A1
der Beitrag
doprinos

Substantiv · Maskulin · Stark · Endungen es/ä-e

Sva značenja imenice der Beitrag

Imenica “der Beitrag” na njemačkom jeziku ima više značenja, koja se mogu razlikovati u zavisnosti od konteksta. Evo nekoliko osnovnih značenja i primjera njene upotrebe:

 1. Doprinos ili učešće: Jedno od osnovnih značenja je doprinos ili učešće u nečemu. Na primjer, “Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Forschung” znači “On pruža važan doprinos istraživanju”.
 2. Finansijski doprinos, članarina ili pristojba: “Beitrag” se takođe koristi da označi finansijski doprinos, kao što su članarine u udruženjima ili pristojbe. Na primjer, “Die Mitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag” znači “Članovi plaćaju mjesečnu članarinu”.
 3. Prilog u medijima ili literaturi: U kontekstu medija ili literature, “Beitrag” označava prilog, kao što je članak u časopisu ili segment u radio ili TV programu. Na primjer, “Sein Beitrag wurde in der Zeitschrift veröffentlicht” znači “Njegov članak je objavljen u časopisu”.
 4. Učešće u diskusiji ili sastanku: Može se koristiti i u smislu učešća u diskusiji ili doprinosa sastanku. Na primjer, “Ihr Beitrag zur Diskussion war sehr aufschlussreich” znači “Vaš doprinos diskusiji bio je vrlo poučan”.
 5. Osiguravajući ili socijalni doprinos: U kontekstu osiguranja ili socijalne zaštite, “Beitrag” se odnosi na iznos koji osiguranici plaćaju. Na primer, “Die Beiträge zur Krankenversicherung steigen” znači “Doprinosi za zdravstveno osiguranje rastu”.

“Der Beitrag” je veoma fleksibilan pojam u njemačkom jeziku i njegova tačna definicija se može promjeniti u zavisnosti od konteksta. Razumijevanje ovih različitih značenja može biti ključno za pravilno tumačenje i korišćenje ove reči u različitim situacijama.

Deklinacija imenice

Kasus Singular Plural
Nominativ der Beitrag die Beiträge
Genitiv des Beitrags der Beiträge
Dativ dem Beitrag den Beiträgen
Akkusativ den Beitrag die Beiträge
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Sinonimi i slični pojmovi

 • Beitrag leisten – doprinijeti
 • Anteil – udio
 • Einlage – ulog
 • Mitwirkung – sudjelovanje
 • Teilnahme – sudjelovanje
 • Gebühr – naknada
 • Spende – donacija
 • Artikel – članak

Primjeri upotrebe u rečenici

Ich habe meinen Beitrag zur Diskussion geleistet. Dao sam svoj doprinos raspravi.
Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Bildung. Daju važan doprinos promicanju obrazovanja.
Der Beitrag zur Debatte war sehr kontrovers. Doprinos raspravi bio je vrlo kontroverzan.
Er hat einen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur geleistet. Dao je doprinos poboljšanju infrastrukture.
Die Beiträge der Autoren wurden sorgfältig geprüft. Doprinosi autora pažljivo su pregledani.
Wir sollten alle einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Trebali bismo svi dati doprinos u borbi protiv klimatskih promjena.
Der Beitrag zur Wissenschaft hat große Auswirkungen gehabt. Doprinos znanosti imao je veliki utjecaj.
Er hat einen Beitrag zur Entwicklung neuer Technologien geleistet. Dao je doprinos razvoju novih tehnologija.
Die Beiträge der Freiwilligen haben den Erfolg der Veranstaltung gesichert. Doprinosi volontera osigurali su uspjeh događaja.
Der Beitrag zur Kunst wurde von der Kritik gelobt. Doprinos umjetnosti pohvalio je kritičar.
Sie haben einen großen Beitrag zur Entdeckung neuer Heilmittel geleistet. Dali su veliki doprinos otkriću novih lijekova.
Der Beitrag zum Buch wurde von mehreren Autoren geleistet. Doprinos knjizi dao je više autora.
Er hat einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Universums geleistet. Dao je važan doprinos u istraživanju svemira.
Die Beiträge der Mitarbeiter haben zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Doprinosi zaposlenika doprinijeli su rastu tvrtke.
Der Beitrag zum Schutz der Biodiversität war erfolgreich. Doprinos zaštiti biološke raznolikosti bio je uspješan.

Riječi dana