A1
ankreuzen
označiti križićem

Verb · regelmäßig · haben · trennbar

Značenje glagola ankreuzen

Glagol “ankreuzen” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, a sva su povezana s idejom označavanja ili odabira nečega križićem. Evo nekoliko primjera upotrebe i značenja:

  1. Označavanje križićem: Osnovno značenje glagola “ankreuzen” je označiti nešto križićem. To se često koristi u kontekstu popunjavanja anketa, testova ili obrazaca, gdje se od ispitanika traži da svoje odgovore označe križićem.
  2. Odabir opcije: “Ankreuzen” se također koristi kada osoba bira određenu opciju na listi. Na primjer, na glasačkom listiću birač “ankreuzt” kandidata za kojeg želi glasati.
  3. Potvrđivanje prisutnosti ili odabira: U nekim situacijama, “ankreuzen” može značiti potvrđivanje prisutnosti ili odabira nečega, kao što je prisutnost na popisu ili odabir jela u restoranu.
  4. Figurativna upotreba: Figurativno, “ankreuzen” se može koristiti u smislu “odabrati” ili “odlučiti se za nešto”, iako se to ne odnosi nužno na fizičko označavanje križićem.

U svim ovim značenjima, ključni element je akcija označavanja ili odabira pomoću križića. To je jednostavna, ali učinkovita metoda za prikupljanje informacija, izražavanje preferencija ili donošenje odluka u različitim kontekstima.

Sinonimi za glagol ankreuzen

Sinonimi za njemački glagol “ankreuzen” mogu varirati ovisno o kontekstu, ali evo nekoliko primjera koji se često koriste:

  1. Markieren – Općenito znači “označiti” i može se koristiti u sličnom kontekstu kao “ankreuzen”, posebno kada se radi o označavanju određenih stavki ili odgovora.
  2. Auswählen – Znači “odabrati” i koristi se kada se nešto bira ili selektira, slično kao kada se nešto označava križićem.
  3. Abhaken – Doslovno znači “odtaknuti” ili “prekrižiti”, često se koristi u kontekstu provjere ili potvrđivanja nečega na popisu.
  4. Kreuzen – Jednostavno “križati”, može se koristiti u sličnim situacijama kao “ankreuzen”, posebno u kontekstu glasanja ili popunjavanja anketa.
  5. Anzeichnen – Znači “obeležiti” ili “naznačiti”, i može se koristiti kao sinonim za “ankreuzen” u smislu označavanja nečega za određenu svrhu.

Svaki od ovih sinonima može se koristiti u različitim kontekstima, ali svi imaju slično značenje povezano s odabirom, označavanjem ili potvrđivanjem nečega.

Riječi dana