A1
an
na

Präposition

Značenje prijedloga an

Njemački prijedlog “an” ima nekoliko značenja, ovisno o kontekstu i slučaju koji se koristi (akuzativ ili dativ). Evo nekoliko primjera:

  1. Lokacija pored nečega (u dativu): Kada se koristi u dativu, “an” označava poziciju pored nečega. Na primjer, “an der Wand” znači “na zidu” ili “pored zida”.
  2. Priljubljenost ili doticanje nečega (u akuzativu): U akuzativu, “an” označava kretanje prema nečemu tako da se dotiče ili priljubljuje. Na primjer, “sich an die Wand lehnen” znači “nasloniti se na zid”.
  3. Vrijeme ili period: “An” se također koristi za označavanje određenih vremena ili perioda, kao u “an Weihnachten” (za Božić) ili “an meinem Geburtstag” (na moj rođendan).
  4. U smislu sudjelovanja ili uključenosti: Može se koristiti i u kontekstu sudjelovanja ili uključenosti u nešto, kao u “an einem Projekt arbeiten” (raditi na projektu).
  5. U izrazima i fiksnim frazama: “An” se pojavljuje u raznim izrazima i frazama, gdje može imati specifična značenja ovisno o kontekstu.

U suštini, “an” je multifunkcionalni prijedlog koji se koristi za označavanje lokacije, priljubljenosti, vremena, sudjelovanja ili uključenosti, te se pojavljuje u raznim kontekstima i frazama u njemačkom jeziku.

Riječi dana