A1
ab wann
od kada

Phrase

Gramatika fraze ab wann

Značenje fraze ab wann

Fraza “ab wann” u njemačkom jeziku se koristi za postavljanje pitanja koja se odnose na početak vremenskog perioda ili trenutak kada nešto počinje. Evo nekoliko primjera kako se ova fraza može koristiti:

 1. Pitajući o početku događaja ili aktivnosti:
  • Ab wann beginnt das Konzert? (Kada počinje koncert?)
 2. U kontekstu radnog vremena ili rasporeda:
  • Ab wann bist du morgen im Büro? (Kada ćeš sutra biti u uredu?)
 3. Kada se pita o početku određenog vremenskog razdoblja:
  • Ab wann gilt der neue Fahrplan? (Kada stupa na snagu novi vozni red?)
 4. U vezi s početkom nekog stanja ili uslova:
  • Ab wann ist das Angebot gültig? (Od kada je ponuda važeća?)
 5. Pitajući o dostupnosti nečega:
  •   Ab wann sind die Tickets verfügbar? (Kada su karte dostupne?)

Fraza “ab wann” se tako koristi za postavljanje pitanja koja se odnose na vrijeme početka nečega, bilo da se radi o događajima, rasporedima, ponudama ili dostupnosti.

Sinonimi za frazu ab wann

Sinonimi za njemačku frazu “ab wann”, koja se koristi za pitanje o početku nečega, uključuju nekoliko izraza koji prenose slično značenje. Evo nekoliko primjera:

 1. Wann beginnt
  • Wann beginnt die Vorstellung? (Kada počinje predstava?)
 2. Von wann an
  •   Von wann an ist der Rabatt gültig? (Od kada je popust važeći?)
 3. Seit wann
  •   Seit wann arbeitest du hier? (Od kada radiš ovdje?) – Ovaj izraz se više koristi za pitanje o trajanju nečega od početka do sada, ali može se koristiti i u kontekstu “ab wann”.
 4. Zu welchem Zeitpunkt
  •   Zu welchem Zeitpunkt kann ich einchecken? (U koje vrijeme mogu prijaviti dolazak?)

Svaki od ovih izraza se može koristiti za postavljanje pitanja o vremenu početka nečega, bilo da se radi o događaju, aktivnosti ili nekom stanju.

Primjeri upotrebe u rečenici

Ab wann hast du heute Zeit? Od kada imaš vremena danas?
Ab wann kann ich den Raum betreten? Od kada mogu ući u prostoriju?
Ab wann ist das Museum geöffnet? Od kada je muzej otvoren?
Ab wann durften sie die Prüfung beginnen? Od kada su smjeli početi s ispitom?
Ab wann hat sie in diesem Unternehmen gearbeitet? Od kada je radila u ovoj tvrtki?
Ab wann hat er Klavierunterricht genommen? Od kada je pohađao časove klavira?
Ab wann werde ich das Auto benutzen können? Od kada ću moći koristiti auto?
Ab wann wird das Restaurant reserviert sein? Od kada će restoran biti rezervisan?
Ab wann wird der neue Kurs verfügbar sein? Od kada će novi kurs biti dostupan?

Riječi dana