Sadržaj
A1
bis
do

Adverb

Značenje priloga bis

Prilog “bis” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja i široko se koristi. Evo nekoliko primjera kako se koristi i što znači:

 1. Do (u smislu vremenskog ili prostornog ograničenja): “Bis” se često koristi za označavanje kraja vremenskog perioda ili geografske granice.
  • Primjer: Ich arbeite bis 18 Uhr. (Radim do 18 sati.)
  • Primjer: Fahre bis zur nächsten Kreuzung. (Vozite do sljedećeg raskrižja.)
 2. Do (u kontekstu uslova ili cilja): Ovdje se “bis” koristi za označavanje cilja ili ishoda koji treba postići.
  • Primjer: Warte, bis das Licht grün wird. (Čekaj dok svjetlo ne postane zeleno.)
  • Primjer: Trink viel Wasser, bis du dich besser fühlst. (Pij puno vode dok se ne osjećaš bolje.)
 3. Bis zu (u smislu maksimalne količine ili granice): Koristi se za označavanje maksimuma ili gornje granice nečega.
  • Primjer: Bis zu fünf Personen können an der Besprechung teilnehmen. (Do pet osoba može sudjelovati na sastanku.)
  • Primjer: Du kannst bis zu 20 Kilogramm Gepäck mitnehmen. (Možeš ponijeti do 20 kilograma prtljage.)
 4. U izrazima i frazama: “Bis” se također koristi u raznim izrazima i frazama.
  • Primjer: Bis bald! (Vidimo se uskoro!)
  • Primjer: Bis dann! (Do tada!)

Ovo su samo neka od značenja priloga “bis”, a njegova točna upotreba ovisi o kontekstu rečenice.

Sinonimi za prilog bis

Sinonimi za njemački prilog “bis” mogu varirati ovisno o kontekstu, ali evo nekoliko primjera koji bi mogli odgovarati različitim upotrebama “bis”:

 1. Bis dahin (do tada)
  • Primjer: Ich bleibe hier bis dahin, dass du zurückkommst. (Ostat ću ovdje do tada dok se ne vratiš.)
 2. Bis zu dem Zeitpunkt (do tog vremena)
  • Primjer: Wir müssen das Projekt bis zu dem Zeitpunkt des Meetings fertigstellen. (Moramo završiti projekt do vremena sastanka.)
 3. Bislang (dosad, do sada)
  • Primjer: Bislang haben wir keine Probleme mit dem Gerät gehabt. (Do sada nismo imali problema s uređajem.)
 4. Bisher (dosad, do sada)
  • Primjer: Bisher war alles in Ordnung. (Dosad je sve bilo u redu.)

Ovi sinonimi se mogu koristiti u sličnim kontekstima kao i “bis”, ali imajte na umu da mogu imati blago različite nijanse značenja. Na primjer, “bislang” i “bisher” često se koriste za označavanje vremenskog perioda koji traje do trenutnog trenutka, dok se “bis dahin” i “bis zu dem Zeitpunkt” češće koriste za određivanje točnog vremenskog okvira ili roka.

Riječi dana