B1
abdrücken
stisnuti, stegnuti

Verb · regelmäßig · haben · trennbar

njemacki.eu
Hilfsverb haben
Partizip Präsens abdrückend
Partizip Perfekt abgedrückt
Imperativ (du) Drück ab!

Značenje glagola abdrücken

Glagol "abdrücken" na njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, ovisno o kontekstu:

  1. Opaliti pucanj: Najčešće se koristi u kontekstu oružja, označavajući akciju pritiska na obarač oružja kako bi se ispalio metak.
  2. Stisnuti ili pritisnuti: Također može značiti stiskanje ili pritiskanje nečega, ne nužno povezano s oružjem.
  3. Fotografiranje: U prenesenom značenju, "abdrücken" se koristi i za opisivanje akcije pritiska na okidač fotoaparata.
  • Beim Jagen oder in der Selbstverteidigung drückt man den Abzug der Waffe ab, um einen Schuss zu feuern. Kod lova ili samoodbrane pritiska se obarač oružja kako bi se ispalio metak.
  • Man kann auch einen Knopf oder Schalter abdrücken, um eine Maschine zu starten oder zu stoppen. Može se stisnuti ili pritisnuti gumb ili prekidač kako bi se pokrenula ili zaustavila mašina.
  • Ein Fotograf drückt den Auslöser seiner Kamera ab, um ein Foto zu machen. Fotograf pritiska okidač svoje kamere kako bi napravio fotografiju.

Ovi konteksti pokazuju kako "abdrücken" ima širok spektar upotrebe u njemačkom jeziku, od konkretnih fizičkih akcija do prenesenih značenja u fotografiji.

Snonimi za glagol abdrücken

Sinonimi za njemački glagol "abdrücken" uključuju:

  1. Schießen (pucati): Odnosi se na opaljivanje pucnja, slično kao "abdrücken", ali je općenitiji termin za upotrebu vatrenog oružja. Ein Jäger schießt auf ein Wildtier, um es zu erlegen. Lovački opaljuje pucanj na divlju životinju kako bi je ulovio.
  2. Drücken (pritisnuti): Opisuje akciju pritiska, bez specifičnog konteksta oružja ili fotografije. Man drückt einen Knopf, um eine Tür zu öffnen. Pritiska se dugme kako bi se otvorila vrata.
  3. Auslösen (pokrenuti): Često se koristi za opisivanje pritiska na okidač fotoaparata, ali također može značiti pokretanje ili aktiviranje nečega. Ein Fotograf löst die Kamera aus, um ein Bild zu machen. Fotograf aktivira kameru kako bi napravio sliku.

Ovi sinonimi pokazuju različite aspekte upotrebe "abdrücken", od konkretne akcije pritiska na obarač do širih značenja u različitim kontekstima.

Riječi dana