A1
abbiegen
skretati

nepravilni odvojivi glagol · perfekt sa pomoćnim glagolom sein sein

Glagol abbiegen na njemačkom jeziku

Značenje glagola abbiegen

Njemački glagol “abbiegen” znači “skrenuti” ili “zavijati” na našem jeziku. Ovaj glagol se koristi u različitim kontekstima, a ovdje su neka od njegovih osnovnih značenja:

 1. Promjena smjera u prometu: Najčešća upotreba glagola “abbiegen” je u kontekstu vožnje ili kretanja na cesti, gdje označava akciju skretanja s jedne ceste na drugu. Na primjer, “nach rechts abbiegen” znači “skrenuti desno”, a “nach links abbiegen” znači “skrenuti lijevo”.
 1. Promjena smjera u općem smislu: Osim u prometu, “abbiegen” se može koristiti i za opisivanje promjene smjera u bilo kojem kontekstu, poput hodanja ili vožnje bicikla.
 2. Prenešeno značenje: Ponekad se “abbiegen” koristi i u prenesenom značenju, kao metafora za promjenu smjera u širem smislu, poput promjene planova, ideja, ili životnog puta.

“Abbiegen” je vrlo specifičan glagol u njemačkom jeziku koji se najčešće veže uz navigaciju i kretanje, bilo u doslovnom smislu (kao u vožnji) ili u prenesenom značenju.

Sinonimi i slični pojmovi

  • Einbiegen – Ovaj glagol ima slično značenje kao “abbiegen” i odnosi se na promjenu smjera u prometu ili šetnji. “Einbiegen” može značiti skretanje u neku ulicu ili na neku stazu.
  • Abzweigen – “Abzweigen” se također odnosi na promjenu smjera ili puta, ali naglasak je na odvajanju od glavnog puta ili rute. Na primjer, kada se neki put “otcjepi” od glavnog puta, možemo reći da se “abzweigt”.
  • Abwenden – Ovaj glagol znači okretanje ili promjenu smjera, posebno u kontekstu kretanja dalje od nečega ili nekoga. “Abwenden” može značiti da se osoba okreće od nekoga ili nečega, ili da se nešto fizički okreće ili mijenja smjer.
  • Umschwenken – Ovaj glagol znači brzu promjenu smjera ili stava prema nečemu.

Primjeri upotrebe u rečenici

Er biegt an der Kreuzung links ab. On skreće lijevo na raskrižju.
Du musst vor der Brücke rechts abbiegen. Moraš skrenuti desno prije mosta.
Wir sind falsch abgebogen und haben uns verfahren. Skrenuli smo pogrešno i izgubili smo se.
Nach der Ampel biegen Sie in die erste Straße rechts ab. Nakon semafora skrenite desno u prvu ulicu.
Wenn du das Gebäude siehst, musst du abbiegen. Kad vidiš zgradu, moraš skrenuti.
Sie bog in die falsche Richtung ab und verlor sich im Wald. Skrenula je u pogrešnom smjeru i izgubila se u šumi.
Am Ende der Straße müssen Sie scharf links abbiegen. Na kraju ulice morate  skrenuti oštro lijevo.
Der Bus biegt an der nächsten Haltestelle ab. Autobus skreće na sljedećoj stanici.
Er hat das Auto abgebogen, um den Unfall zu vermeiden. Skrenuo je automobil kako bi izbjegao nesreću.
Um zum Hotel zu gelangen, müssen wir an der Kirche abbiegen. Da bismo stigli do hotela, moramo skrenuti kod crkve.

Konjugacija glagola abbiegen

Infinite Formen
Infinitiv abbiegen
Partizip abgebogen

Indikativ

Präsens
ich  biege ab
du  biegst ab
er/sie/es  biegt ab
wir  biegen ab
ihr  biegt ab
sie/Sie  biegen ab
Präteritum
ich  bog ab
du  bogst ab
er/sie/es  bog ab
wir  bogen ab
ihr  bogt ab
sie/Sie  bogen ab
Perfekt
ich  bin abgebogen
du  bist abgebogen
er/sie/es  ist abgebogen
wir  sind abgebogen
ihr  seid abgebogen
sie/Sie  sind abgebogen
Plusquamperfekt
ich  war abgebogen
du  warst abgebogen
er/sie/es  war abgebogen
wir  waren abgebogen
ihr  wart abgebogen
sie/Sie  waren abgebogen
Futur I
ich  werde abbiegen
du  wirst abbiegen
er/sie/es  wird abbiegen
wir  werden abbiegen
ihr  werdet abbiegen
sie/Sie  werden abbiegen
Futur II
ich  werde abgebogen sein
du  wirst abgebogen sein
er/sie/es  wird abgebogen sein
wir  werden abgebogen sein
ihr  werdet abgebogen sein
sie/Sie  werden abgebogen sein

Konjunktiv I

Präsens
ich  biege ab
du  biegest ab
er/sie/es  biege ab
wir  biegen ab
ihr  bieget ab
sie/Sie  biegen ab
Perfekt
ich  sei abgebogen
du  seist abgebogen
er/sie/es  sei abgebogen
wir  seien abgebogen
ihr  seiet abgebogen
sie/Sie  seien abgebogen
Futur I
ich  werde abbiegen
du  werdest abbiegen
er/sie/es  werde abbiegen
wir  werden abbiegen
ihr  werdet abbiegen
sie/Sie  werden abbiegen
Futur II
ich  werde abgebogen sein
du  werdest abgebogen sein
er/sie/es  werde abgebogen sein
wir  werden abgebogen sein
ihr  werdet abgebogen sein
sie/Sie  werden abgebogen sein

Konjunktiv II

Gegenwart
ich  böge ab
du  bögest ab
er/sie/es  böge ab
wir  bögen ab
ihr  böget ab
sie/Sie  bögen ab
würde-Form
ich  würde abbiegen
du  würdest abbiegen
er/sie/es  würde abbiegen
wir  würden abbiegen
ihr  würdet abbiegen
sie/Sie  würden abbiegen
Vergangenheit
ich  wäre abgebogen
du  wär(e)st abgebogen
er/sie/es  wäre abgebogen
wir  wären abgebogen
ihr  wär(e)t abgebogen
sie/Sie  wären abgebogen

Imperativ

Gegenwart
(du)  Bieg(e) ab!
(Sie)  Biegen Sie ab!
(wir)  Biegen wir ab!
(ihr)  Biegt ab!

Riječi dana