A1
alles
sve

Pronomen • Zahlwort

Značenje zamjenice alles

Njemačka zamjenica “alles” znači “sve” na našem jeziku i ima nekoliko značenja i upotreba, ovisno o kontekstu. Evo nekoliko primjera:

 1. Označavanje cjelokupnosti: “Alles” se koristi za opisivanje svega u određenom kontekstu ili situaciji. Na primjer, “Alles ist in Ordnung” znači “Sve je u redu”.
 2. Generalizacija: Kada se želi izraziti općenitost ili generalizacija, koristi se “alles”. Na primjer, “Alles ist möglich” znači “Sve je moguće”.
 3. U izrazima: “Alles” se često koristi u raznim fiksnim izrazima, poput “über alles” (iznad svega), “vor allem” (prije svega), ili “nach allem” (nakon svega).
 4. Uključivanje svega: U kontekstu koji zahtijeva uključivanje svega bez izuzetka, “alles” se koristi za naglašavanje tog aspekta. Na primjer, “Ich habe alles verloren” znači “Izgubio/la sam sve”.
 5. Kao odgovor ili pojašnjenje: “Alles” se može koristiti i kao odgovor koji implicira da je sve poznato, razumijeno ili u redu. Na pitanje “Wie geht’s?” (Kako je?), odgovor “Alles gut” znači “Sve je dobro”.

U suštini, “alles” se koristi za označavanje cjelokupnosti, generalizacije ili uključivanja svega u nekom kontekstu.

Sinonimi za zamjenicu alles

Za njemačku zamjenicu “alles” evo nekoliko sinonima sa rečenicama:

 1. Jedes:
  • Jedes Detail ist wichtig in diesem Plan. (Svaki detalj je važan u ovom planu.)
 2. Jegliches:
  • Jegliches Feedback ist willkommen. (Svaka povratna informacija je dobrodošla.)
 3. Sämtliches:
  • Sämtliches Wissen dieser Welt ist nun zugänglich. (Svo znanje ovog svijeta je sada dostupno.)
 4. Ganzes:
  • Er hat das ganze Buch gelesen. (Pročitao je cijelu knjigu.)
 5. Komplettes:
  • Sie benötigen komplettes Verständnis der Situation. (Potrebno je potpuno razumijevanje situacije.)

Svaki od ovih sinonima može zamijeniti “alles” u određenim kontekstima, ali važno je razumjeti njihove nijanse i kako se upotrebljavaju u različitim situacijama.

Riječi dana