Dogovaranje termina

Dogovaranje termina za pregled

Guten Tag, Milić mein Name. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Dobar dan, moje ime je Milić. Želim dogovoriti termin.
Es ist sehr dringend! Vrlo je hitno!
Worum geht es genau? O čemu se tačno radi?
Ich würde mich gerne untersuchen lassen. Želim da me pregledate.
Ich habe Kopfschmerzen, Erkältung, Bauchweh, Durchfall. Imam glavobolju, prehladu, bolove u stomaku, proljev.
Ich habe Probleme mit der Haut. Imam probleme sa kožom
Ich würde gerne ein kleines, großes Blutbild, Ultraschall machen. Rado bih uradila malu, veliku krvnu sliku, ultrazvuk.
Ich möchte gerne eine Überweisung zum Facharzt. Željela bih uputnicu specijalisti.
Waren Sie schon bei uns? Jeste li već bili kod nas?
Ja, schon sehr oft. Da, vrlo često?
Wie ist Ihr Name? Kako Vam je ime?
Wie heißen Sie? Kako se zovete?
Nein, ich bin nicht Ihr Patient. Ne, nisam Vaš pacijent.
Nein, ich war noch nie hier. Ne, nisam još nikad ovdje bila.
Leider haben wir keine freien Termine. Na žalost, nemamo slobodnih terimina.
Bitte wenden Sie sich an die nächste Praxis. Molim obratite se sljedećoj/drugoj ordinaciji.
Leider dürfen wir keine neuen Patienten aufnehmen. Na žalost, ne smijemo uzimati nove pacijente.
Sind Sie privat oder gesetzlich versichert? Jeste li privatno ili zakonski osigurani?
Ich bin gesetzlich versichert. Zakonski sam osigurana.
Ich bin nicht versichert und zahle privat auf Rechnung. Nisam osigurana i račun plaćam privatno.
Als Privatpatient müssen Sie im Voraus bezahlen. Kao privatni pacijent morate platiti unaprijed.
Können Sie bitte nochmal nachschauen? Možete li još jednom pogledati?
Wann wäre der nächste freie Termin? Kad bi bio slijedeći slobodan termin?
Der nächste freie Termin ist in 3 Wochen. Slijedeći slobodan termin je za tri sedmice.
Möchten Sie so lange warten oder eine andere Praxis aufsuchen? Želite li toliko čekati ili potražiti drugu ordinaciju?
Es ist sehr dringend. Ich kann nicht so lange warten. Hitno je. Ne mogu toliko čekati.
Vielleicht können Sie mich zwischenschieben. Možda me možete negdje ugurati.
Stellen Sie sich auf lange Wartezeit ein. Pripremite se za dugo čekanje.
Bitte vergessen Sie ihren Mundschutz nicht. Ne zaboravite zaštitu za usta (masku).
Muss ich während der Untersuchung eine Maske tragen? Moram li nositi masku za vrijeme pregleda?
Ja, bei uns herrscht Maskenpflicht. Da, kod nas vlada obaveza nošenja maske.
Ohne Mundschutz dürfen Sie unsere Praxis nicht betreten. Bez maske ne smijete stupiti u našu ordinaciju.
Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se omogućila optimalna internetska upotreba, personalizirali sadržaj i reklame, ponudili funkcije za društvene medije i analizirali pristup ovoj web stranici - možete povući svoj pristanak na to u našim propisima o zaštiti podataka. Postavke OK