Sadržaj
A1
bringen
donositi

Verb· unregelmäßig · haben

Značenje glagola bringen

Glagol “bringen” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, ovisno o kontekstu u kojem se koristi. Evo nekoliko primjera:

 1. Dovesti ili donijeti nešto ili nekoga na neko mjesto
  • Primjer: Kannst du mir bitte das Buch bringen? (Možeš li mi donijeti knjigu, molim te?)
 2. Uzrokovati neko stanje ili rezultat
  • Primjer: Diese Nachricht wird ihn zum Lachen bringen. (Ova vijest će ga nasmijati.)
 3. Prinuditi nekoga da nešto učini
  • Primjer: Die Umstände brachten ihn dazu, seine Meinung zu ändern. (Okolnosti su ga prisilile da promijeni mišljenje.)
 4. Izvršiti neku radnju
  • Primjer: Ich werde die Sache zu Ende bringen. (Dovršit ću stvar.)
 5. Dostaviti nešto
  • Primjer: Der Kurier wird das Paket morgen bringen. (Kurir će dostaviti paket sutra.)
 6. Podnijeti nešto (kao zahtjev ili tužbu)
  • Primjer: Sie werden eine Klage gegen das Unternehmen bringen. (Podnijet će tužbu protiv tvrtke.)

Glagol “bringen” je vrlo svestran i može se koristiti u različitim kontekstima, od jednostavnog donošenja predmeta do uzrokovanja određenih posljedica ili stanja.

Sinonimi za glagol bringen

Sinonimi za njemački glagol “bringen” uključuju nekoliko drugih glagola koji se mogu koristiti u sličnim kontekstima, ovisno o značenju koje se želi prenijeti. Evo nekoliko primjera:

 1. Liefern (dostaviti)
  • Primjer: Der Online-Shop wird die Ware direkt zu dir nach Hause liefern. (Online trgovina će robu direktno dostaviti do tvoje kuće.)
 2. Herbringen (donijeti ovamo)
  • Primjer: Kannst du mir die Akten aus dem Büro herbringen? (Možeš li mi donijeti spise iz ureda?)
 3. Überbringen (prenijeti, dostaviti poruku ili objekt)
  • Primjer: Ich soll dir eine Nachricht von Maria überbringen. (Trebam ti prenijeti poruku od Marije.)
 4. Holen (ići po nešto i donijeti natrag)
  • Primjer: Ich gehe schnell die Kinder von der Schule holen. (Idem brzo po djecu iz škole.)
 5. Zuführen (dovesti, u smislu dopremanja)
  • Primjer: Das Unternehmen wird neue Ressourcen zuführen. (Tvrtka će dopremiti nove resurse.)
 6. Zurückbringen (vratiti natrag)
  • Primjer: Vergiss nicht, die Bücher in die Bibliothek zurückzubringen. (Ne zaboravi vratiti knjige u biblioteku.)

Svaki od ovih sinonima ima slično značenje kao “bringen”, ali s različitim nijansama i specifičnostima u upotrebi. Na primjer, “liefern” se često koristi u kontekstu dostave, dok “herbringen” i “holen” impliciraju donošenje nečega od jednog mjesta do drugog. “Überbringen” se često koristi za prenošenje poruka ili informacija.

Riječi dana