A1
am Apparat
na aparatu

Phrase

Značenje fraze am Apparat

Njemačka fraza “am Apparat” doslovno se prevodi kao “na uređaju” na našem jeziku, ali u svakodnevnom govoru ima specifično značenje:

  1. Na telefonu: Najčešća upotreba fraze “am Apparat” odnosi se na situaciju kada je osoba na telefonu. Na primjer, ako netko zove ured i pita za određenu osobu, može se reći “Er/Sie ist am Apparat”, što znači “On/Ona je na telefonu”. To ukazuje da je osoba s kojom želite razgovarati trenutno dostupna i može preuzeti poziv.
  2. Koristi se u poslovnim situacijama: Ova fraza se često koristi u poslovnim ili formalnim telefonskim razgovorima kao način najave da je osoba koju ste tražili dostupna za razgovor.

U suštini, “am Apparat” se koristi u kontekstu telefonskih razgovora za označavanje da je osoba s kojom želite razgovarati trenutno dostupna na telefonu.

Riječi dana