A1
brauchen
trebati

Verben · regelmäßig · haben

Značenje glagola brauchen

Glagol “brauchen” u njemačkom jeziku uglavnom se koristi za izražavanje potrebe ili nužnosti. Evo nekoliko primjera njegove upotrebe:

 1. Trebati, imati potrebu za nečim (u smislu zahtjeva ili želje)

  • Primjer: Ich brauche einen neuen Computer für meine Arbeit. (Trebam novi računalo za svoj posao.)
 2. Zahtijevati, biti nužno (u smislu nužnosti)

  • Primjer: Dieses Rezept braucht viel Zeit zum Kochen. (Ovaj recept zahtijeva puno vremena za kuhanje.)
 3. Koristi se u izrazima koji znače ‘morati’ (u kolokvijalnom govoru)

  • Primjer: Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. (Ne moraš se brinuti.)
 4. Koristi se u negativnim rečenicama za izražavanje nepotrebnosti

  • Primjer: Wir brauchen heute nicht einkaufen zu gehen. (Danas ne trebamo ići u kupovinu.)

“Brauchen” je jedan od osnovnih glagola u njemačkom jeziku koji se koristi za izražavanje potrebe ili nužnosti. Njegova specifična upotreba ovisi o kontekstu rečenice. U kombinaciji s negacijom (nicht brauchen), “brauchen” se koristi za izražavanje nepotrebnosti ili nepoželjnosti nečega.

Sinonimi za glagol brauchen

Sinonimi za njemački glagol “brauchen” uključuju nekoliko drugih glagola koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

 1. Benötigen (trebati, zahtijevati)

  • Primjer: Ich benötige mehr Informationen, um das Problem zu lösen. (Trebam više informacija da bih riješio/la problem.)
 2. Erfordern (zahtijevati, biti potrebno)

  • Primjer: Diese Aufgabe erfordert besondere Aufmerksamkeit. (Ovaj zadatak zahtijeva posebnu pažnju.)
 3. Müssen (morati, kada se koristi za izražavanje potrebe)

  • Primjer: Du musst früh schlafen, wenn du morgen früh aufstehen willst. (Moraš rano spavati ako želiš rano ustati sutra.)
 4. Verlangen (tražiti, zahtijevati)

  • Primjer: Die Situation verlangt schnelles Handeln. (Situacija zahtijeva brzo djelovanje.)

Ovi sinonimi se mogu koristiti u sličnim kontekstima kao “brauchen”, ali svaki od njih ima svoje specifične nijanse u značenju. Na primjer, “benötigen” je vrlo sličan “brauchen” i često se koristi kao formalniji izraz, dok “erfordern” naglašava nužnost ili zahtjevnost nečega. “Müssen” se koristi u širem kontekstu nužnosti ili obaveze, a “verlangen” ima konotaciju traženja ili zahtijevanja nečega s većom hitnošću ili ozbiljnošću.

Riječi dana