A1
besonders
naročito

Adverb

Značenje priloga besonders

Prilog “besonders” u njemačkom jeziku ima više značenja, ovisno o kontekstu u kojem se koristi. Evo pregleda različitih značenja:

 1. Odvojeno, posebno, za sebe: Ovo značenje se odnosi na nešto što je odvojeno od ostalih stvari ili tretirano posebno. Primjeri upotrebe uključuju fraze poput “vom Gesetz besonders aufgeführte Fälle” (slučajevi posebno navedeni zakonom) ili “die Frage muss einmal besonders behandelt werden” (pitanje se mora jednom posebno obraditi)​​​​.
 2. Posebno, naročito: Ovdje se koristi za naglašavanje nečega što se izdvaja ili smatra važnim. Primjeri uključuju “besonders heute” (posebno danas), “besonders du solltest das wissen” (posebno ti to trebaš znati), ili “es kommt besonders darauf an, schnell zu reagieren” (posebno je važno brzo reagirati)​​.
 3. Veoma, izuzetno, vrlo dobro: Koristi se za intenziviranje pridjeva ili u razgovornom jeziku za glagole. Primjeri uključuju “besonders gut” (vrlo dobro), “besonders groß” (izuzetno veliko) ili u negativnom kontekstu kao u “der Film ist nicht besonders” (film nije ništa posebno)​​​​.
 4. Čudno, neobično: U nekim dijalektima, “besonders” se može koristiti u značenju nečega što je čudno ili neobično. Primjer bi bio “die Krankheit machte ihn so besonders” (bolest ga je učinila tako čudnim)​​.

Svako od ovih značenja može se primijeniti ovisno o kontekstu u kojem se riječ “besonders” koristi, čineći je prilično svestranom u njemačkom jeziku.

Sinonimi za prilog besonders

Sinonimi za njemački adverb “besonders” obuhvaćaju širok raspon riječi koje mogu imati slična značenja ovisno o kontekstu. Evo nekoliko primjera:

 1. Ausgefallen, eigen, eigenartig, eigentümlich: Ove riječi se koriste za opisivanje nečeg neobičnog ili jedinstvenog.
 2. Originell, spezifisch, außergewöhnlich, außerordentlich: Ovi sinonimi ukazuju na nešto izvanredno, posebno ili neobično.
 3. Ausgezeichnet, bestens,  herausragend: Ove riječi se koriste za opisivanje nečeg što je izuzetno dobro ili istaknuto.
 4. Höchstrangig, trefflich, überragend, vortrefflich, vorzüglich: Ovi izrazi se koriste za opisivanje nečeg vrhunskog ili odličnog kvaliteta.
 5. Allzu, äußerst, ausgesprochen, enorm, hochgradig: Ove riječi se koriste za intenziviranje ili naglašavanje nečeg, slično kao i “besonders”.
 6. Sehr, stark, überaus, ungemein, zutiefst: Ovi sinonimi se koriste za naglašavanje velike intenziteta ili stupnja nečega.
 7. Insbesondere, namentlich, speziell, vor allem, vornehmlich: Ovi izrazi se koriste za naglašavanje posebne važnosti ili specifičnosti nečega​​.

Svaki od ovih sinonima može biti primjeren u različitim kontekstima, ovisno o specifičnom značenju koje želite prenijeti.

Riječi dana