B1
als ob
kao da

Phrase

Sva značenja fraze “als ob”

Fraza se koristi za uspostavljanje hipotetičke situacije ili izražavanje pretpostavke o nečemu što možda nije istinito ili stvarno.

Neki primjeri upotrebe “als ob” u rečenicama:

  1. Er verhält sich, als ob er der Chef wäre. (On se ponaša kao da je šef.)
  2. Sie spricht, als ob sie alles wüsste. (Ona govori kao da zna sve.)
  3. Wir taten, als ob wir uns nicht kennen würden. (Ponašali smo se kao da se ne poznajemo.)

U ovim primjerima, “als ob” se koristi za uspostavljanje hipotetičkih situacija koje možda ne odražavaju stvarnost. Fraza se često koristi u svakodnevnom razgovoru kako bi se opisale situacije u kojima osobe djeluju na određeni način ili čine određene stvari iako možda nemaju valjani razlog ili osnovu za to.

Primjeri upotrebe fraze als ob u rečenici

Sie tut, als ob sie mich nicht hört. Ona se ponaša se kao da me ne čuje.
Er lachte, als ob ihm nichts passiert wäre. Smijao se kao da mu se ništa nije dogodilo.
Sie schaute, als ob sie etwas Schlimmes gesehen hätte. Gledala je kao da je vidjela nešto strašno.
Er rennt, als ob er von etwas gejagt würde. On trči kao da ga nešto lovi.
Sie redet, als ob sie immer Recht hätte. Ona govori kao da je uvijek u pravu.
Er arbeitet, als ob ihm das Leben davon abhinge. On radi kao da mu ovisi život o tome.
Sie behandelt mich, als ob ich ihr Diener wäre. Ona me tretira kao da sam joj sluga.
Er isst, als ob er seit Tagen nichts gegessen hätte. On jede kao da nije jeo danima.
Sie tanzt, als ob sie allein im Raum wäre. Ona pleše kao da je sama u prostoriji.
Er singt, als ob er ein berühmter Sänger wäre. On pjeva kao da je poznati pjevač.
Er tut so, als ob er alles weiß. Ponaša se kao da sve zna.
Sie lächelte, als ob nichts passiert wäre. Smiješkala se kao da se ništa nije dogodilo.
Er spricht, als ob er ein Experte wäre. Govori kao da je stručnjak.
Sie benimmt sich, als ob sie die Chefin wäre. Ponaša se kao da je šefica.
Er sah mich an, als ob er mich nicht erkennen würde. Gledao me je kao da me ne prepoznaje.
Es sieht aus, als ob es regnen würde. Izgleda kao da će padati kiša.
Sie hat so getan, als ob sie mich nicht gehört hätte. Pretvarala se da me nije čula.
Er aß, als ob er seit Tagen nichts gegessen hätte. Jeo je kao da nije jeo danima.
Sie lachte, als ob sie den Witz verstanden hätte. Smijala se kao da je shvatila šalu.
Er wird arbeiten, als ob es kein Morgen gäbe. Radiće kao da sutra ne postoji.
Es ist, als ob ich auf Wolken schweben würde. Kao da lebdim na oblacima.
Er verhält sich, als ob er unsichtbar wäre. Ponaša se kao da je nevidljiv.
Sie redet, als ob sie immer recht hätte. Govori kao da je uvijek u pravu.
Er spielt Klavier, als ob er ein Profi wäre. Svira klavir kao da je profesionalac.

Riječi dana