A1
damit
(s) time

Konjuktion  • Adverb

Gramatika rijeci damit

Značenje veznika i priloga damit

Riječ "damit" u njemačkom jeziku ima važnu ulogu, kako u svojstvu konjunkcije, tako i kao adverba. Evo detaljnijeg pogleda na njene funkcije i upotrebe:

  1. Kao veznik: Kada se koristi kao konjunkcija, "damit" uvodi zavisnu rečenicu koja objašnjava svrhu ili cilj glavne radnje. Ovaj oblik je čest u formalnijem jeziku i koristi se za jasno povezivanje dvije misli.Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland studieren kann. Učim njemački kako bih mogao studirati u Njemačkoj.
  2. Kao prilog: Adverbijalna upotreba "damit" odnosi se na način izvršenja radnje. U ovom kontekstu, "damit" se može prevesti kao "s tim" ili "tako".Er nimmt sein Werkzeug mit, damit er bereit ist. Nosi svoj alat sa sobom kako bi bio spreman.
  3. U frazama: U svakodnevnom govoru, "damit" se može pojaviti u frazama koje izražavaju frustraciju ili zahtjev za objašnjenjem.Was soll das damit, dass du zu spät gekommen bist? Šta je svrha toga što si zakasnio?
  4. U uslovnim rečenicama: "Damit" se ponekad koristi u uslovnim rečenicama da bi se naglasila potreba ili zahtjev za određenom radnjom.Mach das Fenster zu, damit es nicht kalt wird. Zatvori prozor kako ne bi postalo hladno.

Sve ove upotrebe "damit" ilustruju njegovu fleksibilnost u njemačkom jeziku, omogućavajući govorniku da precizno izrazi svrhu, način, ili uslov povezan s radnjom.

Sinonimi za veznik i prilog damit

Sinonimi za "damit" u njemačkom jeziku variraju ovisno o kontekstu i namjeni rečenice. Evo nekoliko sinonima sa objašnjenjima i upotrebom:

  1. Um zu: Koristi se za izražavanje svrhe ili cilja, slično kao "damit". "Um zu" uvodi infinitivnu rečenicu.Ich spare Geld, um mir ein neues Auto zu kaufen. Štedim novac kako bih mogao kupiti novi auto.
  2. Sodass: Također se koristi za povezivanje dviju rečenica s ciljem pokazivanja posljedice ili rezultata prve rečenice.Er arbeitet hart, sodass er genug Geld verdient. Radi naporno kako bi zaradio dovoljno novca.
  3. Auf dass: Ovaj izraz je pomalo arhaičan i koristi se u književnom ili svečanom kontekstu za izražavanje želje ili nade.Studiere fleißig, auf dass du ein Experte wirst. Uči marljivo kako bi postao stručnjak.
  4. Dafür, dass: Koristi se u kontekstu objašnjavanja razloga ili opravdanja nečega, slično kao "damit".Ich mache Yoga, dafür, dass ich mich besser fühle. Praktikujem jogu kako bih se osjećao bolje.

Ovi sinonimi pokazuju kako se može izraziti svrha ili cilj radnje na različite načine u njemačkom jeziku, pružajući različite stilističke i značenjske opcije.

Riječi dana