B1
die Bedeutung
značenje

Substantiv · Feminin · regelmäßig · Endungen -/en

Sva značenja imenice Bedeutung

 • Imenica “Bedeutung” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, koja se mogu primijeniti u različitim kontekstima. Evo nekoliko primjera:
  1. Značenje, smisao: Osnovno značenje riječi “Bedeutung” je “značenje” ili “smisao” nečega, poput riječi, fraze, geste ili simbola.
   • Primjer: “Die Bedeutung des Wortes ist nicht klar.” (Značenje riječi nije jasno.)
  2. Važnost, relevantnost: “Bedeutung” se također koristi za izražavanje važnosti ili relevantnosti nečega.
   • Primjer: “Diese Entdeckung hat große Bedeutung für die Wissenschaft.” (Ovo otkriće ima veliku važnost za znanost.)
  3. Namjera, poruka: Može se odnositi i na namjeru ili poruku koja se prenosi putem komunikacije, umjetnosti, ili ponašanja.
   • Primjer: “Die Bedeutung hinter seiner Rede war deutlich.” (Poruka iza njegovog govora bila je jasna.)
  4. Simbolička vrijednost: U nekim kontekstima, “Bedeutung” može označavati simboličku vrijednost ili simbolizam povezan s nečim.
   • Primjer: “Die Farben in dem Gemälde haben eine spezielle Bedeutung.” (Boje na slici imaju posebno značenje.)

  “Bedeutung” se koristi u različitim kontekstima, od jezičnih i komunikacijskih do filozofskih i umjetničkih, i odnosi se na koncepte značenja, važnosti, namjere i simbolizma.

Sinonimi za imenicu Bedeutung

Za njemačku imenicu “Bedeutung” (značenje, važnost), postoje različiti sinonimi koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

 1. Sinn: Ovaj pojam se često koristi kao sinonim za “Bedeutung”, posebno kada se odnosi na smisao ili značenje nečega.
  • Primjer: “Der Sinn des Lebens.” (Smisao života.)
 2. Wichtigkeit: Odnosi se na važnost nečega, slično kao “Bedeutung” u kontekstu relevantnosti ili važnosti.
  • Primjer: “Die Wichtigkeit der Entscheidung ist unbestreitbar.” (Važnost odluke je nesporazumna.)
 3. Stellenwert: Ovaj izraz se koristi za označavanje vrijednosti ili položaja nečega u određenom kontekstu.
  • Primjer: “Der Stellenwert der Bildung in unserer Gesellschaft.” (Mjesto obrazovanja u našem društvu.)
 4. Gehalt: U kontekstu značenja ili sadržaja, “Gehalt” se može koristiti kao sinonim za “Bedeutung”.
  • Primjer: “Der Gehalt seiner Worte war tiefgründig.” (Sadržaj njegovih riječi bio je dubok.)
 5. Relevanz: Odnosi se na relevantnost ili važnost nečega, slično kao “Bedeutung”.
  • Primjer: “Die Relevanz der Forschungsergebnisse.” (Važnost rezultata istraživanja.)

Svaki od ovih izraza ima slično osnovno značenje kao “Bedeutung”, ali se mogu razlikovati po specifičnim nijansama upotrebe ili kontekstu.

Deklinacija imenice

Kasus Singular Plural
Nominativ die Bedeutung die Bedeutungen
Genitiv der Bedeutung der Bedeutungen
Dativ der Bedeutung den Bedeutungen
Akkusativ die Bedeutung die Bedeutungen
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Primjeri upotrebe u rečenici

Die Bedeutung dieses Wortes ist unklar. Značenje ove riječi je nejasno.
Die Bedeutung von Freundschaft kann unterschiedlich sein. Značenje prijateljstva može biti različito.
Die Bedeutung von Symbolen kann kulturell unterschiedlich sein. Značenje simbola može biti kulturno različito.
Die Bedeutung von Musik in meinem Leben ist sehr groß. Značenje glazbe u mom životu je vrlo veliko.
Die Bedeutung von Bildung kann nicht unterschätzt werden. Značenje obrazovanja se ne može podcijeniti.
Die Bedeutung von Kommunikation in Beziehungen ist sehr wichtig. Značaj komunikacije u odnosima je vrlo važan.
Die Bedeutung von Farben kann unterschiedliche Wirkungen haben. Značenje boja može imati različite učinke.
Die Bedeutung von Freiheit ist für viele Menschen sehr wichtig. Značenje slobode je za mnoge ljude vrlo važno.
Die Bedeutung von Traditionen und Bräuchen variiert von Kultur zu Kultur. Značenje tradicija i običaja varira od kulture do kulture.
Die Bedeutung von Spielen für die Entwicklung von Kindern ist sehr wichtig. Značaj igara za razvoj djece je vrlo važan.
Die Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft kann nicht unterschätzt werden. Značaj umjetnosti u društvu se ne može podcijeniti.
Die Bedeutung von Vertrauen in Beziehungen ist unverzichtbar. Značaj povjerenja u odnosima je nezamjenjiv.
Die Bedeutung von Reisen für die persönliche Entwicklung kann nicht unterschätzt werden. Značaj putovanja za osobni razvoj se ne može podcijeniti.
Die Bedeutung von Lernen im Leben hört nie auf. Značaj učenja u životu nikada ne prestaje.
Die Bedeutung von Wasser für das Überleben ist unbestreitbar. Značaj vode za preživljavanje je neosporni.
Die Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die Gesundheit ist sehr wichtig. Značaj aktivnosti u slobodno vrijeme za zdravlje je vrlo važan.

Riječi dana