A1
ansehen
pogledati

Verb · unregelmäßig · haben · trennbar

Značenje glagola ansehen

Glagol “ansehen” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, ovisno o kontekstu. Evo nekoliko primjera:

 1. Gledati / pogledati: Osnovno značenje “ansehen” je gledati nešto ili nekoga, kao u “einen Film ansehen” (gledati film) ili “sich etwas ansehen” (pogledati nešto). Ovo značenje se odnosi na akt vizualnog promatranja.
 2. Razmatrati / proučavati: “Ansehen” se također može koristiti u smislu pažljivog razmatranja ili proučavanja nečega, kao u “ein Problem ansehen” (razmotriti problem).
 3. Imati Reputaciju / Biti smatran: U prenesenom smislu, “ansehen” se koristi za izražavanje kako se nešto ili netko smatra ili percipira u društvenom kontekstu, kao u “Er wird als Experte angesehen” (Smatra se stručnjakom).
 4. Posjetiti / Otići pogledati: Ponekad se “ansehen” koristi u kontekstu posjeta nekom mjestu ili događaju, kao u “sich eine Ausstellung ansehen” (otići pogledati izložbu).
 5. Ocjenjivati: U nekim kontekstima, “ansehen” može značiti ocjenjivati ili vrednovati nešto, posebno u smislu procjene kvalitete ili vrijednosti.

“Ansehen” je vrlo svestran glagol u njemačkom jeziku, a njegovo točno značenje obično se može razumjeti samo iz konteksta u kojem se koristi.

Sinonimi za glagol ansehen

Sinonimi za njemački glagol “ansehen” variraju ovisno o kontekstu njegove upotrebe. Evo nekoliko primjera:

 1. Gledati / Pogledati:
  • Betrachten – znači promatrati ili razmatrati, s naglaskom na pažljivom gledanju.
  • Schauen – općeniti izraz za gledanje, sličan kao “sehen”.
 2. Razmatrati / Proučavati:
  • Untersuchen – znači istražiti ili ispitati, koristi se u kontekstu detaljnog proučavanja.
  • Überprüfen – znači provjeriti ili pregledati, koristi se za detaljnu analizu ili evaluaciju.
 3. Imati Reputaciju / Biti Smatran:
  • Gelten als – izraz koji se koristi za izražavanje percepcije ili statusa, kao u “gelten als Experte” (smatrati se stručnjakom).
 4. Posjetiti / Otići Pogledati:
  • Besuchen – znači posjetiti, koristi se u kontekstu odlaska na neko mjesto ili događaj.
 5. Ocjenjivati / Vrednovati:
  • Einschätzen – znači procijeniti ili ocijeniti, koristi se za izražavanje procjene ili vrednovanja nečega.

Ovi sinonimi se mogu koristiti u različitim kontekstima, ali važno je odabrati pravi sinonim koji odgovara specifičnom značenju i tonu koji želite prenijeti.

Riječi dana