A1
besichtigen
razgledati

Verb · regelmäßig · haben · untrennbar

Značenje glagola besichtigen

Glagol “besichtigen” na njemačkom jeziku znači “razgledati” ili “posjetiti” s namjerom pregleda ili upoznavanja s nekim mjestom, objektom ili znamenitošću. Ovaj glagol se često koristi u kontekstu turizma, kulture i povijesti, a evo nekoliko primjera njegove upotrebe:

  1. Posjetiti znamenitosti: “Wir besichtigen die historischen Monumente der Stadt” znači “Razgledavamo povijesne spomenike grada”.
  2. Razgledavanje muzeja ili izložbi: “Die Schüler besichtigen das Museum” znači “Učenici posjećuju muzej”.
  3. Istraživanje objekta: U kontekstu poslovanja ili nekretnina, “besichtigen” može značiti pregledati ili istražiti neki objekt. Na primjer, “Sie besichtigen ein neues Bürogebäude” znači “Oni razgledavaju novu poslovnu zgradu”.

Glagol “besichtigen” podrazumijeva aktivnost koja uključuje pažljivo promatranje, učenje i upoznavanje s mjestom ili objektom.

Sinonimi za glagol besichtigen

Sinonimi za njemački glagol “besichtigen”, koji znači “razgledati” ili “posjetiti”, uključuju nekoliko izraza koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

  1. Betrachten: Ovaj glagol znači “pogledati” ili “promatrati” i može se koristiti u kontekstima gdje je naglasak na vizualnom pregledu. Na primjer, “Die Kunstwerke betrachten” (Promatrati umjetnička djela).
  2. Besuchen: Znači “posjetiti” i često se koristi za opisivanje posjeta nekom mjestu ili događaju. Na primjer, “Ein Museum besuchen” (Posjetiti muzej).
  3. Erkunden: Ovaj glagol znači “istražiti” ili “upoznati” i koristi se u kontekstima gdje je naglasak na detaljnom upoznavanju s mjestom. Na primjer, “Die Stadt erkunden” (Istražiti grad).
  4. Ansehen: Znači “pogledati” ili “razmotriti” i može se koristiti u sličnim situacijama kao “besichtigen”. Na primjer, “Sich eine Ausstellung ansehen” (Pogledati izložbu).
  5. Begehen: U nekim kontekstima, “begehen” se može koristiti u smislu “obaviti obilazak” ili “pregledati prostor”. Na primjer, “Ein Gebäude begehen” (Obaviti obilazak zgrade).

Riječi dana