B1
die Beschreibung
opis

Substantiv · Feminin · Schwach · Endungen -/en

Značenja imenice Beschreibung

Imenica “Beschreibung” na njemačkom jeziku se odnosi na opis ili detaljan prikaz nečega. Ova riječ ima nekoliko značenja i primjena u različitim kontekstima:

  1. Opis objekta ili mjesta: Osnovno značenje “Beschreibung” je opis fizičkih karakteristika objekta, mjesta ili osobe. Na primjer, “Eine Beschreibung des Hauses” znači “Opis kuće”.

  2. Prikaz postupka ili procesa: Koristi se za opisivanje kako se nešto radi, odnosno postupka ili procesa. Na primjer, “Die Beschreibung des Experiments” znači “Opis eksperimenta”.

  3. Literarni ili umjetnički opis: U književnosti ili umjetnosti, “Beschreibung” može biti opis scene, lika ili događaja. Na primjer, “Die lebhafte Beschreibung der Landschaft” znači “Živopisan opis krajolika”.

  4. Tehnički opis ili specifikacija: U tehničkom kontekstu, “Beschreibung” se odnosi na detaljan opis tehničkih karakteristika ili funkcija proizvoda ili uređaja. Na primjer, “Die Beschreibung der Software” znači “Opis softvera”.

  5. Upute ili smjernice: Može se koristiti za upute ili smjernice o tome kako nešto koristiti ili raditi. Na primjer, “Eine Beschreibung, wie man das Gerät bedient” znači “Upute kako koristiti uređaj”.

 

Sinonimi za imenicu Beschreibung

Sinonimi za njemačku imenicu “Beschreibung”, koja znači “opis”, uključuju nekoliko izraza koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

  1. Darstellung: Ovaj izraz se koristi kao sinonim za “Beschreibung” i odnosi se na prikaz ili prezentaciju nečega. Na primjer, “Eine detaillierte Darstellung des Ereignisses” (Detaljan prikaz događaja).
  2. Schilderung: Ovo je još jedan sinonim koji se koristi za detaljan i slikovit opis, često sa emotivnim ili subjektivnim pristupom. Na primjer, “Die Schilderung seiner Reise” (Opis njegovog putovanja).
  3. Erklärung: Iako se češće koristi u smislu “objašnjenje”, “Erklärung” može biti sinonim za “Beschreibung” kada se koristi za detaljan opis kako nešto funkcioniše. Na primjer, “Eine Erklärung der Vorgehensweise” (Objašnjenje postupka).
  4. Charakterisierung: Ovaj izraz se koristi za detaljan opis karakteristika neke osobe, stvari ili situacije. Na primjer, “Die Charakterisierung der Hauptfigur” (Karakterizacija glavnog lika).
  5. Abhandlung: Iako ima šire značenje, “Abhandlung” se može koristiti u akademskom kontekstu kao sinonim za detaljan opis ili izlaganje o nekoj temi. Na primjer, “Eine Abhandlung über klassische Musik” (Rasprava o klasičnoj glazbi).

Svaki od ovih izraza ima svoje nijanse u značenju i upotrebi, a izbor odgovarajućeg sinonima zavisi od konteksta i željenog tona komunikacije.

Deklinacija imenice

Singular Plural
Nominativ die Beschreibung die Beschreibungen
Genitiv der Beschreibung der Beschreibungen
Dativ der Beschreibung den Beschreibungen
Akkusativ die Beschreibung die Beschreibungen
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?

Primjeri upotrebe u rečenici

Die Beschreibung des Hauses ist sehr detailliert. Opis kuće je vrlo detaljan.
Ich verstehe die Beschreibung nicht. Ne razumijem opis.
In der Beschreibung steht, dass das Auto rot ist. U opisu piše da je auto crveno.
Die Beschreibung der Landschaft war sehr bildhaft. Opis pejzaža je bio vrlo slikovit.
Seine Beschreibung der Ereignisse war sehr genau. Njegov opis događaja bio je vrlo precizan.
Die Beschreibung der Bedienung des Geräts war klar und verständlich. Upute za upotrebu uređaja bile su jasne i razumljive.
Ich brauche eine Beschreibung des Projekts. Trebam opis projekta.
Die Beschreibung des Films klingt interessant. Opis filma zvuči zanimljivo.
Die Beschreibung des Ortes hat meine Neugier geweckt. Opis mjesta probudio je moju znatiželju.

Riječi dana