Sadržaj
B1
die Bedeutung
značenje

Substantiv · Feminin · regelmäßig · Endungen -/en

Deklinacija imenice

Kasus Singular Plural
Nominativ die Bedeutung die Bedeutungen
Genitiv der Bedeutung der Bedeutungen
Dativ der Bedeutung den Bedeutungen
Akkusativ die Bedeutung die Bedeutungen
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Sva značenja imenice

 • značenje
 • smisao
 • važnost
 • utjecaj
 • simbolika
 • Die Bedeutung dieses Wortes ist mir nicht klar. (Značenje ove riječi mi nije jasno.)
 • Die Bedeutung dieses Symbols ist für unsere Kultur sehr wichtig. (Značenje ovog simbola je za našu kulturu vrlo važna.)
 • In der Mathematik hat das Gleichheitszeichen eine besondere Bedeutung. (U matematici znak jednakosti ima posebno značenje.)
 • Die Bedeutung von Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft ist nicht zu unterschätzen. (Značaj umjetnosti i kulture za naše društvo nije zanemarljiv.)
 • Die Bedeutung dieses Ereignisses für die Geschichte unseres Landes kann nicht überschätzt werden. (Značaj ovog događaja za povijest naše zemlje se ne može precijeniti.)

Sinonimi i slični pojmovi

 • Sinn (smisao)
 • Ausdruck (izraz)
 • Definition (definicija)
 • Signifikanz (značajnost)
 • Gehalt (sadržaj)
 • Interpretation (interpretacija)
 • Tragweite (posljedice)
 • Wertigkeit (vrijednost)
 • Konnotation (konotacija)
 • Relevanz (relevantnost)
 • Semantik (semantika)
 • Bedeutsamkeit (značajnost)
 • Wichtigkeit (važnost)
 • Bedeutungsinhalt (sadržaj značenja)
 • Bezeichnung (naziv)

Primjeri upotrebe u rečenici

Die Bedeutung dieses Wortes ist unklar. Značenje ove riječi je nejasno.
Die Bedeutung von Freundschaft kann unterschiedlich sein. Značenje prijateljstva može biti različito.
Die Bedeutung von Symbolen kann kulturell unterschiedlich sein. Značenje simbola može biti kulturno različito.
Die Bedeutung von Musik in meinem Leben ist sehr groß. Značenje glazbe u mom životu je vrlo veliko.
Die Bedeutung von Bildung kann nicht unterschätzt werden. Značenje obrazovanja se ne može podcijeniti.
Die Bedeutung von Kommunikation in Beziehungen ist sehr wichtig. Značaj komunikacije u odnosima je vrlo važan.
Die Bedeutung von Farben kann unterschiedliche Wirkungen haben. Značenje boja može imati različite učinke.
Die Bedeutung von Freiheit ist für viele Menschen sehr wichtig. Značenje slobode je za mnoge ljude vrlo važno.
Die Bedeutung von Traditionen und Bräuchen variiert von Kultur zu Kultur. Značenje tradicija i običaja varira od kulture do kulture.
Die Bedeutung von Spielen für die Entwicklung von Kindern ist sehr wichtig. Značaj igara za razvoj djece je vrlo važan.
Die Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft kann nicht unterschätzt werden. Značaj umjetnosti u društvu se ne može podcijeniti.
Die Bedeutung von Vertrauen in Beziehungen ist unverzichtbar. Značaj povjerenja u odnosima je nezamjenjiv.
Die Bedeutung von Reisen für die persönliche Entwicklung kann nicht unterschätzt werden. Značaj putovanja za osobni razvoj se ne može podcijeniti.
Die Bedeutung von Lernen im Leben hört nie auf. Značaj učenja u životu nikada ne prestaje.
Die Bedeutung von Wasser für das Überleben ist unbestreitbar. Značaj vode za preživljavanje je neosporni.
Die Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die Gesundheit ist sehr wichtig. Značaj aktivnosti u slobodno vrijeme za zdravlje je vrlo važan.