A1
ausmachen
ugasiti | isključiti

pravilni odvojivi glagol · perfekt sa pomoćnim glagolom haben

Gramatika glagola ausmachen

Značenje glagola ausmachen

Isključiti ili ugasiti

“Ausmachen” se često koristi kada je riječ o isključivanju ili gašenju nečega, poput svjetla ili elektronskih uređaja. Ovaj izraz odnosi se na prekid funkcionisanja ili rada uređaja.

 • Das Licht ausmachen. (Ugasiti svjetlo.)
 • Den Computer ausmachen. (Isključiti računar.)

Dogovoriti se ili odlučiti

U kontekstu dogovaranja ili donošenja odluka, “ausmachen” implicira postizanje zajedničkog stava ili odluke između dve ili više strana.

 • Wir haben ausgemacht, uns um 10 Uhr zu treffen. (Dogovorili smo se da se sastanemo u 10 sati.)
 • Es macht nichts aus, wenn du etwas später kommst. (Nije problem ako dođeš malo kasnije.)

Ugasiti požar

“Ausmachen” se također može koristiti u kontekstu gašenja požara, odnosno prekidanja vatre.

 • Die Feuerwehr hat das Feuer schnell ausgemacht. (Vatrogasci su brzo ugasili požar.)

Utvrditi ili otkriti

Kada se koristi u smislu otkrivanja ili utvrđivanja nečega, “ausmachen” se odnosi na proces identifikacije ili pronalaženja.

 • Kannst du den Fehler im System ausmachen? (Možeš li otkriti grešku u sistemu?)
 • Sie hat die Ursache des Problems schnell ausgemacht. (Brzo je utvrdila uzrok problema.)

Predstavljati ili činiti

U kontekstu nečega što predstavlja ili čini važan dio, “ausmachen” se koristi za izražavanje značaja ili udjela nečega u cjelini.

 • Diese Komponente macht einen wesentlichen Teil des Geräts aus. (Ova komponenta predstavlja bitan dio uređaja.)
 • Was macht den Charakter dieser Stadt aus? (Šta čini karakter ovog grada?)

Sinonimi za glagol ausmachen

Sinonimi za ovaj njemački glagol mogu varirati u zavisnosti od konteksta njegove upotrebe. Evo nekoliko sinonima:

 1. Ugasiti, isključiti:
  • Abschalten (isključiti, npr. uređaj)
  • Löschen (ugasiti, npr. vatru ili svetlo)
 2. Utvrđivati, dogovarati:
  • Vereinbaren (dogovoriti)
  • Abmachen (stupiti u dogovor)
 3. Činiti razliku, biti presudno:
  • Bedeuten (značiti, imati značaj)
  • Entscheiden (odlučivati)
 4. Otkrivati, saznati:
  • Ermitteln (istražiti, doći do zaključka)
  • Herausfinden (otkriti, saznati)
 5. Predstavljati, značiti:
  • Darstellen (predstavljati)
  • Symbolisieren (simbolizovati)
 6. Dogovoriti se, zaključiti:
  • Beschließen (odlučiti, zaključiti)
  • Einigen (usaglasiti se)

Ovi sinonimi se koriste u različitim situacijama, u zavisnosti od konteksta i značenja koje “ausmachen” nosi u datom trenutku.

Riječi dana