A1
als
kao | nego

Konjunktion • Adverb

Značenje veznika i priloga als

Njemački veznik “als” ima nekoliko značenja i upotreba, koje ovise o kontekstu rečenice. Evo detaljnih objašnjenja i primjera:

 1. Kao veznik vremena (kada se odnosi na prošlost):
  • Značenje: “als” se koristi za opisivanje jednokratnih ili specifičnih događaja u prošlosti.
  • Als ich klein war, spielte ich oft im Garten. (Kad sam bio mali, često sam se igrao u vrtu.)
 2. U komparativnim rečenicama (u usporedbi):
  • Značenje: “als” se koristi za usporedbu dviju različitih stvari ili osoba.
  • Er ist größer als sein Bruder. (On je veći od svog brata.)
 3. U izrazima poput “besser als” (bolje od), “schlimmer als” (gore od):
  • Značenje: Ovdje “als” također služi za usporedbu, ali u kontekstu kvaliteta ili intenziteta.
  • Das Wetter heute ist besser als gestern. (Vrijeme je danas bolje nego jučer.)
 4. U izrazima poput “nichts anderes als” (ništa drugo osim), “nicht mehr als” (ne više od):
  • Značenje: “als” se koristi za naglašavanje ograničenja ili specifičnog identiteta nečega.
  • Das ist nichts anderes als ein Missverständnis. (To je ništa drugo osim nesporazuma.)
 5. U neformalnom govoru, kao način započinjanja rečenice:
  • Značenje: Ponekad se “als” koristi u usmenom, neformalnom jeziku na početku rečenice, slično engleskom “well”.
  • Als, ich denke, wir sollten jetzt gehen. (Pa, mislim da bi sada trebali ići.)

Svaka od ovih upotreba ima svoj specifični kontekst i nužno je razumjeti strukturu rečenice i situaciju kako bi se veznik “als” pravilno upotrijebio.

Sinonimi za veznik i prilog als

Veznik “als” u njemačkom jeziku se često koristi, posebno u kontekstu vremena i usporedbi. Međutim, za neke od njegovih upotreba postoji ograničen broj direktih sinonima. Evo nekoliko primjera s objašnjenjima:

 1. Za opisivanje prošlih događaja (nema direktan sinonim, ali može se parafrazirati):
  • Original: Als ich klein war, spielte ich im Garten.
  • Parafraza: In meiner Kindheit spielte ich im Garten. (U mojoj mladosti sam se igrao u vrtu.)
  • Objasnjenje: “In meiner Kindheit” (u mojoj mladosti) koristi se umjesto “als ich klein war” (kad sam bio mali) za opisivanje prošlog vremena.
 2. Za usporedbu (sinonim “wie” kada se uspoređuju sličnosti):
  • Original: Er ist größer als sein Bruder.
  • Sinonim: Er ist nicht so groß wie sein Bruder. (On nije tako visok kao njegov brat.)
  • Objasnjenje: “nicht so … wie” se koristi za usporedbu razlika, suprotno od “als” koji uspoređuje nesličnosti.
 3. U izrazima poput “nichts anderes als” (nema direktan sinonim, ali može se parafrazirati):
  • Original: Das ist nichts anderes als ein Missverständnis.
  • Parafraza: Das ist eigentlich ein Missverständnis. (To je zapravo nesporazum.)
  • Objasnjenje: “Eigentlich” se koristi za pojašnjenje ili naglašavanje stvarnog značenja ili identiteta nečega.

Direktni sinonimi za “als” su rijetki, pa se često koristi parafraziranje za izražavanje sličnih značenja u različitim kontekstima.

Riječi dana