Sadržaj
A1
das Beispiel
primjer

Substantiv · Neutral · regelmäßig · Endungen s/e

Deklinacija imenice das Beispiel

Kasus Singular Plural
Nominativ das Beispiel die Beispiele
Genitiv des Beispiels der Beispiele
Dativ dem Beispiel den Beispielen
Akkusativ das Beispiel die Beispiele
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Sva značenja imenice das Beispiel

  • Primjer (Beispiel) – Ovo značenje se odnosi na nešto što služi kao model ili ilustracija, ili na nešto što se navodi kako bi se pojasnila ili ilustrovala neka ideja, koncept ili situacija. Na primjer: “Ein gutes Beispiel für Teamarbeit ist ein Fußballteam” (Dobar primjer za timski rad je fudbalski tim).
  • Uzorak (Musterbeispiel) – U nekim kontekstima, “Beispiel” se može koristiti kako bi se opisao uzorak ili model nečega što se može ponoviti ili kopirati. Na primjer: “Das Musterbeispiel ist perfekt für unser Projekt” (Uzorak je savršen za naš projekat).

Sinonimi i slični pojmovi

  • Muster (uzor) – “Muster” se odnosi na tipičan ili reprezentativan primjer nečega. Može se koristiti kao sinonim za “Beispiel” u kontekstu modela ili ilustracije. Na primjer: “Das ist ein Muster für gutes Verhalten” (To je uzor za dobro ponašanje).
  • Exempel (primjer, uzor) – “Exempel” je sinonim za “Beispiel” koji se koristi u formalnijim ili zastarjelim kontekstima. Na primjer: “Das Exempel der alten Meister inspiriert junge Künstler” (Primjer starih majstora inspiriše mlade umjetnike).
  • Vorlage (predložak) – “Vorlage” se može koristiti kao sinonim za “Beispiel” kada se govori o predlošku ili modelu koji se koristi za kopiranje ili reprodukciju. Na primjer: “Die Vorlage dient als Beispiel für den Entwurf” (Predložak služi kao primjer za dizajn).
  • Anschauung (ilustracija, prikaz) – “Anschauung” može biti sinonim za “Beispiel” u kontekstu vizualne ilustracije ili prikaza nečega. Na primjer: “Die Anschauung zeigt das Prinzip in Aktion” (Ilustracija prikazuje princip u akciji).

Primjeri upotrebe u rečenici

Das ist ein gutes Beispiel für Teamarbeit. To je dobar primjer za timski rad.
Sie ist ein Beispiel für Erfolg durch harte Arbeit. Ona je primjer uspjeha kroz težak rad.
Dieses Buch bietet viele Beispiele für die Anwendung der Theorie. Ova knjiga pruža mnogo primjera za primjenu teorije.
Kannst du mir ein Beispiel geben? Možeš li mi dati primjer?
Sein Verhalten ist ein schlechtes Beispiel für die Kinder. Njegovo ponašanje je loš primjer za djecu.
Das Musterbeispiel ist perfekt für unser Projekt. Uzorak je savršen za naš projekat.
Die Geschichte dient als Beispiel für Tapferkeit. Priča služi kao primjer hrabrosti.
Er folgte dem Beispiel seines Vaters. Pratio je primjer svog oca.
Das ist ein Beispiel für moderne Architektur. To je primjer moderne arhitekture.
Die Vorlage dient als Beispiel für den Entwurf. Predložak služi kao primjer za dizajn.
Können Sie mir ein praktisches Beispiel nennen? Možete li mi navesti praktičan primjer?
Das ist ein Beispiel für einen gelungenen Witz. To je primjer uspješne šale.
Dieser Fall ist ein Beispiel für soziale Ungerechtigkeit. Ovaj slučaj je primjer socijalne nepravde.
Hier ist ein Beispiel, wie man das Problem lösen kann. Ovde je primjer kako se problem može riješiti.
Das Beispiel verdeutlicht die Anwendung der Formel. Primjer pojašnjava primjenu formule.