A1
bestimmt
određeno

Adjektiv · Adverb · Endungen er/esten

Značenje pridjeva bestimmt

Fiksiran, određen, specifičan:

 • “Bestimmt” se koristi za opisivanje nečega što je fiksirano, određeno ili posebno.
 • Primjeri u rečenicama:
  • “Er sucht ein bestimmtes Buch.” (Traži određenu knjigu.) – Ovdje “bestimmt” znači da postoji specifična knjiga koju traži.
  • “Wir haben bestimmte Regeln in der Klasse.” (Imamo određena pravila u razredu.) – Ovdje “bestimmt” sugerira da su pravila jasno definirana.

Decidirano, odlučno:

 • Kada se koristi za opisivanje načina izražavanja, “bestimmt” znači da je nešto rečeno odlučno i jasno.
 • Primjeri u rečenicama:
  • “Sie antwortete sehr bestimmt.” (Odgovorila je vrlo odlučno.) – Ovdje “bestimmt” pokazuje da je njen odgovor bio čvrst i jasan.
  • “Sein bestimmter Ton zeigte seine Entschlossenheit.” (Njegov odlučan ton pokazivao je njegovu odlučnost.) – Ovdje “bestimmt” opisuje njegov način govora kao odlučan.

Značenje priloga bestimmt

Kao prilog u njemačkom jeziku, “bestimmt” se koristi za izražavanje visoke vjerojatnosti ili čak sigurnosti da je nešto tačno ili će se dogoditi. Ovaj prilog označava definitivnost ili sigurnost u izjavi. Primjeri upotrebe priloga “bestimmt” uključuju:

 • “Er kommt bestimmt.” (On sigurno dolazi.)
 • “Das ist bestimmt wahr.” (To je sigurno istina.)

Ovdje, “bestimmt” pojačava izjavu, dajući joj ton sigurnosti ili neizbježnosti​​.

Sinonimi za pridjev i prilog bestimmt

Sinonimi za pridjev “bestimmt” u njemačkom jeziku uključuju:

 • feststehend (fiksiran)
 • gewiss (siguran)
 • speziell (poseban)
 • deutlich (jasan)
 • eindeutig (nedvosmislen)
 • exakt (točan)
 • genau (precizan)
 • klar (jasan)
 • konkret (konkretan)
 • unmissverständlich (nedvosmislen)
 • unzweideutig (nedvoznačan)​​.

Za prilog “bestimmt”, sinonimi bi bili slični, budući da i kao pridjev i kao prilog “bestimmt” nosi konotacije određenosti, jasnoće i sigurnosti.

 

Riječi dana