A1
alt
star, -a, -o, -i

Adjektiv · Positiv · Endungen ä-er/ä-esten

Značenje pridjeva alt

Njemački pridjev “alt” ima različita značenja i upotrebe, ovisno o kontekstu. Evo nekoliko primjera koji ilustriraju njegova različita značenja:

 1. Starost ili dob:
  • Opisuje starost osobe, životinje ili stvari.
  • Meine Großmutter ist sehr alt. (Moja baka je vrlo stara.)
  • Das ist ein alter Hund. (To je stari pas.)
 2. Istorijska ili kulturna starost:
  • Opisuje stvari koje imaju povijesnu ili kulturnu vrijednost.
  • Das ist ein altes Schloss aus dem Mittelalter. (To je stari dvorac iz srednjeg vijeka.)
 3. Zastarjelost:
  • Koristi se za opisivanje nečega što je zastarjelo ili više nije u modi.
  • Diese Technologie ist ziemlich alt. (Ova tehnologija je prilično zastarjela.)
 4. Prethodno stanje ili faza:
  • Opisuje nešto što je bilo ranije, u suprotnosti s trenutnim stanjem.
  • Das ist mein alter Job, jetzt arbeite ich woanders. (To je moj stari posao, sada radim negdje drugdje.)
 5. U izrazima poput “altbekannt” (dobro poznato):
  • Opisuje nešto što je općepoznato ili dugo poznato.
  • Das ist ein altbekanntes Problem. (To je dobro poznat problem.)

Svaka od ovih upotreba pridjeva “alt” naglašava različite aspekte starosti, povijesti, zastarjelosti ili prethodnog stanja. Važno je razumjeti kontekst kako bi se pridjev pravilno primijenio

Sinonimi za pridjev alt

Sinonimi njemačkog pridjeva “alt” i njihove upotrebe u rečenicama:

 1. Betagt (kada se odnosi na osobe, posebno starije):
  • Mein betagter Großvater erzählt gerne Geschichten. (Moj stari djed rado priča priče.)
  • “Betagt” se koristi za osobe, naglašavajući poštovanje prema starosti.
 2. Antik (kada se odnosi na stvari od povijesne ili umjetničke vrijednosti):
  • Sie sammelt antike Möbel. (Ona skuplja antikni namještaj.)
  • “Antik” se koristi za objekte s povijesnim ili kulturnim značajem.
 3. Veraltet (za zastarjelu tehnologiju ili ideje):
  • Diese Computer sind veraltet. (Ti su računali zastarjeli.)
  • “Veraltet” naglašava da nešto više nije suvremeno ili je izašlo iz upotrebe.
 4. Älter (u kontekstu usporedbe s nečim novijim):
  • Mein älteres Modell des Smartphones funktioniert noch gut. (Moj stariji model pametnog telefona još uvijek dobro radi.)
  •  “Älter” se koristi za usporedbu dviju verzija, stvari ili osoba, gdje je jedna starija od druge.
 5. Historisch (za stvari s povijesnom važnošću):
  • Dieses Gebäude hat eine historische Bedeutung. (Ova zgrada ima povijesno značenje.)
  •  “Historisch” se koristi za objekte ili događaje koji su važni u povijesti.

Svaki od ovih sinonima ima specifičnu upotrebu i kontekst u kojem se koristi, te pruža različite nijanse značenja u odnosu na originalni pridjev “alt”.

Komparacija pridjeva alt

Komparativ Superlativ
 älter  am ältesten
stariji,-a,-e najstariji,-a,-e

Komparacija njemačkih pridjeva se odnosi na promjenu oblika pridjeva u odnosu na stupanj usporedbe – komparativ (steigerung) i superlativ (höchststufe).

Komparativ se koristi za uspoređivanje dvaju objekata ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-er” na kraju pridjeva. Primjeri:

 • Der Mann ist groß, aber sein Bruder ist größer. (Muškarac je visok, ali njegov brat je viši.)
 • Das Auto ist schnell, aber das andere Auto ist schneller. (Auto je brzo, ali drugo auto je brže.)

Superlativ se koristi kada se nešto uspoređuje s više od dva objekta ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-st” ili “-est” na kraju pridjeva. Primjeri:

 • Das ist das größte Haus in der Stadt. (To je najveća kuća u gradu.)
 • Das war das schönste Konzert, das ich je gehört habe. (To je bilo najljepše koncert, koji sam ikad čuo.)

Važno je napomenuti da se neki pridjevi mijenjaju u komparativu i superlativu. Na primjer, pridjev “gut” (dobar) ima oblike “besser” (bolji) u komparativu i “am besten” (najbolji) u superlativu.

Sinonimi i slični pojmovi

 • betagt (iznuren, istrošen)
 • antiquiert (zastario, zastarjeli)
 • veraltet (zastario, zastarjeli)
 • altersschwach (slab zbog starosti)
 • uralt (vrlo star, drevan)

Frazeološki izrazi

ein alter Mann stari čovjek
eine alte Frau stara žena
ein altes Haus stara kuća
alte Freunde stari prijatelji
alte Traditionen stare tradicije
alte Kulturen stare kulture
ein altes Buch stara knjiga
alte Gewohnheiten stare navike
alte Bräuche stari običaji
ein alter Freund stari prijatelj
alte Gebäude stare građevine
alte Technologien stare tehnologije
alte Märchen stare bajke
alte Erinnerungen stara sjećanja
alte Fotos stare fotografije

Primjeri upotrebe pridjeva alt u rečenici

Das Auto ist alt. Auto je staro.
Das Haus ist älter als das Auto. Kuća je starija od auta.
Er ist der älteste Mensch im Dorf. On je najstariji čovjek u selu.
Die Möbel in diesem Zimmer sind alt. Namještaj u ovoj sobi je star.
Diese Stadt ist älter als sie aussieht. Ovaj grad je stariji nego što izgleda.
Der Computer ist am ältesten in der Klasse. Taj računar je najstariji u razredu.
Die alte Brücke ist ein Wahrzeichen der Stadt. Stari most je znamenitost grada.
Sie ist älter als ihre Schwester. Ona je starija od svoje sestre.
Die älteste Kirche der Stadt ist sehr beeindruckend. Najstarija crkva u gradu je veoma impresivna.
Mein alter Schulfreund hat mich gestern besucht. Moj stari školski prijatelj me posjetio jučer.
Dieses alte Buch hat einen interessanten Inhalt. Ova stara knjiga ima zanimljiv sadržaj.
Dieser Pullover ist älter als meine Jacke. Ovaj džemper je stariji od moje jakne.
Das älteste Gebäude der Stadt ist das Rathaus. Najstarija zgrada u gradu je gradska vijećnica.
Die alte Mühle ist ein historisches Denkmal. Stara vodenica je historijski spomenik.
Das alte Schloss ist ein Touristenmagnet. Stari dvorac je turistička atrakcija.
Deklinacija pridjeva alt

Deklination mit Nullartikel

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
NOMINATIV alter alte altes alte
GENITIV alten alter alten alter
DATIV altem alter altem alten
AKKUSATIV alten alte altes alte

Mit bestimmtem Artikel

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
NOMINATIV der alte die alte das alte die alten
GENITIV des alten der alten des alten der alten
DATIV dem alten der alten dem alten den alten
AKKUSATIV den alten die alte das alte die alten

Mit unbestimmtem Artikel

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
NOMINATIV ein alter eine alte ein altes keine alten
GENITIV eines alten einer alten eines alten keiner alten
DATIV einem alten einer alten einem alten keinen alten
AKKUSATIV einen alten eine alte ein altes keine alten

Riječi dana