Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
29.90 EUR
Počnite
This kurs is currently closed

Online kurs njemačkog jezika za nivoe A1, A2 i A2plus

Ovaj kurs za samostalno učenje kroz video-lekcije, slušajući  dijaloge i interaktivne vježbe ima za cilj da pomogne u savladavanju osnova njemačkog jezika. Na temelju ovog kursa, pored gramatike,  naučit ćete i osnovni vokabular i bezbrojne fraze iz svakodnenog govora. Kurs se sastoji od 30 svakodnevnih komunikacijskih tema – 140 situacija za poboljšanje komunikacija, preko 1200 riječi, fraza i cjelovitih rečenica za ponavljanje. To je efikasna i laka metoda učenja za sve.

Svaka lekcija ima tri nivoa:

• naučite riječi i izraze koji su neophodni za vođenje razgovora,
• ponavljajte i objedinite čitave rečenice i pitanja u različitim situacijama,
• odgovarajte na pitanja i samostalno oblikujte rečenice i pitanja prema uputama učitelja.

Ciljevi kursa:

  • Ovladavanje osnovama njemačkog jezika na nivou A1, A2 i A2 Plus
  • naučiti vokabular za početnike sa pravilnim izgovorom
  • naučiti čitati i pisati na njemačkom
  • naučiti brojanje i izražavanje brojki
  • naučiti kako se predstaviti i pitati sagovornike o njihovoj osobi
  • naučiti kako zakazivati termine
  • naučiti kako naručiti u restoranu
  • ovladati osnovama vođenja razgovora na njemačkom jeziku
  • informacije o njemačkoj kulturi

Vođenje razgovora:

Pravila izgovora • Kako se predstaviti • Kako zakazati termin • Korištenje javnog prijevoza • Rezervisati apartman • Uputstva za naručivanje  • Kako reći vrijeme i datum • Posjeta ljekaru • Kako naručiti u restoranu

Rječnik:

Boje • Porodica • Tijelo • Odjeća • Obuća • Kod kuće • Hrana • Piće • Životinje • Profesije • Vrijeme kao atmosferska pojava • Aktivnosti u slobodno vrijeme • Emocije • Zemlje i nacije

Gramatika:

Abeceda / Alfabet • Sve vrste glagola • Imenice • Određeni članovi • Brojevi • Množina • Složenice  • Redoslijed riječi u glavnim rečenicama • Negacije • Kako postavljati pitanja • Veznici • Imperativ • Zamjenice • Prijedlozi s akuzativom • Prijedlozi s dativom • Promjena prijedloga • Perfekt • Präteritum

Mobilno učenje

Povežite svoj računar, tablet ili mobilni telefon sa našom stranicom kad god želite. Budite dio naše porodice i nikad nećete učiti sami – jači ste i brže učite kad komunicirate.


VIDIMO SE U LEKCIJAMA!