Sadržaj
A1
donnerstags
četvrtkom

Adverb

Riječi dana