Start » Blog » Kolokacije u njemačkom jeziku

Kolokacije u njemačkom jeziku

Emir M.

1,8 min read

Kolokacije u njemačkom jeziku predstavljaju kombinacije riječi koje se često koriste zajedno i zvuče prirodno izvornim govornicima. One se sastoje od dvije ili više riječi koje obično idu zajedno i često imaju posebno značenje koje se ne može lako zaključiti na osnovu pojedinačnih riječi.

Kolokacije mogu biti kombinacija imenica, glagola, pridjeva, priloga ili drugih vrsta riječi. Na primjer:

 1. Imenica + glagol: “eine Entscheidung treffen” (donijeti odluku) – znači da neko donosi odluku, a ne doslovno pogađa odluku.
 2. Glagol + imenica: “eine Dusche nehmen” (uzeti tuš) – ovde se ne uzima tuš doslovno, već znači da se neko tušira.
 3. Pridjev + imenica: “starker Kaffee” (jaka kafa) – opisuje kafu koja ima jak ukus ili visok sadržaj kofeina.
 4. Glagol + prilog: “leise sprechen” (govoriti tiho) – govornik koristi nizak ton glasa kada razgovara.

Kolokacije se koriste u svim jezicima, uključujući i bosanski, i često variraju od jezika do jezika. Poznavanje kolokacija u njemačkom jeziku može poboljšati razumijevanje i zvučati prirodnije prilikom govora.

Kolokacije sa glagolom “machen”

Glаgоl “machen” је vrlo fleksibilan i čestо sе kоristi u njemačkom jeziku u kombinaciji sа drugim rečima, stvarajući frazalne glagole i idiomatske izraze. Evo nekih uobičajenih kоlоkаciја sа glаgоlоm “machen”:

 • Machen Sie weiter (Nastavite)
 • Urlaub machen (Ići na odmor)
 • Sich Sorgen machen (Brinuti se)
 • Einen Fehler machen (Napraviti grešku)
 • Das Fenster aufmachen (Otvoriti prozor)
 • Das Fenster zumachen (Zatvoriti prozor)
 • Jemandem Angst machen (Plašiti nekoga)
 • Jemandem Mut machen (Ohrabriti nekoga)
 • Eine Pause machen (Napraviti pauzu)
 • Sport machen (Baviti se sportom)
 • Einen Vorschlag machen (Predložiti nešto)
 • Sich lustig machen über (Podsmehnuti se, šaliti se na račun nekoga/nečega)
 • Sich bereit machen (Spremiti se)
 • Sich Notizen machen (Zapisivati beleške)
 • Etwas kaputt machen (Polomiti nešto)

U zavisnosti od konteksta, glagol “machen” može biti korišćen u različitim situacijama i kombinacijama. Ovde su navedeni samo neki od mnogih primjera kako se “machen” može koristiti u njemačkom jeziku.