A2
allerdings
međutim | mada | svakako | razumije se

Adverb

Značenje priloga allerdings

Riječ “allerdings” na njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, ovisno o kontekstu u kojem se koristi. Uglavnom se koristi kako bi izrazili suglasnost, pojačali izjavu ili dodali kontrast. Evo nekoliko primjera značenja i upotrebe riječi “allerdings”:

  1. Ipak, međutim, uistinu: Kada se “allerdings” koristi za izražavanje kontrasta ili suprotnosti, obično se prevodi kao “ipak” ili “međutim”. Može se koristiti na početku rečenice kako bi se ukazalo na neko ograničenje ili iznimku.

Primjer: “Ich möchte gerne ins Kino gehen. Allerdings habe ich keine Zeit.” (Želio bih ići u kino. Međutim, nemam vremena.)

  1. Doista, zaista: U ovom slučaju, “allerdings” se koristi kako bi se naglasila ili pojačala izjava, slično engleskom “indeed” ili “certainly”.

Primjer: “Das ist allerdings eine gute Idee!” (To je doista dobra ideja!)

  1. Naravno, svakako: Kada se “allerdings” koristi kao izraz suglasnosti, može se prevesti kao “naravno” ili “svakako”.

Primjer: “Kannst du mir helfen? – Allerdings!” (Možeš li mi pomoći? – Naravno!)

Ova riječ može imati nijanse značenja ovisno o kontekstu u kojem se koristi, ali u osnovi služi za izražavanje suglasnosti, pojačavanje izjave ili dodavanje kontrasta.

Sinonimi za prilog allerdings

  • Jedoch: Ovaj sinonim se često koristi za izražavanje suprotnosti ili kontrasta, slično “allerdings” u značenju “međutim” ili “ipak”.  “Ich würde gerne kommen, jedoch habe ich keine Zeit.” (Rado bih došao, međutim nemam vremena.)
  • Tatsächlich: Ovaj sinonim se koristi za pojačavanje izjave, slično “allerdings” u značenju “doista” ili “zaista”. Primjer: “Das ist tatsächlich eine gute Idee!” (To je doista dobra ideja!)
  • Zwar: Ovaj sinonim se također može koristiti za izražavanje suprotnosti ili kontrasta, ali se obično koristi zajedno s “aber” ili “jedoch”. Primjer: “Ich kann zwar Deutsch sprechen, aber nicht so gut wie Englisch.” (Mogu govoriti njemački, ali ne tako dobro kao engleski.)
  • Wohl: Ovaj sinonim se može koristiti za pojačavanje izjave ili izražavanje suglasnosti. Primjer: “Das war wohl eine gute Entscheidung.” (To je vjerojatno bila dobra odluka.)

Imajte na umu da se sinonimi mogu razlikovati u nijansama značenja, pa je važno odabrati onaj koji najbolje odgovara kontekstu u kojem ga želite upotrijebiti.

Tipične veze (kolokacije)

Allerdings muss ich noch arbeiten. Ipak, moram još raditi.
Das ist allerdings interessant. To je zaista zanimljivo.
Er ist schnell, allerdings nicht so schnell wie sie. On je brz, ali ne tako brz kao ona.
Allerdings, das stimmt. Uistinu, to je tačno.
Ich habe Hunger, allerdings ist es noch zu früh zum Essen. Gladan sam, ali je još prerano za jelo.

Primjeri upotrebe u rečenici

Ich würde gerne zu der Party gehen, allerdings habe ich noch viel Arbeit. Rado bih otišao na zabavu, ali imam puno posla.
Ich bin einverstanden, allerdings unter einer Bedingung. Slažem se, ali pod jednim uvjetom.
Das Buch ist interessant, allerdings hat es ein offenes Ende. Knjiga je zanimljiva, ali ima otvoren kraj.
Er ist ein talentierter Schriftsteller, allerdings muss er noch an seinem Stil arbeiten. On je talentirani pisac, ali još mora raditi na svom stilu.
Ich bin müde, allerdings kann ich nicht schlafen. Umoran sam, ali ne mogu spavati.
Die Veranstaltung war gut, allerdings gab es zu wenig Sitzplätze. Događaj je bio dobar, ali bilo je premalo sjedećih mjesta.
Sie ist sehr intelligent, allerdings fehlt es ihr an Erfahrung. Ona je jako inteligentna, ali joj nedostaje iskustva.
Ich habe gehört, dass er krank ist, allerdings weiß ich nicht, ob das stimmt. Čuo sam da je bolestan, ali ne znam da li je to istina.
Ich habe das Geld, allerdings möchte ich es nicht ausgeben. Imam novca, ali ga ne želim potrošiti.
Das Hotel ist schön, allerdings ist der Service nicht so gut. Hotel je lijep, ali usluga nije tako dobra.
Er ist ein guter Lehrer, allerdings ist er manchmal zu streng. On je dobar učitelj, ali je ponekad preoštar.
Ich mag meinen Job, allerdings ist er sehr stressig. Sviđa mi se moj posao, ali je vrlo stresan.

Riječi dana