Kako se osjećaš? Inicijalni pozdravi pri susretu

Wie fühlst du dich? Initiale Begrüßungen bei der Begegnung

U ovoj lekciji donosimo primjere kako se pozdravljati na njemačkom jeziku. Vidjet ćemo jednostavne pozdrave za svaki dan, i kako ih prilagoditi različitim situacijama. Bit će zanimljivo vidjeti kako se pozdravi razlikuju od onih na našem jeziku. Ova lekcija je prvi korak u učenju njemačkog i pomoći će nam da bolje razumijemo osnove komunikacije. Na kraju, cilj je da se osjećamo ugodno koristeći ove pozdrave u stvarnim situacijama.

Pozdravljanje na njemackom pri susretu
Sadržaj

Pravila pozdravljanja u urbanom okruženju

Audio zapis dijaloga

Audio snimak

Slučajni susret dvoje starih poznanika

Pozdravljanje na ulici je jednostavan, ali važan aspekt svakodnevne interakcije među ljudima. Predstavlja temelj društvene etikete i može imati različite oblike u zavisnosti od kulture, konteksta i ličnog odnosa između osoba koje se pozdravljaju.

Pokreni Audio-Player da čuješ razgovor između Ane i Andreasa

Hallo Anna, es ist so lange her! Wie geht es dir? Zdravo Anna, prošlo je tako dugo vremena! Kako si?
Hallo Andreas! Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Wie steht es um dich? Zdravo Andreas! Dobro sam, hvala na pitanju. Kako si ti?
Ich kann nicht klagen. Das Leben ist gut zu mir. Ne mogu se požaliti. Život je prema meni dobar.
Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Wir sollten öfter in Kontakt bleiben. Zaista je lijepo vidjeti te opet. Trebali bismo ostati u češćem kontaktu.
Ja, das sollten wir wirklich. Hast du Zeit für einen Kaffee? Da, stvarno bi trebali. Imaš li vremena za kafu?
Ich würde mich freuen. Es gibt so viel, was wir nachholen müssen. Rado bih. Toliko toga moramo nadoknaditi.
Perfekt. Es gibt ein neues Café um die Ecke, sollen wir dort hin? Savršeno. Postoji novi kafić iza ugla, hoćemo li tamo?
Das klingt großartig. Führe mich hin! To zvuči sjajno. Vodi me tamo!
Gerne. Ich habe gehört, ihr Kaffee soll ausgezeichnet sein. Rado. Čuo/čula sam da je njihova kafa odlična.
Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ich freue mich auf einen guten Kaffee und ein gutes Gespräch. Onda ne gubimo vrijeme. Radujem se dobroj kafi i dobrom razgovoru.
Ich auch, Tom. Es wird wie in alten Zeiten sein. I ja, Tom. Bit će kao u starim vremenima.
Bis gleich im Café! Vidimo se uskoro u kafiću!
Absolut, lass uns gehen. Es ist nur eine Minute zu Fuß. Apsolutno, hajdemo. Samo je minuta hoda.
Wunderbar, ich kann es kaum erwarten, all die Neuigkeiten zu hören. Divno, jedva čekam da čujem sve novosti.
Und ich erst! Wir haben so viel zu besprechen. I ja tek! Imamo toliko toga za razgovarati.
Dann lass uns einen langen Nachmittag daraus machen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Onda hajde da napravimo dugi poslijepodne. Imam cijeli dan vremena.
Das klingt nach einem Plan. Auf geht’s! To zvuči kao plan. Hajde da krenemo!
herzlich srdačno
ausführlich detaljno
nachholen nadoknaditi
Neuigkeiten novosti
besprechen dogovoriti
verlieren izgubiti
ausgezeichnet izvanredno
führen voditi
verabreden dogovoriti (sastanak)
Vergnügen zadovoljstvo

Kada je riječ o pozdravljanju među Nijemcima, postoji nekoliko ključnih aspekata koji odražavaju njihovu kulturu i mentalitet. Nijemci drže do formalnosti, posebno u poslovnom kontekstu, gdje je uobičajeni pozdrav rukovanje. Važno je koristiti odgovarajuće naslove i prezimena dok se ne ponudi prelazak na “ti” (duzenje). U neformalnijim situacijama, kao što su susreti s prijateljima ili porodicom, češći su oblici pozdrava poput zagrljaja ili poljupca na obraz.

Kultura pozdravljanja u Njemačkoj također odražava određeni nivo direktnosti i iskrenosti koji je duboko ukorijenjen u njihov mentalitet. Nijemci cijene preciznost i otvorenost, stoga je pozdrav često jasan i bez pretjeranih ukrasa. Osim toga, poštivanje ličnog prostora je bitno, pa se tako očekuje da će rukovanje biti čvrsto ali ne previše invazivno.

Ovi aspekti njemačke kulture pozdravljanja su odraz šireg društvenog konteksta koji cijeni red, organizaciju i poštovanje prema pojedincu. Razumijevanje ovih nijansi može bitno pomoći u međunarodnim poslovnim odnosima i putovanjima, kao i prilikom integracije u njemačko društvo. Osim toga, ovi običaji se mogu razlikovati ovisno o regiji, pa je uvijek dobro informirati se o lokalnim običajima.

Fraze koje se koriste pri susretu sa drugom osobom

Wie geht es dir? Kako si?
Wie fühlen Sie sich? Kako se osjećaš?
Hallo, freut mich, dich zu sehen! Zdravo, drago mi je vidjeti te!
Was gibt’s Neues? Šta ima novo?
Wie war dein Tag? Kako je bio tvoj dan?
Lange nicht gesehen! Dugo se nismo vidjeli!
Wie läuft’s bei der Arbeit? Kako ide na poslu?
Alles in Ordnung bei dir? Je li sve u redu s tobom?
Freust du dich auf das Wochenende? Jesi li uzbuđen za vikend?
Wie ist das Wetter draußen? Kakvo je vrijeme vani?
Hast du gut geschlafen? Jesi li dobro spavao/spavala?
Was wirst du am Wochenende machen? Šta ćeš raditi za vikend?
Bist du kürzlich verreist? Jesi li nedavno putovao/putovala?
Wie geht es deiner Familie? Kako je tvojoj porodici?
Hast du Pläne für heute Abend? Imaš li planova za večeras?
Kann ich dir helfen? Mogu li ti pomoći?
Möchtest du etwas trinken? Želiš li nešto popiti?
Hast du die Nachrichten heute gesehen? Jesi li vidio/vidjela vijesti danas?
Gehen wir irgendwohin essen? Hoćemo li negdje ići jesti?
Wie steht’s mit deinen Hobbys? Kako napreduju tvoji hobiji?

Kako si, kako ide?

Pri svakom susretu je druga obavezna fraza – poslije pozdrava – kako si ili kako ide? Otprilike, kao i kod nas. Ovdje su odgovarajuće fraze za skoro svaku životnu situaciju.

dobro mi je
Mir geht’s prima!

Doslovno: Meni ide odlično! (Odlično sam!)

Mir geht es nicht gut.

Nije mi dobro.

Bojim se
Ich habe Angst!

Doslovno: Imam strah! (Bojim se!)

Mir ist kalt!

Meni je hladno. (Hladno mi je.)

Toplo mi je
Mir ist warm.

Meni je toplo. (Toplo mi je.)

Ich bin müde.

Umoran / umorna sam.

Ich bin böse!

Ljut/zao/pakosan sam / Ljuta/zla/pakosna sam. (Vrlo jak izraz, bolje ga ne koristiti. Kad su Nijemci na nekoga ljuti, onda kažu: kiseo sam na nekoga – ich bin sauer!)

Ich bin sauer!

Doslovno: Kiseo / kisela sam. (Drugi, blaži način da kažete da ste ljuti na nakoga ili nešto. Doslovan prijevod sa našeg: ljut/a samIch bin böse!  koristite samo kad znate , šta to zapravo znači)

Tužan sam
Ich bin traurig.

Tužan / tužna sam.

zaljubljena
Ich bin verliebt.

Zaljubljen / zaljubljena sam.

bolestan sam
Ich bin krank.
Bolestan / bolesna sam.
Nervozna sam
Ich bin nervös.
Nervozan / nervozna sam.

Možda Vas interesuje