A1
andere
drugi

Pronomen • Zahlwort

Značenje zamjenice andere

Njemačka zamjenica “andere” znači “drugi” ili “ostali” na našem jeziku. Koristi se u različitim kontekstima za označavanje osoba, predmeta, situacija ili ideja koji se razlikuju od onih koji su već spomenuti ili poznati. Evo nekoliko primjera upotrebe:

  1. Označavanje različitih osoba ili predmeta: Kada se govori o skupini ljudi ili stvari, “andere” se koristi za upućivanje na one koji nisu već spomenuti. Na primjer, “Einige mögen Kaffee, andere bevorzugen Tee” znači “Neki vole kavu, drugi preferiraju čaj”.
  2. Označavanje alternativne mogućnosti ili izbora: U kontekstu izbora, “andere” se koristi za označavanje drugih mogućnosti. Na primjer, “Wenn das nicht funktioniert, versuchen wir es mit anderen Methoden” znači “Ako to ne uspije, probat ćemo s drugim metodama”.
  3. Označavanje promjene ili razlike: “Andere” se također koristi za istaknuti promjenu ili razliku u odnosu na prethodno stanje ili situaciju. Na primjer, “Ich brauche andere Schuhe” znači “Trebam druge cipele”.
  4. U fiksnim izrazima ili frazama: “Andere” se često pojavljuje u fiksnim izrazima, kao što su “unter anderen” (među ostalima) ili “das eine oder andere” (ovo ili ono).

U suštini, “andere” se koristi za upućivanje na nešto ili nekoga koji se razlikuje od prethodno navedenog, naglašavajući razliku, alternativu ili dodatnu mogućnost.

Sinonimi za zamjenicu andere

Za njemačku zamjenicu “andere”, koja znači “drugi” ili “ostali” na našem jeziku, postoje neki sinonimi ili srodni izrazi koji mogu imati slična značenja. Evo nekoliko primjera:

  1. Verschiedene: Ovaj pridjev znači “različiti” ili “diverse” i može se koristiti kao sinonim za “andere” u kontekstima gdje se govori o različitim vrstama ili kategorijama.
  2. Weitere: Ovaj pridjev znači “dodatni” i može se koristiti u smislu “ostali” ili “još”, posebno kada se govori o dodatnom skupu osoba ili predmeta.
  3. Sonstige: Ovaj pridjev znači “ostali” ili “preostali” i često se koristi kao sinonim za “andere”, posebno u formalnim ili pisanim kontekstima.
  4. Zusätzliche: Ovaj pridjev znači “dodatni” ili “suplementarni” i koristi se kada se govori o nečemu što dolazi kao dodatak ili nadopuna već spomenutom.
  5. Fremde: Iako ovaj pridjev doslovno znači “strani”, u nekim kontekstima može se koristiti u sličnom smislu kao “andere”, osobito kada se govori o osobama ili stvarima koje nisu poznate ili su izvan poznatog skupa.

Ovi sinonimi imaju svoje nijanse u značenju i mogu biti prikladniji u određenim kontekstima, ali generalno su povezani s idejom različitosti, dodatnosti ili alternative u odnosu na već spomenuto.

Riječi dana