A1
an sein
biti uključeno

Phrase

Značenje fraze an sein

Njemačka fraza “an sein” može imati nekoliko značenja ovisno o kontekstu. Evo nekoliko primjera:

  1. Biti uključeno (za uređaje i strojeve): U kontekstu električnih uređaja, strojeva ili svjetala, “an sein” znači da je nešto uključeno ili radi. Na primjer, “Das Licht ist an” znači “Svjetlo je uključeno”.
  2. Biti na redu (u smislu redoslijeda): U situacijama gdje ljudi čekaju na red, “an sein” može značiti da je nečiji red, kao u “Du bist an” što znači “Na tebi je red”.
  3. Biti na poslu ili na dužnosti: U radnom okruženju, “an sein” može značiti da je netko na poslu ili da radi svoj posao. Na primjer, “Ich bin heute an” znači “Danas sam na poslu”.
  4. Biti na sceni (u pozorištu ili na nastupu): U kontekstu izvedbenih umjetnosti, “an sein” može značiti da je netko na sceni ili da je njegov/njezin nastup.
  5. Biti angažiran ili aktiviran (u širem smislu): Ponekad se “an sein” može koristiti u prenesenom značenju, sugerirajući da je netko posebno angažiran, motiviran ili aktiviran oko nečega.

U suštini, “an sein” je fraza koja se koristi u različitim kontekstima, obično vezanim za stanje uključenosti, aktivnosti ili redoslijeda.

Riječi dana