Kolokacije u njemačkom jeziku

Kollokationen in der deutschen Sprache

Sadržaj

Kolokacije u njemačkom jeziku predstavljaju kombinacije riječi koje se često koriste zajedno i zvuče prirodno izvornim govornicima. One se sastoje od dvije ili više riječi koje obično idu zajedno i često imaju posebno značenje koje se ne može lako zaključiti na osnovu pojedinačnih riječi.

Kolokacije mogu biti kombinacija imenica, glagola, pridjeva, priloga ili drugih vrsta riječi. Na primjer:

  1. Imenica + glagol: “eine Entscheidung treffen” (donijeti odluku) – znači da neko donosi odluku, a ne doslovno pogađa odluku.
  2. Glagol + imenica: “eine Dusche nehmen” (uzeti tuš) – ovde se ne uzima tuš doslovno, već znači da se neko tušira.
  3. Pridjev + imenica: “starker Kaffee” (jaka kafa) – opisuje kafu koja ima jak ukus ili visok sadržaj kofeina.
  4. Glagol + prilog: “leise sprechen” (govoriti tiho) – govornik koristi nizak ton glasa kada razgovara.

Kolokacije se koriste u svim jezicima, uključujući i bosanski, i često variraju od jezika do jezika. Poznavanje kolokacija u njemačkom jeziku može poboljšati razumijevanje i zvučati prirodnije prilikom govora.

Kolokacije sa glagolom “machen”

U zavisnosti od konteksta, glagol “machen” može biti korišćen u različitim situacijama i kombinacijama. Ovde su navedeni samo neki od mnogih primjera kako se “machen” može koristiti u njemačkom jeziku.

Kolokacije sa glagolom “machen”

Machen Sie weiter… Nastavite…
Urlaub machen Ići na odmor
Sich Sorgen machen Brinuti se
Einen Fehler machen Napraviti grešku
Das Fenster aufmachen Otvoriti prozor
Das Fenster zumachen Zatvoriti prozor
Jemandem Angst machen Plašiti nekoga
Jemandem Mut machen Ohrabriti nekoga
Eine Pause machen Napraviti pauzu
Sport machen Baviti se sportom
Einen Vorschlag machen Predložiti nešto
Sich lustig machen über Podsmijehnuti se, šaliti se na račun nekoga/nečega
Sich bereit machen Spremiti se
Sich Notizen machen Zapisivati bilješke
Etwas kaputt machen Pokvariti / polomiti nešto