B1
abmachen
dogovarati | sklanjati | uklanjati

Verb · regelmäßig · haben · trennbar

Značenje glagola abmachen

 • Dogovoriti se, ugovoriti: Kada se “abmachen” koristi u kontekstu dogovaranja ili ugovaranja sastanka, sastanka ili plana. Na primjer: “Wir haben abgemacht, dass wir uns um 18 Uhr treffen” (Dogovorili smo se da se sastanemo u 18 sati).
 • Sklopiti dogovor: “abmachen” se može koristiti kada se sklapa dogovor između dve ili više strana. Na primjer: “Sie haben einen Deal abgemacht” (Sklopili su dogovor).
 • Skinuti, ukloniti: Kada se “abmachen” koristi za označavanje uklanjanja ili skidanja nečega, kao što je poklopac, pokrivač ili neki drugi predmet. Na primjer: “Er macht den Deckel von der Dose ab” (On skida poklopac sa limenke).
 • Odrezati, odstraniti: Kada se “abmachen” koristi za označavanje odstranjivanja ili odsijecanja dela nečega. Na primjer: “Der Gärtner macht die Äste des Baumes ab” (Baštovan odstranjuje grane drveta).

Napomena: Ova značenja i njihova upotreba zavise od konteksta u kojem se koristi glagol “abmachen”. Uvek obratite pažnju na kontekst kako biste pravilno odredili značenje ovog glagola.

Sinonimi za glagol abmachen

Sinonimi za njemački glagol “abmachen” (dogovoriti, ugovoriti) uključuju nekoliko drugih glagola koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

 1. Vereinbaren (dogovoriti)
  • Wir haben ein Treffen für nächste Woche vereinbart. (Dogovorili smo sastanak za sljedeći tjedan.)
 2. Ausmachen (dogovoriti, ugovoriti)
  • Können wir eine Uhrzeit für unser Gespräch ausmachen? (Možemo li ugovoriti vrijeme za naš razgovor?)vor?
 3. Festlegen (utvrditi, odrediti)
  • Das Datum für die Veranstaltung wurde noch nicht festgelegt. (Datum događaja još nije utvrđen.)
 4. Arrangieren (organizirati, aranžirati)
  • Ich werde die Details für das Meeting arrangieren. (Organizirat ću detalje za sastanak.)

Svaki od ovih sinonima može se koristiti za opisivanje akcije dogovaranja, ugovaranja ili organiziranja nečega, iako svaki glagol ima svoje specifične nijanse u značenju i upotrebi.

Primjeri upotrebe u rečenici

Wir haben abgemacht, dass wir uns um 18 Uhr treffen. Dogovorili smo se da se sastanemo u 18 sati.
Sie haben einen Deal abgemacht. Sklopili su dogovor.
Er macht den Deckel der Dose ab. On skida poklopac sa limenke.
Der Gärtner macht die Äste des Baumes ab. Drvodelja odstranjuje grane drveta.
Können wir einen Termin für nächste Woche abmachen? Možemo li dogovoriti termin za sljedeću sedmicu?
Sie haben den Preis im Voraus abgemacht. Dogovorili su cijenu unaprijed.
Er macht die Schrauben des Regals ab. On odvija šrafove sa police.
Wir müssen die Details der Zusammenarbeit abmachen. Moramo dogovoriti detalje suradnje.
Mach bitte das Licht ab, wenn du gehst. Ugasi, molim te, svjetlo kad ideš.
Er hat die Tapete von der Wand abgemacht. On je skinuo tapete sa zida.
Können wir die Pause für 15 Uhr abmachen? Možemo li dogovoriti pauzu za 15 sati?
Die beiden Firmen haben eine Partnerschaft abgemacht. Te dvije kompanije su dogovorile partnerstvo.
Sie macht die Reißverschluss an ihrer Jacke ab. Ona otkopčava patentni zatvarač na svojoj jakni.
Wir sollten die Regeln für das Spiel abmachen. Trebali bismo dogovoriti pravila za igru.

Konjugacija glagola abmachen

Infinite Formen
Infinitiv abmachen
Partizip abgemacht

Indikativ

Präsens
ich  mache ab
du  machst ab
er/sie/es  macht ab
wir  machen ab
ihr  macht ab
sie/Sie  machen ab
Präteritum
ich  machte ab
du  machtest ab
er/sie/es  machte ab
wir  machten ab
ihr  machtet ab
sie/Sie  machten ab
Perfekt
ich  habe abgemacht
du  hast abgemacht
er/sie/es  hat abgemacht
wir  haben abgemacht
ihr  habt abgemacht
sie/Sie  haben abgemacht
Plusquamperfekt
ich  hatte abgemacht
du  hattest abgemacht
er/sie/es  hatte abgemacht
wir  hatten abgemacht
ihr  hattet abgemacht
sie/Sie  hatten abgemacht
Futur I
ich  werde abmachen
du  wirst abmachen
er/sie/es  wird abmachen
wir  werden abmachen
ihr  werdet abmachen
sie/Sie  werden abmachen
Futur II
ich  werde abgemacht haben
du  wirst abgemacht haben
er/sie/es  wird abgemacht haben
wir  werden abgemacht haben
ihr  werdet abgemacht haben
sie/Sie  werden abgemacht haben

Konjunktiv I

Präsens
ich  mache ab
du  machest ab
er/sie/es  mache ab
wir  machen ab
ihr  machet ab
sie/Sie  machen ab
Perfekt
ich  habe abgemacht
du  habest abgemacht
er/sie/es  habe abgemacht
wir  haben abgemacht
ihr  habet abgemacht
sie/Sie  haben abgemacht
Futur I
ich  werde abmachen
du  werdest abmachen
er/sie/es  werde abmachen
wir  werden abmachen
ihr  werdet abmachen
sie/Sie  werden abmachen
Futur II
ich  werde abgemacht haben
du  werdest abgemacht haben
er/sie/es  werde abgemacht haben
wir  werden abgemacht haben
ihr  werdet abgemacht haben
sie/Sie  werden abgemacht haben

Konjunktiv II

Gegenwart
ich  machte ab
du  machtest ab
er/sie/es  machte ab
wir  machten ab
ihr  machtet ab
sie/Sie  machten ab
würde-Form
ich  würde abmachen
du  würdest abmachen
er/sie/es  würde abmachen
wir  würden abmachen
ihr  würdet abmachen
sie/Sie  würden abmachen
Vergangenheit
ich  hätte abgemacht
du  hättest abgemacht
er/sie/es  hätte abgemacht
wir  hätten abgemacht
ihr  hättet abgemacht
sie/Sie  hätten abgemacht

Imperativ

Gegenwart
(du)  Mach(e) ab!
(Sie)  Machen Sie ab!
(wir)  Machen wir ab!
(ihr)  Macht ab!

Riječi dana