A1
der Finger
prst

Substantiv · Maskulin · Stark · Endungen s/-

Gramatika imenice Finger

Značenje imenice Finger

Finger označava jedan od pet pokretnih dijelova na ljudskoj ruci. Svaki prst se sastoji od zglobova i kostiju, omogućavajući pokretljivost i preciznost potrebnu za razne zadatke. Evo nekoliko interesantnih činjenica o prstima:

  1. Svaki prst ima svoje ime: der Daumen – palac, der Zeigefinger – kažiprst, der Mittelfinger – srednji prst, prstenjak i der kleine Finger – mali prst.

Der Daumen ist kürzer und dicker als die anderen Finger. (Palac je kraći i deblji od ostalih prstiju.)

Wir benutzen den Zeigefinger, um auf etwas hinzuweisen. (Koristimo kažiprst da nešto ukažemo.)

Der Mittelfinger ist bei den meisten Menschen der längste Finger. (Kod većine ljudi, srednji prst je najduži prst.)

Der Ringfinger ist traditionell der Finger, an dem Eheringe getragen werden. (Prstenjak je tradicionalno prst na kojem se nose burme.)

Der kleine Finger wird oft beim Trinken von Tee in einer eleganten Pose abgespreizt. (Mali prst se često odvaja u elegantnoj pozi prilikom pijenja čaja.)

U njemačkom jeziku, termin “Zeh” koristi se specifično za označavanje prstiju na nogama. Za razliku od engleskog i naseg jezika, gdje se za prste na rukama i nogama koristi isti termin “finger”, njemački jezik pravi razliku između prstiju na rukama (Finger) i prstiju na nogama (Zeh).

Sinonimi za imenicu Finger

Sinonimi za njemačku imenicu “Finger” (prst) uključuju različite termine koji se mogu koristiti u određenim kontekstima. Evo nekoliko primjera:

  1. Digitus: Ovo je latinski termin za prst. Često se koristi u medicinskom kontekstu kada se govori o prstima na rukama ili nogama. Der Arzt untersuchte den verletzten Digitus. (Doktor je pregledao povrijeđeni prst.)
  2. Extremität: Iako se ovaj termin obično odnosi na udove (ruke i noge), ponekad se može koristiti za označavanje prstiju, naročito u medicinskom smislu. In der Anatomie werden Hände und Füße manchmal als Extremitäten bezeichnet. (U anatomiji se ruke i noge ponekad nazivaju ekstremitetima.)
  3. Griffel: Ovaj izraz se rijetko koristi i više je zastario. Tradicionalno se odnosi na tanke, duge prste ili na instrumente koji se drže prstima, poput olovke. Im alten Sprachgebrauch wurde ein dünner Finger oft als Griffel bezeichnet. (U starom jezičkom izrazu, tanak prst se često nazivao Griffel.)

Ovi sinonimi za “Finger” pokrivaju različite aspekte i kontekste upotrebe, od medicinskog do zastarjelog jezičkog izraza, pokazujući bogatstvo i raznolikost njemačkog jezika.

Tipične veze – kolokacije

den Finger heben dignuti prst
am Finger saugen sisati prst
Fingerabdrücke nehmen uzeti otiske prstiju
mit dem Finger zeigen pokazivati prstom
auf den Fingern zählen brojati na prstima
einen verstauchten Finger haben imati uganut prst
Finger verletzen povrijediti prst

Deklinacija imenice der Finger

Kasus Singular Plural
Nominativ der Finger die Finger
Genitiv des Fingers der Finger
Dativ dem Finger den Fingern
Akkusativ den Finger die Finger
Nominativ Wer oder was? Ko, šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji, od koga, od čega?
Dativ Wem oder was? Kome, čemu, *gdje?
Akkusativ Wen oder was? Koga, šta, *kuda?

Promjena člana kroz padeže

Padeži Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina
Nominativ der / ein die / eine das / ein die / – / meine
Genitiv des / eines der / einer des / eines der / – / meiner
Dativ dem / einem der / einer dem / einem den / – / meinen
Akussativ den / einen die / eine das / ein die / – / meine

Primjeri upotrebe imenice der Finger u rečenici

Ich habe mir den Finger verletzt. Ozlijedio sam si prst.
Ich zeige auf den Finger, der am meisten schmerzt. Pokazujem na prst koji najviše boli.
Ich kann mit den Fingern Gitarre spielen. Mogu svirati gitaru prstima.
Sie trägt einen Ring am Finger. Ona nosi prsten na prstu.
Ich habe mir die Finger verbrannt. Opekao sam si prste.
Er hat sehr lange Finger. On ima jako dugačke prste.
Sie hat die Fingernägel lackiert. Ona je lakirala nokte na prstima.
Ich zähle mit den Fingern mit. Brojim s prstima.
Er kann seinen Finger nicht mehr bewegen. On više ne može micati prstom.
Die Finger sind kalt geworden. Prsti su postali hladni.

Riječi dana