Sadržaj
A1
das Alter
starost

Substantiv · Neutral · regelmäßig · Endungen s/-

Deklinacija imenice das Alter

Singular Plural
Nominativ das Alter die Alter
Genitiv des Alters der Alter
Dativ dem Alter den Altern
Akkusativ das Alter die Alter
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Sva značenja imenice das Alter

 • Starost, godine – Odnosi se na broj godina koje je osoba živjela ili vrijeme koje je prošlo od nečijeg rođenja. Primjer: Im Alter von 65 Jahren geht man normalerweise in Rente. (U dobi od 65 godina obično se odlazi u penziju.)
 • Doba, razdoblje – Odnosi se na određeno vremensko razdoblje ili epohu, često u kontekstu povijesti. Primjer: Das Mittelalter war eine interessante Epoche. (Srednji vijek bio je zanimljivo razdoblje.)
 • Starost, starije osobe – U širem kontekstu, “das Alter” može se odnositi na starost kao životni stadij ili na starije osobe kao skupinu. Primjer: Die Gesellschaft sollte mehr für das Alter tun. (Društvo bi trebalo učiniti više za starije osobe.)

Iako imenica “das Alter” ima različita značenja, ona se obično koristi za označavanje starosti osobe ili nekog razdoblja u istoriji.

Sinonimi i slični pojmovi

 • Starost, godine:
  • Lebensalter (životna dob)
  • Lebensjahre (životne godine)
 • Doba, razdoblje:
  • Epoche (epoha, doba)
  • Zeitabschnitt (vremenski period)
  • Zeitperiode (vremensko razdoblje)
  • Zeitalter (doba, era)
 • Starost, starije osobe:
  • Senioren (seniori, starije osobe)
  • ältere Generation (starija generacija)

Molimo imajte na umu da sinonimi mogu varirati ovisno o kontekstu, i neki se možda neće savršeno podudarati s izvornom riječi “Alter” u svim situacijama.

Primjeri upotrebe u rečenici

Mein Großvater ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Moj djed je umro u dobi od 80 godina.
Das Alter der Erde beträgt etwa 4,6 Milliarden Jahre. Zemlja je stara otprilike 4,6 milijarde godina.
Im hohen Alter sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen. U poznim godinama mnogi ljudi ovise o pomoći.
Das Alter spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des richtigen Trainingsprogramms. Starost igra važnu ulogu u odabiru pravog programa treninga.
Kinder im Alter von 6 Jahren sollten eingeschult werden. Djeca u dobi od 6 godina trebaju krenuti u školu.
Die Pyramiden wurden im Altertum erbaut. Piramide su izgrađene u antici.
Er hat trotz seines Alters immer noch viel Energie. Unatoč svojoj dobi, on još uvijek ima puno energije.
Das Rentenalter in Deutschland liegt bei 65 Jahren. Penziono doba u Njemačkoj je 65 godina.
Mit zunehmendem Alter verändert sich der Stoffwechsel. Sa starenjem se mijenja metabolizam.
Die Pflege im Alter ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Njega u starosti važna je društvena tema.
Im Mittelalter waren Ritter sehr angesehen. U srednjem vijeku, vitezovi su bili vrlo cijenjeni.
Das Alter der Universität lässt sich auf das 15. Jahrhundert zurückdatieren. Starost univerziteta datira iz 15. stoljeća.
In diesem Alter entwickeln Kinder schnell neue Fähigkeiten. U toj dobi djeca brzo razvijaju nove vještine.
Die Gesellschaft muss mehr für das Wohlergehen der älteren Generation tun. Društvo mora učiniti više za dobrobit starije generacije.
In jungen Jahren ist es wichtig, für das Alter vorzusorgen. U mladim godinama važno je planirati za starost.

Riječi dana