja porodica slavi zajedno?

Infos über Kinder • Informacije o djeci

Wie viele Kinder hast du? Koliko imaš djece?
Wie alt sind deine Kinder? Koliko su ti stara djeca?
Gehen deine Kinder zur Schule oder in den Kindergarten? Da li tvoja djeca idu u školu ili u vrtić?
Was sind die Hobbys deiner Kinder? Koji su hobiji tvoje djece?
Sind deine Kinder sportlich? Da li su tvoja djeca sportski aktivna?
Haben deine Kinder Haustiere? Da li tvoja djeca imaju kućne ljubimce?
Wie verbringen deine Kinder ihre Freizeit? Kako tvoja djeca provode svoje slobodno vrijeme?
Haben deine Kinder gute Freunde? Da li tvoja djeca imaju dobre prijatelje?
Was sind die Lieblingsfächer deiner Kinder in der Schule? Koji su omiljeni predmeti tvoje djece u školi?
Haben deine Kinder Allergien? Da li tvoja djeca imaju alergije?
Wie heißen deine Kinder? Kako se zovu tvoja djeca?
Welche Musik hören deine Kinder gerne? Koju muziku tvoja djeca vole slušati?
Sind deine Kinder gut in der Schule? Da li su tvoja djeca dobra u školi?
Haben deine Kinder besondere Talente? Da li tvoja djeca imaju posebne talente?
Reisen deine Kinder gerne? Da li tvoja djeca vole putovati?
Haben deine Kinder schon Pläne für die Zukunft? Da li tvoja djeca već imaju planove za budućnost?
Wie kommen deine Kinder mit ihren Geschwistern aus? Kako se tvoja djeca slažu sa svojom braćom i sestrama?
Sprechen deine Kinder noch andere Sprachen? Da li tvoja djeca govore još neke jezike?