A1
das Boot
čamac

Substantiv · Neutral · regelmäßig · Endungen es/e/oo-e

Značenje imenice Boot

Imenica “Boot” u njemačkom jeziku primarno se odnosi na tip plovila. Evo nekoliko primjera:

 1. Plovilo, čamac (u osnovnom značenju)
  • Primjer: Wir machen einen Ausflug mit dem Boot auf dem Fluss. (Idemo na izlet brodom po rijeci.)
 2. Specifične vrste plovila (kao što su jedrilice, motorni čamci)
  • Primjer: Er hat ein kleines Segelboot gekauft. (Kupio je malu jedrilicu.)
 3. Čamac ili plovilo u sportu ili rekreaciji
  • Primjer: Sie fahren Boot auf dem See, um sich zu entspannen. (Voze čamac po jezeru kako bi se opustili.)
 4. Spasilački čamac ili čamac za evakuaciju
  • Primjer: Im Notfall müssen wir das Rettungsboot benutzen. (U slučaju nužde moramo koristiti spasilački čamac.)
 5. U prenesenom smislu, rijetko (npr. u izrazima koji odražavaju bijeg ili putovanje)
  • Primjer: Wir sind alle in demselben Boot, wenn es um Umweltprobleme geht. (Svi smo u istom čamcu kada je riječ o problemima okoliša.)

Primarna upotreba riječi “Boot” odnosi se na plovilo ili čamac, koji može varirati u veličini, tipu i namjeni. Ova riječ se također može koristiti u metaforičkom smislu, kao u izrazu “im selben Boot sein”, što znači biti u istoj situaciji ili suočavati se s istim problemima.

Sinonimi za imenicu Boot

Sinonimi za njemačku imenicu “Boot” (čamac, brod) su ograničeni, jer se radi o specifičnoj vrsti plovila. Međutim, neki izrazi mogu biti upotrijebljeni u sličnom kontekstu. Evo nekoliko primjera:

 1. Schiff (brod, veći od čamca)
  • Primjer: Wir machen eine Kreuzfahrt mit einem großen Schiff. (Idemo na krstarenje velikim brodom.)
 2. Kahn (čamac ili mala barka, često koristi za rekreaciju)
  • Primjer: Wir fahren mit dem Kahn auf dem Fluss. (Vozimo se barkom po rijeci.)
 3. Segelboot (jedrilica, vrsta čamca)
  • Primjer: Er lernt, wie man ein Segelboot steuert. (Uči kako upravljati jedrilicom.)
 4. Jolle (mali, obično jednosmjerni čamac)
  • Primjer: Kinder lernen das Segeln oft zuerst in einer Jolle. (Djeca često prvo uče jedriti u malom čamcu.)

Sinonimi za “Boot” variraju uglavnom prema vrsti i veličini plovila. “Schiff” se koristi za veće vrste brodova, “Kahn” obično označava manji ili rekreacijski čamac, dok su “Segelboot” i “Jolle” specifični tipovi čamaca s jedrima.

Riječi dana