Konjugacija glagola u njemačkom jeziku

Konjugation von Verben in der deutschen Sprache

konjugacija glagola

Njemački jezik ima svoj način kako mijenja glagole u rečenicama, i to se zove konjugacija. Kad učimo njemački, važno je znati kako to raditi kako bismo ispravno formirali rečenice. Ako želimo reći nešto o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti, ili ako želimo pitati, narediti ili izraziti mogućnost, moramo prilagoditi glagol. Zato je razumijevanje konjugacije jako važno. U ovom tekstu ćemo vidjeti osnovne načine mijenjanja glagola u njemačkom jeziku i kako ih koristiti.

Glagoli imaju važnu ulogu u njemačkom jeziku: Pomoću njih opisuješ šta se događa u rečenici. Kako bi mogli stvoriti gramatički ispravne rečenice, moramo promijeniti osnovni oblik (infinitiv) glagola. U riječnicima se glagoli nalaze u infinitivu. Prepoznajemo ih po završetku -en (lesen, kochen, liegen...)  Proces promjene glagola (ich lerne, du lernst... ja učim, ti učiš...) naziva se konjugacija.

Postoje različiti oblici glagola: personalni oblici (osoba i broj), vremenski oblici (sadašnjost, prošlost i budućnost) i oblici izraza (indikativ i konjunktiv), koji nam pružaju različite informacije o glagolu. Konjugacija glagola - Primjer: Ich lerne Deutsch → 1. osoba jednine (ich - ja), sadašnjost (lerne - učim), indikativ.

U većini slučajeva, konjugacijom se mijenja završetak glagola. Ponekad, međutim, moramo prilagoditi i samoglasnik u korijenu glagola. Glagoli kod kojih se mijenja korijen riječi, nazivamo jakim glagolima.

Verbform Faktor Möglichkeiten Beispiel
Personalform Person und Anzahl (Numerus) 1. Person Singular
2. Person Singular
3. Person Singular
1. Person Plural
2. Person Plural
3. Person Plural
ich suche
du suchst
er/sie/es sucht
wir suchen
ihr sucht
sie suchen
Zeitform (Tempus) Zeitformen Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt
Futur I
Futur II
ich suche
ich suchte
ich habe gesucht
ich hatte gesucht
ich werde suchen
ich werde gesucht haben
Aussageform (Modus) Aussagearten Indikativ
(Stvarnost)
Konjunktiv (mogućnost/želja)
ich suche
ich suche (Konjunktiv I)
ich suchte (Konjunktiv II)

Konjugacija glagola u sadašnjem vremenu (Präsens)

Sadašnje vrijeme, poznato kao Präsens, koristi se za izražavanje radnji koje se događaju u sadašnjem trenutku, za izražavanje općenitih istina ili za izražavanje budućih radnji u nekim kontekstima. Evo kako se formira Präsens:

1. Pravilni glagoli:

Pravilni glagoli formiraju Präsens dodavanjem određenih nastavaka na korijen glagola. Korijen glagola dobijete kada od infinitiva glagola oduzmete "-en". Evo primjera s glagolom "spielen" (igrati):

Subjekt Konjugacija
ich (ja) spiele
du (ti) spielst
er/sie/es (on/ona/ono) spielt
wir (mi) spielen
ihr (vi) spielt
sie/Sie (oni/Vi) spielen

Kao što možete vidjeti, dodaju se različiti nastavci ovisno o subjektu:

Osoba Završni nastavak
ich -e
du -st
er/sie/es -t
wir -en
ihr -t
sie/Sie -en

2. Nepravilni glagoli:

Nepravilni glagoli ne slijede gore navedena pravila za formiranje Präsens-a. Ovi glagoli često mijenjaju svoj korijen u Präsens-u, a neki čak i dodaju različite nastavke. Evo primjera s glagolom "sehen" (vidjeti):

Subjekt Konjugacija
ich (ja) sehe
du (ti) siehst
er/sie/es (on/ona/ono) sieht
wir (mi) sehen
ihr (vi) seht
sie/Sie (oni/Vi) sehen

Kao što možete vidjeti, ne samo da korijen glagola "sehen" mijenja se od "seh-" u "sieh-", nego su i nastavci različiti. Zbog ove nepravilnosti, nepravilni glagoli se često moraju jednostavno naučiti napamet.

3. Glagoli s promjenom samoglasnika:

Neki glagoli u njemačkom jeziku imaju promjenu samoglasnika u Präsens-u. Primjer je glagol "fahren" (voziti):

Subjekt Konjugacija
ich (ja) fahre
du (ti) fährst
er/sie/es (on/ona/ono) fährt
wir (mi) fahren
ihr (vi) fahrt
sie/Sie (oni/Vi) fahren

Kao što vidite, samoglasnik "a" u korijenu glagola "fahren" mijenja se u "ä" u Präsens-u za neke subjekte.

Ukratko, konjugacija glagola u sadašnjem vremenu (Präsens) zahtijeva razumijevanje različitih vrsta glagola u njemačkom jeziku. Dok pravilni glagoli slijede određena pravila u tvorbi Präsens-a, nepravilni glagoli i glagoli s promjenom samoglasnika često zahtijevaju individualno učenje.

Konjugacija glagola u prošlom vremenu (Präteritum)

Prošlo vrijeme, poznato i kao Präteritum, koristi se za izražavanje događaja koji su se dogodili u prošlosti. U neformalnom govoru, Nijemci često koriste Perfekt umjesto Präterituma, ali u formalnom pisanju i govoru, Präteritum je i dalje vrlo uobičajen.

Evo kako se formira Präteritum:

1. Pravilni glagoli:

Pravilni glagoli formiraju Präteritum dodavanjem određenih nastavaka na korijen glagola. Korijen glagola dobijete kada od infinitiva glagola oduzmete "-en". Evo primjera s glagolom "spielen" (igrati):

Subjekt Konjugacija
ich (ja) spielte
du (ti) spieltest
er/sie/es (on/ona/ono) spielte
wir (mi) spielten
ihr (vi) spieltet
sie/Sie (oni/Vi) spielten

Kao što možete vidjeti, dodaju se različiti nastavci ovisno o subjektu:

Osoba Završni nastavak
Ich -e
Du -st
Er/Sie/Es -t
Wir -en
Ihr -t
Sie/Sie -en

2. Nepravilni glagoli:

Nepravilni glagoli ne slijede gore navedena pravila za formiranje Präterituma. Ovi glagoli često mijenjaju svoj korijen u prošlom vremenu, a neki čak i dodaju različite nastavke. Evo primjera s glagolom "sehen" (vidjeti):

Subjekt Konjugacija
ich (ja) sah
du (ti) sahst
er/sie/es (on/ona/ono) sah
wir (mi) sahen
ihr (vi) saht
sie/Sie (oni/Vi) sahen

Kao što možete vidjeti, ne samo da korijen glagola "sehen" mijenja se od "seh-" u "sah-", nego su i nastavci različiti. Zbog ove nepravilnosti, nepravilni glagoli se često moraju jednostavno naučiti napamet.

3. Glagoli s promjenom samoglasnika:

Neki glagoli u njemačkom jeziku imaju promjenu samoglasnika u Präteritumu. Primjer je glagol "geben" (dati):

Subjekt Konjugacija
ich (ja) gab
du (ti) gabst
er/sie/es (on/ona/ono) gab
wir (mi) gaben
ihr (vi) gabt
sie/Sie (oni/Vi) gaben

Kao što vidite, samoglasnik "e" u korijenu glagola "geben" mijenja se u "a" u Präteritumu.

Ukratko, konjugacija glagola u prošlom vremenu (Präteritum) zahtijeva razumijevanje različitih vrsta glagola u njemačkom jeziku. Dok pravilni glagoli slijede određena pravila u tvorbi Präterituma, nepravilni glagoli i glagoli s promjenom samoglasnika često zahtijevaju individualno učenje.

Konjugacija glagola u perfektu (Perfekt)

Perfekt se koristi za izražavanje radnji koje su se dogodile u prošlosti i koje su završene u trenutku govora, ali imaju vezu s sadašnjošću ili su relevantne za sadašnji trenutak. U njemačkom jeziku, Perfekt se često koristi u svakodnevnom govoru za izražavanje prošlih radnji, dok se Präteritum češće koristi u pisanju i formalnom kontekstu.

Perfekt se sastoji od dva dijela: pomoćnog glagola ("haben" ili "sein") u sadašnjem vremenu i prošlog participa glavnog glagola. Evo kako se formira Perfekt:

1. Pomoćni glagoli:

Većina glagola koristi "haben" kao pomoćni glagol u Perfektu, ali neki glagoli kretanja i nekoliko drugih glagola koriste "sein". Evo kako se konjugiraju ova dva glagola u sadašnjem vremenu:

ich (ja) habe bin
du (ti) hast bist
er/sie/es (on/ona/ono) hat ist
wir (mi) haben sind
ihr (vi) habt seid
sie/Sie (oni/Vi) haben sind

2. Prošli particip (Partizip II):

Prošli particip se formira na različite načine za pravilne i nepravilne glagole.

  • Za pravilne glagole, prošli particip se formira dodavanjem "ge-" na početak korijena glagola, a zatim dodavanjem "-t" na kraj. Na primjer, prošli particip glagola "spielen" je "gespielt".
  • Za nepravilne glagole, prošli particip se često formira dodavanjem "ge-" na početak korijena glagola, mijenjanjem samoglasnika korijena (ako je potrebno) i dodavanjem "-en" na kraj. Na primjer, prošli particip glagola "sehen" je "gesehen".

Evo kako se glagol "spielen" konjugira u Perfektu:

ich (ja) habe gespielt
du (ti) hast gespielt
er/sie/es (on/ona/ono) hat gespielt
wir (mi) haben gespielt
ihr (vi) habt gespielt
sie/Sie (oni/Vi) haben gespielt

Učenje konjugacije glagola u Perfektu zahtijeva razumijevanje kako se formira prošli particip i kako se konjugiraju pomoćni glagoli. To može biti izazovno, ali redovito vježbanje može pomoći da ovo postane druga priroda. Također, neki glagoli mijenjaju svoj pomoćni glagol ovisno o kontekstu, što je još jedan aspekt koji treba naučiti.

Važno je napomenuti da su neki glagoli u njemačkom jeziku pravilni u nekim dijalektima, ali nepravilni u drugima. Također, neki nepravilni glagoli postali su pravilni tijekom vremena. To je još jedan razlog zašto je važno redovito vježbati i upotrebljavati glagole u različitim kontekstima.

Evo kako se glagol "gehen" (ići), koji koristi "sein" kao pomoćni glagol, konjugira u Perfektu:

ich (ja) bin gegangen
du (ti) bist gegangen
er/sie/es (on/ona/ono) ist gegangen
wir (mi) sind gegangen
ihr (vi) seid gegangen
sie/Sie (oni/Vi) sind gegangen

Kao što možete vidjeti, pomoćni glagol se mijenja ovisno o subjektu, a prošli particip ostaje isti.

Ukratko, konjugacija glagola u Perfektu zahtijeva razumijevanje kako se formiraju pomoćni glagoli i prošli particip. Također je važno znati koji glagoli koriste "sein" umjesto "haben" kao pomoćni glagol. Redovita praksa i upotreba različitih glagola u rečenicama mogu pomoći u savladavanju ovog aspekta njemačkog jezika.