A1
beginnen
počinjati

Verb · unregelmäßig · haben · untrennbar

Značenje glagola beginnen

Glagol “beginnen” na njemačkom jeziku znači “početi” ili “započeti”. Koristi se kada se želi izraziti početak neke aktivnosti, događaja ili procesa. Evo nekoliko primjera upotrebe:

  1. Početak nečega u opštem smislu: “Der Film beginnt um 20 Uhr.” (Film počinje u 20 sati.)
  2. Korišćenje u kontekstu početka neke aktivnosti: “Ich beginne heute mit meinem neuen Job.” (Danas počinjem sa mojim novim poslom.)
  3. Kada se opisuje početak nekog perioda ili događaja: “Der Frühling beginnt im März.” (Proljeće počinje u martu.)
  4. U akademskom ili obrazovnom kontekstu: “Das Schuljahr beginnt im September.” (Školska godina počinje u septembru.)
  5. U literarnom ili umetničkom kontekstu: “Das Buch beginnt mit einer interessanten Szene.” (Knjiga počinje interesantnom scenom.)

Glagol “beginnen” je pravilni glagol u njemačkom jeziku, što znači da se njegova konjugacija odvija po standardnom obliku bez nepravilnih promjena. Često se koristi u svakodnevnom govoru, kao i u formalnijim situacijama, te je jedan od osnovnih glagola koje uče učenici njemačkog jezika.

Sinonimi za glagol beginnen

Sinonimi glagola “beginnen” na njemačkom jeziku, koji takođe znači “početi” ili “započeti”, uključuju nekoliko različitih izraza. Evo nekih od njih:

  1. Anfangen: Ovaj glagol je veoma blizak po značenju i često se koristi kao direktna zamjena za “beginnen”. Na primjer, “Ich fange jetzt mit der Arbeit an” (Sada počinjem s radom).
  2. Starten: Ovaj glagol se često koristi u kontekstu početka neke aktivnosti ili događaja, posebno u sportskim ili tehničkim kontekstima. Na primjer, “Das Rennen startet in fünf Minuten” (Trka počinje za pet minuta).
  3. Loslegen: Ovaj izraz se koristi u neformalnom kontekstu i može se prevesti kao “krenuti” ili “početi”. Na primjer, “Lass uns loslegen!” (Hajde da počnemo!).
  4. Einleiten: Ovaj glagol se koristi u formalnijem kontekstu i može značiti “iniciirati” ili “uvoditi”. Na primjer, “Wir leiten die Besprechung ein” (Mi iniciramo sastanak).
  5. Eröffnen: Iako se često koristi u kontekstu otvaranja (kao u “Eröffnung einer Ausstellung”, otvaranje izložbe), ovaj glagol se takođe može koristiti u smislu početka. Na primjer, “Die Sitzung wird eröffnet” (Sjednica se otvara).

Ovi sinonimi se mogu koristiti u različitim kontekstima, i izbor odgovarajućeg glagola često zavisi od specifične situacije i željenog tona izražavanja.

Riječi dana