Sadržaj
A1
anbieten
ponuditi

Verb · unregelmäßig · haben · trennbar

Značenje glagola anbieten

Njemački glagol “anbieten” znači “ponuditi” na našem jeziku. Ovaj glagol se koristi kada neko daje ili predlaže nešto drugoj osobi ili grupi ljudi. Evo nekoliko primjera upotrebe:

  1. Ponuda proizvoda ili usluge: “Anbieten” se koristi kada netko predlaže ili daje na raspolaganje proizvod ili uslugu. Na primjer, “Sie bieten frisches Obst an” znači “Oni nude svježe voće”.
  2. Ponuda pomoći ili podrške: Kada netko želi pružiti pomoć ili podršku, koristi se “anbieten”. Na primjer, “Ich biete dir meine Hilfe an” znači “Nudim ti moju pomoć”.
  3. Ponuda informacija ili savjeta: “Anbieten” se također može koristiti kada netko želi dati informacije ili savjet. Na primjer, “Kann ich einen Rat anbieten?” znači “Mogu li ponuditi savjet?”
  4. Predlaganje plana ili ideje: Može se koristiti i za predlaganje nekog plana ili ideje u razgovoru. Na primjer, “Wir bieten an, das Projekt zu leiten” znači “Predlažemo da vodimo projekt”.

U suštini, “anbieten” se koristi u širokom spektru situacija gdje osoba predlaže, daje ili nudi nešto drugima, bilo da se radi o proizvodima, uslugama, pomoći, informacijama ili idejama.

Sinonimi za glagol anbieten

Za njemački glagol “anbieten”, koji znači “ponuditi” na našem jeziku, postoje neki sinonimi ili srodni izrazi koji mogu imati slična značenja. Evo nekoliko primjera:

  1. Bieten: Ovaj glagol je najbliži sinonim za “anbieten” i često se koristi u sličnom kontekstu. “Bieten” također znači “ponuditi” ili “pružiti”.
  2. Vorschlagen: Ovaj glagol znači “predložiti” i može se koristiti kao sinonim za “anbieten”, posebno u kontekstu predlaganja ideja, planova ili prijedloga.
  3. Zur Verfügung stellen: Ova fraza znači “staviti na raspolaganje” i može se koristiti kao sinonim za “anbieten” u smislu pružanja ili ponude nečega za upotrebu ili korist drugima.
  4. Darbieten: Ovaj glagol znači “predstaviti” ili “izložiti” i ponekad se može koristiti kao sinonim za “anbieten”, osobito u kontekstu predstavljanja nečega, kao što su umjetnička djela ili izvedbe.
  5. Erweisen: U nekim kontekstima, “erweisen” (učiniti, pružiti) se može koristiti slično kao “anbieten”, naročito kada se odnosi na pružanje usluge ili pomoći.

Ovi sinonimi imaju svoje nijanse u značenju i mogu biti prikladniji u određenim kontekstima, ali generalno su povezani s idejom ponude, pružanja ili predlaganja.

Riječi dana