A1
die Ausbildung
naobrazba, obuka

Substantiv · Feminin · regelmäßig · Endungen -/en

Deklinacija imenice die Ausbildung

Kasus Singular Plural
Nominativ die Ausbildung die Ausbildungen
Genitiv der Ausbildung der Ausbildungen
Dativ der Ausbildung den Ausbildungen
Akkusativ die Ausbildung die Ausbildungen
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Sinonimi i slični pojmovi

  • Bildung
  • Erziehung
  • Schulung
  • Lehre
  • Unterricht
  • Weiterbildung
  • Berufsausbildung
  • Studium
  • Training

Primjeri upotrebe imenice “die Ausbildung” u rečenici

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Obuka traje tri godine.
Sie hat ihre Ausbildung als Krankenschwester abgeschlossen. Završila je obuku za medicinsku sestru.
Die berufliche Ausbildung ist in Deutschland sehr wichtig. Stručna obuka je vrlo važna u Njemačkoj.
Er möchte eine Ausbildung zum Elektriker beginnen. On želi započeti obuku za električara.
Die Ausbildung beinhaltet auch Praktika in verschiedenen Unternehmen. Obuka uključuje i prakse u različitim firmama.
Nach der Ausbildung hat sie sofort einen Job gefunden. Nakon obuke odmah je pronašla posao.
Die Qualität der Ausbildung ist entscheidend für den Erfolg. Kvalitet obuke je ključan je uspjeh.
Während der Ausbildung erhält man eine Vergütung. Tokom obuke prima se naknada.
Die Ausbildung besteht aus theoretischen und praktischen Teilen. Obuka se sastoji od teorijskih i praktičnih dijelova.
Die duale Ausbildung kombiniert Arbeit und Schule. Dvojna obuka kombinuje rad i školu.

Was ist eine Ausbildung?

Eine Ausbildung ist eine Zeit, in der man lernt, wie man einen Beruf ausübt. Dabei bekommt man viele Informationen und Fähigkeiten. Eine Ausbildung dauert oft mehrere Jahre. In dieser Zeit lernt man die wichtigen Dinge, die man für den Beruf braucht.

Duale Ausbildung

Manchmal geht man während der Ausbildung zur Schule und arbeitet auch in einem Betrieb. Das nennt man duale Ausbildung.

Verschiedene Berufe

Es gibt viele verschiedene Berufe, für die man eine Ausbildung machen kann. Zum Beispiel kann man eine Ausbildung zum Friseur, zum Elektriker oder zum Koch machen. Jeder Beruf hat seine eigenen Anforderungen und Lehrinhalte.

Lernen von erfahrenen Kollegen

Während der Ausbildung arbeitet man oft mit erfahrenen Kollegen zusammen. Sie zeigen einem, wie man die Arbeit richtig macht. Man macht auch Praktika, um die Arbeit in verschiedenen Firmen kennenzulernen.

Die Abschlussprüfung

Am Ende der Ausbildung macht man eine Prüfung. Wenn man die Prüfung besteht, bekommt man ein Zertifikat. Das Zertifikat zeigt, dass man die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Mit diesem Zertifikat kann man dann einen Job suchen und in dem gelernten Beruf arbeiten.

Die Bedeutung einer guten Ausbildung

Eine gute Ausbildung ist wichtig, weil sie die Grundlage für die spätere Arbeit ist. Man lernt viel und ist gut vorbereitet für den Beruf. Es ist wichtig, während der Ausbildung fleißig zu lernen und zu arbeiten, um erfolgreich zu sein.

Šta je obuka?

Obuka je vrijeme u kojem učimo kako obavljati određeno zanimanje. Tokom toga dobijamo mnogo informacija i vještina. Obuka često traje nekoliko godina. U tom periodu učimo važne stvari koje su potrebne za zanimanje.

Dualna obuka

Ponekad tokom obuke idemo u školu i radimo u nekoj firmi. To se zove dualna obuka.

Različita zanimanja

Postoje mnoga različita zanimanja za koja možete završiti obuku. Na primjer, možete završiti obuku za frizera, električara ili kuhara. Svako zanimanje ima svoje zahtjeve i nastavne sadržaje.

Učenje od iskusnih kolega

Tokom obuke često radimo s iskusnim kolegama. Oni nam pokazuju kako pravilno obavljati posao. Također, radimo prakse kako bismo se upoznali s radom u različitim firmama.

Završni ispit

Na kraju obuke polaže se ispit. Ako položimo ispit, dobijamo certifikat. Certifikat pokazuje da smo uspješno završili obuku. S tim certifikatom možemo tražiti posao i raditi u zanimanju koje smo naučili.

Značaj dobre obuke

Dobra obuka je važna jer predstavlja temelj za kasniji rad. Učimo puno i dobro smo pripremljeni za zanimanje. Važno je da tokom obuke marljivo učimo i radimo kako bismo bili uspješni.

Fraze, izreke i poslovice

Riječi dana