A1
alle
svi

Indefinitartikel · Stark

Značenje neodređenog člana alle

Njemački neodređeni član “alle” se ne koristi kao samostalni član u njemačkom jeziku, već se koristi kao pridjev ili zamjenica koja znači “svi” ili “sve” na hrvatskom. Evo nekoliko načina na koje se može koristiti:

  1. Označavanje cjelokupnosti grupe ili skupa: “Alle” se koristi kada se govori o svim članovima neke grupe ili skupu predmeta. Na primjer, “Alle Schüler müssen das lesen” znači “Svi učenici moraju to pročitati”.
  2. Generalizacija: Kada se želi izraziti općenitost ili generalizacija, koristi se “alle”. Na primjer, “Alle Menschen sind gleich” znači “Svi ljudi su jednaki”.
  3. U kombinaciji s vremenom: “Alle” se može koristiti u izrazima koji označavaju ponavljanje u određenim vremenskim intervalima, kao što je “alle zwei Wochen”, što znači “svake dvije tjedna”.
  4. U inkluzivnom smislu: Kada se želi uključiti svaki pojedini element u nekoj kategoriji, koristi se “alle”. Na primjer, “Ich habe alle Bücher gelesen” znači “Pročitao/la sam sve knjige”.
  5. U naglašavanju: Ponekad se “alle” koristi za naglašavanje, kao u “Das wissen alle” (To svi znaju).

Ukratko, “alle” se koristi za označavanje cjelokupnosti, generalizacije ili inkluzivnosti u kontekstu grupe, skupa predmeta, ili situacije.

Riječi dana