A1
drüben
tamo prijeko

Adverb

Gramatika priloga drüben

Značenje priloga drüben

Prilog "drüben" u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja i upotreba, koje ću detaljno objasniti sa primjerima.

 1. na drugoj strani ili preko puta
  • Das Restaurant ist drüben. Restoran je na drugoj strani.
  • Ovo značenje se koristi kada se opisuje nešto što je smješteno na suprotnoj strani u odnosu na govornika ili na odnosu na nešto drugo.
 2. daleko
  • Sie leben weit drüben. Oni žive daleko.
  • Ovdje, "drüben" se koristi za ukazivanje na udaljenost, posebno kada se govori o lokaciji koja je geografski daleko.
 3. u inostranstvu ili u drugoj zemlji
  • Mein Bruder arbeitet drüben. Moj brat radi u inostranstvu.
  • U ovom kontekstu, "drüben" se odnosi na boravak ili rad u drugoj zemlji, često implicirajući udaljenost od matične zemlje.
 4. u drugoj prostoriji ili na drugom mjestu
  • Die Kinder spielen drüben im Garten. Djeca se igraju u vrtu, na drugom mjestu.
  • Ovdje "drüben" ukazuje na lokaciju koja je odvojena od trenutne lokacije, ali ne nužno daleko.

Korištenje "drüben" varira ovisno o kontekstu, ali generalno ukazuje na neku vrstu udaljenosti ili razdvajanja, bilo da je to prostorno, geografsko ili čak emocionalno.

Sinonimi za prilog drüben

Kao učitelj njemačkog jezika, objasnit ću nekoliko sinonima za prilog "drüben" i njihovu upotrebu sa primjerima.

 1. auf der anderen Seite
  • Auf der anderen Seite der Straße ist ein Park. Na drugoj strani ulice nalazi se park.
  • Ovaj izraz se koristi za opisivanje nečega što se nalazi na suprotnoj strani neke površine, ulice ili prostora.
 2. gegenüber
  • Das Café liegt gegenüber dem Bahnhof. Kafić se nalazi preko puta stanice.
  • "Gegenüber" se često koristi za označavanje nečega što se nalazi direktno nasuprot nečemu drugom.
 3. in der Ferne
  • In der Ferne können wir das Meer sehen. U daljini možemo vidjeti more.
  • Ovaj izraz se koristi za označavanje nečega što je daleko od trenutne lokacije, s naglaskom na vidljivost ili percepciju udaljenosti.
 4. im Ausland
  • Viele Menschen suchen Arbeit im Ausland. Mnogi ljudi traže posao u inostranstvu.
  • "Im Ausland" se koristi za označavanje druge zemlje ili inostranstva, posebno u kontekstu putovanja, rada ili života.

Svaki od ovih sinonima ima specifično značenje koje može varirati ovisno o kontekstu. Iako su slični "drüben", svaki od njih nosi određenu konotaciju ili preciznost u odnosu na lokaciju ili udaljenost.

Riječi dana